Από το Γραφείο Τύπου του "Δικτύου Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας και Ανάπτυξης - Δ.Ε.Κ.Α" εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015, στην Αθήνα στα κεντρικά γραφεία του, συνήλθε το Δ.Σ του φορέα σε μια μακράς διάρκειας διευρυμένη συνεδρίαση.

Κατά την διάρκεια της ολομέλειας του Δ.Σ αρχικά αναπτύχθησαν διεξοδικά τα θέματα της ημερησίας διάταξης και στην συνέχεια εξετάστηκαν έκτακτα θέματα σχετικά με την εξωστρέφεια, την επικοινωνία και την υποστήριξη μιας σειράς από νέες  δραστηριότητες του δικτύου. 

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν πέραν των τακτικών μελών του Δ.Σ, πρόεδροι των Επιχειρηματικών Επιτροπών του φορέα καθώς και εκπρόσωποι της Επιτροπής Εξωστρέφειας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας.

Αρχικά ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Ν. Παπαδάκος παρουσίασε τα πεπραγμένα του φορέα μέσα στους λίγους μήνες λειτουργίας του και επικεντρώθηκε κυρίως σε μία λίστα από 20 σημεία - δράσεις, όπου περιγράφονται τα σημαντικότερα έργα τα οποία επετεύχθησαν στον χρόνο δραστηριοποίησης του δικτύου.

Στην συνέχεια οι κ.κ Γ. Πετρίδης και Ν. Καραγιαννίδης εκπροσωπώντας το Δ.Σ και την κεντρική Επιτροπή επιχειρηματικότητας του φορέα αντίστοιχα, παρουσίασαν στους συμμετέχοντες την πρόοδο του δικτύου, ενώ έγινε εκτενής παρουσίαση των δράσεωντου Δ.Ε.Κ.Α οι οποίες βρίσκονται στην διαδικασία της ανάπτυξης και κάποιες από αυτές αναμένεται να ολοκληρωθούν άμεσα.

Ακολούθησε ένας εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων και αποφασίστηκαν πέραν των άλλων και μια σειρά από μέτρα που σχετίζονται με την άμεση ανάπτυξη του δικτύου και την καλύτερη δυνατή προβολή του.

Ενδεικτικά αναφέρονται στην συνέχεια μία σειρά από δράσεις οι οποίες αποφασίστηκαν σχετικά:

Α) Η διοργάνωση μαζικής εκδήλωσης σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015, με κεντρικό θέμα  την παρουσίαση του Δ.Ε.Κ.Α προς τα θεσμικά όργανα το ευρύ κοινό και τους εκπροσώπους του τύπου.

Η παρουσίαση του φορέα θα συνοδεύεται από εκτεταμένη αναφορά  στις πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει και τα αναπτυξιακά έργα τα οποία υλοποιεί.

Β) Η προβολή του Δικτύου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,

Γ) Η δημιουργία forum, για την απευθείας διασύνδεση των μελών του φορέα και ειδικά εκείνων οι οποίοι δραστηριοποιούνται εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων ώστε να δυναμώσει η φωνή της βάσης, να επικοινωνήσει το Δίκτυο μαζικά με τους εκπροσώπους της πραγματικής αγοράς και να αναδειχθούν τα ουσιαστικά θέματα τα οποία απασχολούν τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας.

Τέλος εξετάστηκαν τρόποι και διαδικασίες για να συνδεθεί ακόμη περισσότερο η οικονομική ενίσχυση του δικτύου από τα μέλη του και η αντίστοιχη ανταποδοτικότητα αυτής ώστε να αυξηθούν οι πόροι του φορέα και να εξυπηρετηθούν άμεσα και δραστικά οι ανάγκες των μελών.