Η Eurostat ανακοίνωσε σειρά από επίσημα στοιχεία της με τα οποία πιστοποιείται μια μικρή μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα ενώ ταυτόχρονα οι δείκτες παρουσιάζουν μια μεγάλη πτώση στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Πάντως η χώρα μας εξακολουθεί να διατηρεί την πρωτιά στο ποσοστό ανεργίας όλης της ΕυρωπαΪκής Ένωσης παρά την πτώση της κατά 0,6 %, την οποία παρουσίασεση τον μήνα Ιούλιο.

Αυτή την καθόλου τιμητική πρώτη θέση στο ποσοστό ανεργίας, τόσο στο σύνολο των εργαζομένων όσο και στο ποσοστό ανεργίας των νέων (κάτω των 25 ετών) διατηρεί για ακόμα μια φορά η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε εντός του Σεπτεμβρίου, η ευρωπαϊκή στατιστική αρχή.

Σύμφωνα με την Eurostat η ανεργία στην Ελλάδα άγγιξε το 25%, ενώ η ανεργία των νέων έφθασε το 51.8%.

Στην Ευρωζώνη η ανεργία έπεσε στο 10,9%, από το 11,1% που είχε φθάσει έναν χρόνο πριν, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε κατά τι στο 9,5% από το 9,6%.

Η Eurostat εκτιμά στην ανακοίνωση της πως περίπου 23 εκ. Ευρωπαίοι είναι άνεργοι τον Ιούλιο του 2015, εκ των οποίων 17,5 εκ. είναι πολίτες κρατών - μελών της Ευρωζώνης.

Αναφορικά με τα επι μέρους κράτη μέλη, η χαμηλότερη ανεργία καταγράφεται στη Γερμανία (4,7%), στην Τσεχία και τη Μάλτα με 5,1%, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά στην Ελλάδα με 25% και την Ισπανία με 22,2%.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2014, η ανεργία μειώθηκε σε 23 κράτη-μέλη της Ε.Ε., αυξήθηκε σε τρία και έμεινε σταθερή στο Βέλγιο και τη Ρουμανία.

Η μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας καταγράφηκε στη Βουλγαρία (9,4% από 11,5%), στην Ισπανία (22,2% από 24,3%) και στην Ελλάδα (25% από 27% -στοιχεία Μαΐου 2015).

Την ίδια περίοδο η ανεργία αυξήθηκε σημαντικά στην Φινλανδία (9,7% από 8,7%) και στη Γαλλία (10,4% από 10,3%).

Ποσοστά ανεργίας στους νέους

Τον Ιούλιο του 2015, 4.634.000 νέων (κάτω των 25) ήταν άνεργοι στην Ε.Ε., εκ των οποίων 3.093.000 ήταν κάτοικοι κρατών –μελών της Ευρωζώνης.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2014 η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 465. 000 στην Ε.Ε. και κατά 336.000 στη ζώνη του ευρώ.

Τον Ιούλιο του 2015, το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 20,4% στην Ε.Ε. και 21,9% στην Ευρωζώνη

Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Γερμανία (7%), τη Μάλτα (8,7%) και την Εσθονία (9,5% στοιχεία Ιουνίου 2015), και τα υψηλότερα στην Ελλάδα (51,8% στοιχεία Μαΐου του 2015), την Ισπανία (48,6%), την Κροατία (43,1% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2015) και στην Ιταλία (40,5%).

Πηγή:www.reporter.gr