Το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας & Ανάπτυξης (Δ.Ε.Κ.Α), στα πλαίσια της Κοινωνικής Ευθύνης, της Ενημέρωσης και της στήριξης της Απασχολησιμότητας διοργανώνει σεμινάρια στις 11-12 Μαρτίου καθώς και στις 18-19 Μαρτίου (επιλέξετε και πατήστε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη για να δείτε ολόκληρο το αντίστοιχο πρόγραμμα) με θέμα «Πληροφόρηση & Ασφάλεια» (Intelligence & Security), τομέας ο οποίος σχετίζεται με την παροχή μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας διεθνώς, σε δημόσιους οργανισμούς και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις (Τράπεζες, Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες).

 

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ:

  • Πληροφορία και Ασφάλεια
  • Πληροφόρηση και διεξαγωγή πολέμου
  • Ασύμμετρες Απειλές, Αστυνομία, Στρατός, Κατασκοπεία
  • Σύγχρονες Απειλές, Κυβερνοασφάλεια
  • Οργάνωση Συστήματος Πληροφοριών Ελλάδας - ΝΑΤΟ
  • Στρατιωτική ισχύς, Ισορροπία Ελλάδας – Τουρκίας
  • Οικονομική Κατασκοπεία, Οικονομία & Πληροφόρηση
  • Οικονομία, Αγορές & Τρομοκρατία
  • Πληροφόρηση & Επιβολή του Νόμου και της Τάξης
  • Δημοκρατία, Ηθική και Πληροφόρηση

 

Χρόνος Διεξαγωγής του Σεμιναρίου: Δείτε τα προγράμματα σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη
Αθήνα: Εκπαιδευτικό Κέντρο Δ.Ε.Κ.Α, Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών
Σάββατο 11/3/17 11:00-15:00  Σάββατο 18/3/17 11:00-17:00
Κυριακή 12/3/17: 11:00-17:00  Κυριακή 19/3/17 11:00-17:00
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 6912 921, 6949554248
Θεσ/νίκη: Εκπαιδευτικό Κέντρο Δ.Ε.Κ.Α, 19ο χλμ Θεσ/νίκης-Ν Mουδανιών
Σάββατο 11/3/17 11:00-15:00  Σάββατο 18/3/17 11:00-17:00
Κυριακή 12/3/17: 11:00-15:00  Κυριακή 19/3/17 11:00-17:00
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 6912 921, 6949554248