Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Metzler Stiftung στη Φρανκφούρτη (φώτο) και το Ίδρυμα HSBC Trinkaus Jugend und Bildung τα Goethe-Institute Φρανκφούρτης και Ντίσελντορφ προκηρύσσουν 32 υποτροφίες γλωσσομάθειας της Γερμανικής για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων, καθώς και επιστήμονες και ειδικούς επαγγελμάτων υγείας, που είναι άνεργοι στην πατρίδα τους ή βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας.

Η επιλογή των εκάστοτε 16 υποψηφίων θα γίνει στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Ελλάδα για τα εντατικά τμήματα συνολικά 400 Διδακτικών Ωρών, τα οποία θα διεξαχθούν στο Goethe-Institut Φρανκφούρτης και στο Goethe-Institut Ντίσελντορφ.

Διάρκεια των μαθημάτων γλωσσομάθειας στη Φρανκφούρτη και στο Ντίσελντορφ: 4 μήνες.

Στόχος είναι η απόκτηση γνώσεων επιπέδου Γ 1 με εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έως και 30 Οκτωβρίου 2015
Διαδικασία επιλογής υποψηφίων μέχρι το αργότερο 30 Νοεμβρίου 2015

Ακολουθούν 4 εβδομάδες παραμονής με στόχο την εμβάθυνση των διαδικασιών προετοιμασίας αιτήσεων εργασίας και βιογραφικών / συνεντεύξεων, καθώς και αναζήτηση κατοικίας.

Τα έξοδα μετάβασης στη Φρανκφούρτη ή στο Ντίσελντορφ καλύπτονται από τους υποτρόφους.

Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα στη Φρανκφούρτη

Μετάβαση στη Φρανκφούρτη: στις 3 - 7 Ιανουαρίου 2016
Τα διαμερίσματα είναι διαθέσιμα από 3 Ιανουαρίου 2016
Έναρξη μαθημάτων στη Φρανκφούρτη, στις 11 Ιανουαρίου 2016
Ολοκλήρωση μαθημάτων: 29 Απριλίου 2016
Τέλος διαμονής στον ξενώνα στη Φρανκφούρτη 31 Μαΐου 2016
Διακοπή μαθημάτων στη Φρανκφούρτη:
Μεγάλη Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2016 και Δευτέρα του Πάσχα, 28 Μαρτίου 2016
Ελεύθερες ημέρες (κινητές αργίες) θα ανακοινώνονται επιτόπου.

Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα στo Ντίσελντορφ

Μετάβαση στο Ντίσελντορφ: 3 Ιανουαρίου 2016
Έναρξη μαθημάτων στο Ντίσελντορφ: 4 Ιανουαρίου 2016

Διακοπή μαθημάτων στο Ντίσελντορφ:

Μεγάλη Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2016, Δευτέρα του Πάσχα, 28 Μαρτίου 2016 και Καθαρά Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016
Ελεύθερες ημέρες (κινητές αργίες) θα ανακοινώνονται επιτόπου
Ολοκλήρωση μαθημάτων: 29 Απριλίου 2016
Τέλος διαμονής στον ξενώνα στο Ντίσελντορφ μέχρι 30 Μαΐου 2016

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό

Η συμμετοχή είναι ανοικτή σε νέες και νέους 23-33 ετών που είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου με ή χωρίς πρώτες επαγγελματικές εμπειρίες και είναι άνεργοι/ άνεργες στην πατρίδα τους ή αναζητούν εργασία.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση των δύο υποτροφιών είναι η γνώση της Γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο Β1, η οποία αποδεικνύεται με το Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και με κατατακτήριο τεστ στο Goethe-Institut Αθήνας ή Θεσσαλονίκης.

Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την επιθυμία να ζήσουν και να εργαστούν στη Γερμανία για κάποια χρόνια, όχι μόνο στην περιοχή της Φρανκφούρτης ή στην περιοχή του Ντίσελντορφ, αλλά σε όλη την επικράτεια της χώρας.
 
πηγή: ΔΟΛ