Το γραφείο τύπου του Δικτύου Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με επιλεγμένες εταιρείες μέλη του ξεκίνησε την ανάπτυξη πρότυπου κέντρου καινοτομίας με παράλληλη λειτουργία τεχνολογικής θερμοκοιτίδας στην Αττική.

Το κέντρο αυτό αναμένεται να εγκαινιασθεί και να τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέσα στους επόμενους δύο μήνες.

Διαδικαστικές λεπτομέρειες καθώς και πληροφορίες σε όσα μέλη του Δ.Ε.Κ.Α επιθυμούν να φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του πρότυπου αυτού τεχνολογικού χώρου μπορούν να παίρνουν τα μέλη καθημερινά από τα κεντρικά γραφεία του φορέα.