Η μείωση των αναμενόμενων εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών συνοδεύτηκε από την παράλληλη υποχώρηση των δημοσιονομικών εξόδων δημιουργώντας κάτι το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν μαγική εικόνα.
Επετεύχθη πρωτογενές πλεόνασμα!
Συγκεκριμένα στα 3,8 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα το πρώτο οκτάμηνο του 2015, ξεπερνώντας μάλιστα το στόχο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε τροποποιημένη ταμειακή βάση.
Η αισιοδοξία την οποία θα μπορούσε να φέρει στην αγορά το θεωρητικά θετικό αυτό στοιχείο, ανατρέπεται πλήρως από τους αριθμούς που αφορούν τα έσοδα και τις δαπάνες, σε βαθμό που οι ειδικοί φτάνουν να το ονομάζουν εικονική πραγματικότητα.
Το έλλειμμα στα έσοδα αγγίζει τα 4,1 δισ. ευρώ και παρά την μικρή άνοδο την οποία παρουσίασαν το δίμηνο Ιουλίου - Αύγουστου, δεν κατάφεραν να επιτύχουν τον επιδιωκόμενο στόχο.
Οι δαπάνες παράλληλα εμφανίστηκαν ιδιαίτερα μειωμένες ενισχύοντας τις απόψεις κάποιων οι οποίοι μιλούν περί εσωτερικής στάσης πληρωμών. 
Συγκεκριμένα η μείωση των αναμενόμενων εσόδων του ΥΠΟΙΚ υστέρησε κατά 4,7 δισ. ευρώ έναντι του προβλεπόμενου στόχου.
«Το μειωμένο ύψος των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού οφείλεται κυρίως στον επαναπροσδιορισμό του ταμειακού προγραμματισμού με βάση τις ταμειακές συνθήκες που επικρατούσαν τους προηγούμενους μήνες» δήλωσαν στελέχη του υπουργείου και πρόσθεσαν: «Εκτιμάται ότι μετά τη σταδιακή ομαλοποίηση της ταμειακής ρευστότητας το ύψος των δαπανών θα διαμορφωθεί σταδιακά στα επίπεδα των στόχων του προϋπολογισμού».
Το συμμάζεμα των δημοσιονομικών, με τον προϋπολογισμό να φαίνεται πλέον εκτροχιασμένος, γίνεται ακόμη δυσκολότερο έργο εν μέσω προεκλογικής περιόδου και καθεστώτος capital controls. Σε κάθε περίπτωση πρώτη προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης που θα προκύψει από τις εκλογές, θα πρέπει να είναι η κατάθεση και ψήφιση συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το 2015 ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγματική εικόνα της αγοράς.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2015, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.101 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 2.849 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 και στόχου για έλλειμμα 1.694 εκατ. ευρώ.


Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 3.801 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1.946 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2014 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3.264 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 30.768 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 4.151 εκατ. ευρώ ή 11,9% έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 28.701 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4.068 εκατ. ευρώ ή 12,4% έναντι του στόχου, εκ των οποίων ποσό 1.724 εκατ. ευρώ αφορά την υστέρηση στα έσοδα από τη μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs & SMPs).

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1.772 εκατ.ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 250 εκατ.ευρώ έναντι του στόχου (2.022 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2.067 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 83 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.


Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία Αυγούστου 2015 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3.893 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 210 εκατ. ευρώ ή 5% σε σχέση με το μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 3.861 εκατ. ευρώ αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 28 εκατ. ευρώ ή 1%.

Οι επιστροφές εσόδων για την περίοδο Αυγούστου 2015 ανήλθαν σε 226 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 67 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (159 εκατ. ευρώ).

Τυτόχρονα οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού στο οκτάμηνο ανήλθαν στα 31.869 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 4.744 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (36.613 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 30.306 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 3.216 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 2.797 εκατ. ευρώ, των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 361 εκατ. ευρώ και των καταπτώσεων εγγυήσεων κατά 91 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 κατά 2.155 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 6,6%, παρά το γεγονός ότι έχουν καταβληθεί επιπλέον 18 εκατ. ευρώ για εφημερίες ιατρών ΕΣΥ, 64 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 33 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και 31 εκατ. ευρώ για επιδόματα πολυτέκνων.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 1.563 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 1.527 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (3.090 εκατ. ευρώ) και μειωμένες κατά 1.745 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ειδικά για τον μήνα Αύγουστο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.155 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 267 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.790 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 112 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.
 
Πηγή ΔΟΛ