Του Δρ. Νίκου Καραγιαννίδη

Εμβόλια, δημιουργία δικτύου πληροφοριών και όχι στον καθιερωμένο ετήσιο συναγερμό.

Όπως η αλλαγή της εποχής χωρίς προαγγελίες, έτσι ανακοινώνονται και οι οδηγίες των εμβολιασμών. Ακριβώς, το ραντεβού με την κοινωνία επαναλαμβάνει το ίδιο ανησυχητικό μήνυμα. Ανακοινώνονται οι αριθμοί-εκατομμύρια ασθενών--οι οποίοι πολλές φορές δεν βρίσκονται ενώπιον της. πραγματικότητας Οι προβλέψεις οι οποίες ανακοινώθηκαν σχεδόν σε όλες τις επιδημίες ή πανδημίες των τελευταίων ετών, πολλές από αυτές δεν ανταποκρίθηκαν στην πραγματικότητα. Με σπατάλη χρημάτων, χρόνου και χωρίς να ερεθίσει την συμπεριφορά των πολιτών.

Πράγματι είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια πτώση της ζήτησης των εμβολιασμών από τον γενικό πληθυσμό-σημαντική διαπίστωση όχι όμως και ολέθρια-η οποία μας οδηγεί στη σκέψη ότι είναι προτιμότερο να κινήσουμε ένα εθνικό σχέδιο ενημέρωσης το οποίο θα προσφέρει περισσότερο στην πρόβλεψη παρά στην επαρκή τροφοδοσία της 'ζήτησης'. Το σχέδιο αυτό απαιτεί στόχους ξεκάθαρους, σταθερότητα και κυρίως έξυπνο μήνυμα.

Γι' αυτό αντί να κάνουμε τον σύνηθες συναγερμό να δώσουμε περισσότερη τεκμηριωμένη πληροφορία.

Θα μπορούσε να αναφερθούμε στην χρησιμότητα του εμβολιασμού-σε αρκετές περιπτώσεις είναι απαραίτητο-αλλά δεν επιτρέπεται και δεν πρέπει το πληροφοριακό «μήνυμα» να προκαλεί ίχνος φόβου. Είναι ένας τρόπος να εργαστούμε και κατόπιν να αναπτύξουμε σκέψεις σε συμφέροντα τα οποία κρύβονται λίγα ή πολλά, πίσω από τους εμβολιασμούς.

Βέβαια η αναγκαιότητα της πληροφορίας της αξίας των εμβολιασμών θα πρέπει να είναι άνευ ' οικονομικού' ενδιαφέροντος ,στην υπηρεσία των δαπανών από τούς εργαζόμενους στο χώρο της υγείας, δεδομένου ότι υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης από φαρμακευτικές εταιρείες με σκοπό τον αποπροσανατολισμός του στόχου, προς όφελος των ταμείων τους, με την προτροπή μαζικότερων εμβολιασμών.

Οι σκέψεις αυτές μας οδηγούν στην ανάληψη πρωτοβουλιών για εγκατάσταση μηχανισμών διαύγειας και ελέγχων των οικονομικών πόρων των εταιρειών και των επαγγελματιών υγείας ώστε να αποτραπεί η κοινή γνώμη να δυσφημίζει το ιατρικό επάγγελμα.

*Ο Δρ. Νίκος Καραγιαννίδης είναι πρόεδρος της Επιτροπής Επιχειρηματικότητας του τομέα Υγείας του Δ.Ε.Κ.Α