Το Γραφείο Τύπου του Δ.Ε.Κ.Α έδωσε στην δημοσιότητα την παρακάτω ανακοίνωση.

Λειτουργία των οργάνων του Δ.Ε.Κ.Α

Με διευρυμένη σύνθεση συνήλθε χθες, Τετάρτη 9 Σεπτέμβρη και ώρα 17.00 μ.μ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του φορέα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας και Ανάπτυξης.

Εκτός των μελών του Δ.Σ συμμετείχαν στην διαδικασία και οι πρόεδροι των Επιχειρηματικών Επιτροπών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας, Παιδείας και Εργασίας του Δ.Ε.Κ.Α, εκπρόσωπος του ThinkTank, ο επικεφαλής της υπηρεσίας του Συνηγόρου του Επιχειρηματία καθώς και οι υπεύθυνοι των τμημάτων Επικοινωνίας και Πληροφορικής (στην φωτογραφία ο κ. Γιάννης Τζένος εκπρόσωπος της Επιτροπής Επιχειρηματικότητας του τομέα της Οικονομίας).

Τα βασικά θέματα τα οποία απασχόλησαν την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν:

1. Ανασκόπηση των πεπραγμένων της θερινής περιόδου (15.06.2015 έως σήμερα).

2. Ανάπτυξη Τεχνολογικών Πάρκων στην Αθήνα και την Περιφέρεια ( Πάτρα και Βέροια) σε συνεργασία με τοπικούς φορείς.

3. Ανάπτυξη Δικτύου Δ.Ε.Κ.Α σε όλη τη χώρα.

4. Προτάσεις προς τα πολιτικά κόμματα σχετικές με την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη και την καταπολέμηση της ανεργίας.

5. Εγγραφή νέων μελών. Οικονομικές εισφορές. Δημιουργία επιτροπής οικονομικών υποθέσεων.

6. Συμμετοχή στους Χορηγούς επικοινωνίας του "Κινήματος Ευθύνης "

Πέραν όμως των θεμάτων της ημερησίας διάταξης συζητήθηκαν διεξοδικά και λήφθηκαν αποφάσεις σχετικές με την αποτελεσματική λειτουργία των Επιχειρηματικών και Περιφερειακών Επιτροπών του Δικτύου Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας και Ανάπτυξης, με την καλύτερη επικοινωνία του έργου το οποίο παράγει ο φορέας με παράλληλη χρήση ηλεκτρονικών μέσων καθώς και των ΜΜΕ, με την διοργάνωση των προγραμματισμένων για το εγγύς μέλλον εκδηλώσεων κλπ.

Η πολύωρη συνεδρία έκλεισε με την έγκριση αιτήσεων εγγραφής νέων μελών από το Δ.Σ.

Το κλίμα της συνεδρίασης ήταν ιδιαίτερα θετικό και σύμφωνα με δηλώσεις των συμμετεχόντων το γεγονός της συμμετοχής σε αυτήν, πέραν των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων στελεχών από τις επιτροπές του φορέα βοήθησε σε μια σφαιρικότερη και πλέον πολυδιάστατη θεώρηση των εξελίξεων.