Από το γραφείο τύπου του Δ.Ε.Κ.Α ανακοινώθηκε ότι η προγραμματισμένες μηνιαίες συνεδριάσεις των επιτροπών επιχειρηματικότητας των τομέων Ανάπτυξης. Εργασίας, Υγείας, Παιδείας - Πολιτισμού θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2015 στα γραφεία του συνδέσμου σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.

Το πρόγραμμα των συνεδριάσεων

Πέμπτη 3 Ιουλίου 2015

13.00 - 15.00 μ.μ, αίθουσα Πληροφορικής -  Συνεδρία Επιτροπής Επιχειρηματικότητας τομέα Υγείας

16.00 - 18.00 μ.μ, κεντρική αίθουσα Συνεδριάσεων - Συνεδρία Επιτροπής Επιχειρηματικότητας τομέα Ανάπτυξης

16.00 - 18.00 μ.μ, αίθουσα Επιτροπών - Συνεδρία Επιτροπής Επιχειρηματικότητας τομέα Παιδείας και Πολιτισμού

17.00 - 19.00 μ.μ, αίθουσα Πληροφορικής - Συνεδρία Επιτροπής Επιχειρηματικότητας τομέα Εργασίας

Οι συνεδριάσεις θα είναι ανοικτές και για όσα τα μέλη του Δ.Ε.Κ.Α επιθυμούν να τις παρακολουθήσουν.