Το Δικτύο Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας και Ανάπτυξης ανακοινώσε την διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου για το περιβάλλον και την δημόσια υγεία με τίτλο:

"Επίδραση των Φαρμακευτικών και Χημικών Ουσιών στο Περιβάλλον
Εφαρμογή Καινοτόμων Δράσεων και Προϊόντων. Αναπτυξιακός σχεδιασμός του κλάδου"

Το συγκεκριμένο αυτό συνέδριο, το οποίο οργανώνεται στην Αθήνα τον προσεχή Μάρτιο (18-19), αποτελεί μέρος μίας σειράς εκδηλώσεων στα πλαίσια της στοχευμένης δράσης "Δίκτυο Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας και Ανάπτυξης: Ελλάδα 2030. Αναπτυξιακή πορεία για την αναβάθμιση της χώρας" και στοχεύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών και προϊόντων φαρμακευτικής και χημικής προέλευσης για την ανάπτυξη των κλάδων, την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής.

Οι Επιτροπές Επιχειρηματικότητας των Τομέων Περιβάλλοντος και Υγείας του Δ.Ε.Κ.Α, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αναλαμβάνουν σε συνεργασία με το Think Tank και την Επιτροπή Εξωστρέφειας του δικτύου την οργάνωση των επί μέρους θεματικών δράσεων καθώς και την επικοινωνία του Συνεδρίου στο οποίο έχουν κληθεί και αποδεχτεί να συμμετάσχουν διεθνείς προσωπικότητες ακαδημαϊκού κύρους.

Βασικά θέματα τα οποία θα εξεταστούν σε βάθος κατά την διάρκεια του συνεδρίου είναι μεταξύ των άλλων :

1. Η παρούσα κατάσταση στη χώρα

2. Η διεθνής πρακτική και οι διαμορφούμενες τάσεις για το μέλλον

3. Η αναπτυξιακή προοπτική των κλάδων για την Ελλάδα και η σύνδεση των δράσεων με την αναβάθμιση της Ελληνικής οικονομίας

4. Νομοθετικό πλαίσιο - Απαραίτητες Μεταρρυθμίσεις

5. ΕΣΠΑ και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Στοχευμένες δράσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα

6. Διεθνείς και εγχώριες επενδύσεις στους κλάδους.

7. Εξωστρέφεια