Γιατί η επανεκκίνηση της οικονομίας της χώρας απαιτεί την συμμετοχή όλων μας

Γιατί μόνο με διαφάνεια και  θεσμούς αντιμετωπίζονται τα φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής

Γιατί η αποκατάσταση των συνεπειών της κρίσης θα φέρει κλίμα αισιοδοξίας

Γιατί η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η κοινωνική συνοχή θα τονώσει την πρόοδο

Γιατί η ανάπτυξη προϋποθέτει υγιές περιβάλλον

Γιατί η συμμετοχή επιχειρηματιών και εργαζομένων στα αποτελέσματα της ανάπτυξης οδηγεί σε ευημερία

Γιατί η σύγχρονη επιχειρηματικότητα απαιτεί επένδυση στην καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα

Γιατί ο νέος ρόλος του επιχειρηματία στην κοινωνία του αύριο συνδέεται με την συμμετοχή του στο κοινωνικό γίγνεσθαι

Γιατί οι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα έχουν δικαίωμα σε  ίσες ευκαιρίες

Γιατί η γραφειοκρατία και οι αγκυλώσεις του συστήματος καταπολεμούνται με την οργανωμένη προσπάθεια

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΔΕΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ