Υπεραναπτυγμένο Κράτος προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις -  Πρέπει να κρατήσετε ψηλά τον Ιδιωτικό Τομέα