Μετά από πρόσκληση του προέδρου της επιτροπής συνέρχεται σήμερα Πέμπτη 4 Ιουνίου και ώρα 17.00 στην Κεντρική Αίθουσα Συσκέψεων του Δ.Ε.Κ.Α η Επιτροπή Επιχειρηματικότητας Τομέα Εργασίας με θέματα:

1. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Επιτροπής

2. Πρόσκληση μελών

3. Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης - Διαμόρφωση θέσεων - Επικοινωνία