Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το διήμερο 13-14 Ιουνίου 2015 στην Πάτρα το 3ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα " Αναπτυξιακές προοπτικές για την Δυτική Ελλάδα"

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 13-14/6/2015 στο ξενοδοχείο «Porto Rio» της Πάτρας, το 3ο Διεθνές Συνέδριο της εφημερίδας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» και του www.pelop.gr με θέμα «Αναπτυξιακές προοπτικές για τη Δυτική Ελλάδα» με την ενεργή συμμετοχή του Δικτύου Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας και Ανάπτυξης - Δ.Ε.Κ.Α, το οποίο εκπροσωπήθηκε από 10μελή αντιπροσωπεία.

Στόχος του Συνεδρίου ήταν η συστηματική καταγραφή του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού για την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα, η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και η εκ του σύνεγγυς επαφή όσων σχεδιάζουν, υλοποιούν, ενδιαφέρονται ή επηρεάζονται από τις πολιτικές που εφαρμόζονται στην περιοχή.

Στις εργασίες του διήμερου Συνεδρίου συμμετείχαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικά στελέχη πρώτης γραμμής, περιφερειάρχες και δήμαρχοι, εκπρόσωποι εθνικών φορέων και οργανισμών, επιμελητηρίων και επιχειρηματίες.

H ομιλία του οργανωτή του συνεδρίου, εκδότη της "Πελοποννήσου" κ. Θεόδωρου Λουλούδη (δεύτερος από αριστερά στην φωτογραφία) είχε σαν κεντρικό της μήνυμα το ότι η πρωτοβουλία αυτή, απευθύνεται σε όσους δρουν μέσα στην κρίση και προσπαθούν να επιτύχουν θετικά αποτελέσματα για την κοινωνία. «Ο ρόλος της εφημερίδας και ο σκοπός του Συνεδρίου είναι να δημιουργούμε γέφυρες συνεργασίας, ισχυρή τοπική ζωή και κοινές στοχεύσεις» τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Λουλούδης.

"Η υγιής επιχειρηματικότητα, αναγκαίος και ικανός παράγοντας για την πραγματική ανάπτυξη του τόπου" τόνισε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο Πρόεδρος του Δικτύου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης κ. Νίκος Παπαδάκος ( φωτογραφία ) επισημαίνοντας την απόλυτη ανάγκη για την ριζική αλλαγή του θεσμικού πλαισίου ώστε να δοθεί επι τέλους στον ιδιωτικό τομέα η δυνατότητα να συμμετάσχει στην διαμόρφωση του επαγγελματικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος. "Η σύνδεση της παραγόμενης εκπαίδευσης και έρευνας, τόνισε ο πρόεδρος του Δ.Ε.Κ.Α, με την πραγματική οικονομία καθώς και ο σωστός προσανατολισμός των κονδυλίων του ΕΣΠΑ πρέπει να αποτελέσουν βασική στρατηγική όλων των φορέων που επιδιώκουν την αειφόρο ανάπτυξη."