Συνεδρίασε το "Think Tank" ( Δεξαμενή σκέψης και παραγωγής ιδεών ) του Δ.Ε.Κ.Α με θέμα " Αγροτική Ανάπτυξη και Εξωστρέφεια. Σύγχρονα εργαλεία στήριξης της προσπάθειας ".

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν εκτός από τα στελέχη της υπηρεσίας Think Tank του φορέα, επιχειρηματίες από την επιτροπή επιχειρηματικότητας των τομέων "Παραγωγικής Ανασυγκρότησης"και "Ανάπτυξης" του Δ.Ε.Κ.Α καθώς και εκπρόσωποι επενδυτικών - χρηματοδοτικών σχημάτων που ενδιαφέρονται για την στήριξη καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων σχετικών με την Αγροτική Ανάπτυξη.

Μετά από την αρχική προσέγγιση των αξόνων του θέματος που έγινε από τον εισηγητή της αντίστοιχης επιτροπής του φορέα και την ανταλλαγή απόψεων που ακολούθησε, η υπηρεσία "Think Tank" του Δ.Ε.Κ.Α ανέλαβε την ανάπτυξη σχετικής πρότασης την οποία ανέλαβε να παρουσιάσει στις αρμόδιες επιτροπές του Δ.Ε.Κ.Α στις 25 Ιουνίου σε ειδική εκδήλωση.