Η επιτροπή εξωστρέφειας του Δ.Ε.Κ.Α σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ημαθίας ανακοίνωσαν την συνδιοργάνωση ημερίδας την 27η Ιουνίου στη Βέροια στις εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου (φωτογραφία) με σκοπό την ενημέρωση του επιχειρηματικού, επαγγελματικού και αγροτικού κόσμου της Μακεδονίας για την ανάπτυξη και προώθηση υγιών και καινοτόμων σχεδίων και συνεργασιών μέσα στα πλαίσια των νέων δεδομένων στην οικονομία της χώρας.

Η ημερίδα θα περιλαμβάνει επιμέρους συνεδρίες που θα καλύπτουν μεταξύ άλλων τους τομείς της περιφερειακής ανάπτυξης, της σύγχρονης αγροτικής επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της καινοτομίας και της υγείας. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί κατά την διάρκεια της ημερίδας στην υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας καθώς και σε προτάσεις για επενδύσεις που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να αντιμετωπιστεί το θλιβερό φαινόμενο της ανεργίας που πλήττει την περιοχή και  κυρίως τους νέους.

Στην ημερίδα αναμένεται να συμμετάσχουν πέραν του Δ.Ε.Κ.Α και του Επιμελητηρίου Ημαθίας, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, στελέχη της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, επαγγελματικές ενώσεις, συνεταιρισμοί και επιμελητήρια της ευρύτερης περιοχής καθώς και πολλοί εκπρόσωποι του επιχειρηματικού, επαγγελματικού και αγροτικού κόσμου της Μακεδονίας.

Μέσα στις επόμενες μέρες θα οριστικοποιηθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα των συνεδριών και θα ανακοινωθεί, μαζί με τον κατάλογο των ομιλητών και συμμετεχόντων, από τα γραφεία τύπου των διοργανωτών.