Η νέα διοικητής του ΟΑΕΔ κ. Μαρία Καραμεσίνη ανακοίνωσε κατά την διάρκεια επίσκεψης της στην ΔΕΘ το άνοιγμα 13 νέων προγραμμάτων απασχόλησης τα οποία θα δώσουν το δικαίωμα για εργασία σε 80.000 ανέργους.

Η κ. Καραμεσίνη σε συνέντευξη τύπυ που έδωσε από το περίπτερου του Υπουργείου Εργασίας εντός της Διεθνούς Εκθέσεως υπογράμμισε ότι τα προγράμματα τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο προσεχές διάστημα αναμένεται να ανακουφίσουν έστω και προσωρινά κάποιες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και ιδιαίτερα στους επί μακρόν ανέργους καθώς και τους νέους.

Η κ. Καραμεσίνη μάλιστα αναφερόμενη στο φαινόμενο της ανεργίας ,το οποίο έχει πάρει τα τελευταία χρόνια ανησυχητικές διαστάσεις, δήλωσε "μέσα από τα νέα προγράμματα απασχόλησης που προγραμματίζουμε στον ΟΑΕΔ, επιχειρούμε να δώσουμε πραγματικές ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας προς τους συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν πληγεί καίρια από την ανεργία. Παράλληλα, το μεγάλο μας στοίχημα, είναι ο Οργανισμός να βελτιώσει τα πληροφοριακά του συστήματα, να απλοποιήσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και να προχωρήσει σε μια αναθεώρηση του διοικητικού και οργανωτικού του μοντέλου. Κεντρικό μας στόχο αποτελεί ο ΟΑΕΔ να εξυπηρετεί ταχύτερα και αποτελεσματικότερα τους ανέργους και να σχεδιάζει και να υλοποιεί προγράμματα με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ως προς τη σταθερή εργασιακή και επαγγελματική τους ένταξη".

Στην συνέχεια η διοικητής του ΟΑΕΔ παρουσίασε τα προγράμματα απασχόλησης έτσι όπως έχουν σχεδιασθεί ώστε να υλοποιηθούν από τον ΟΑΕΔ στο άμεσο μέλλον.

Συγκεκριμένα τα αναμενόμενα προγράμματα απασχόλησης είναι:

1. Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης με ωφελούμενους 10.000 άνεργους σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας.

2. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη 10.000 ανέργων με 12μηνες συμβάσεις με έμφαση στους μακροχρόνια άνεργους, άτομα άνω των 50 ετών και γυναίκες.

3. Πρόγραμμα επιδότησης μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους για 1.575 ωφελούμενους.

4. Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ΑμεΑ

5. Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για άτομα 29-64 ετών που θα αφορά σε 26.000 ανέργους με εγγυημένη απασχόληση έξι μηνών με τον βασικό μισθό.

6. Πρόγραμμα για 8.000 ανέργους ηλικίας ως 24 ετών με 12μηνες συμβάσεις επιδοτούμενες ως προς τις εισφορές από το Κράτος

7. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 10.000 ανέργους ηλικίας 18 ως 24 ετών σε επιχειρήσεις.

8. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 3.000 ανέργους ηλικίας 25 έως 29 ετών

9. Πρόγραμμα προώθησης αυτοαπασχόλησης για 5.000 νέους ανέργους ως 24 ετών με επιδότηση της ασφάλισης.

10. Πρόγραμμα προώθησης αυτοαπασχόλησης για νέους 25 ως 29 ετών με επιδότηση της ασφάλισης

11. Πρόγραμμα προώθησης νεανικής επιχειρηματικότητας για 1.000 ανέργους από 18 ως 29 ετών

12. Πρόγραμμα προώθησης νεανικής επιχειρηματικότητας για 3.000 ανέργους άνω των 29 ετών για δημιουργία star ups δραστηριοτήτων

13. Πρόγραμμα μαθητείας για 4.000 νέους ηλικίας 15 ως 24 ετών.