Το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας και Ανάπτυξης Δ.Ε.Κ.Α, ανακοίνωσε την συμμετοχή του στο αναπτυξιακό συνέδριο που διοργανώνει η εφημερίδα "Πελοπόννησος" στην Πάτρα, στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου Πόρτο Ρίο.

Συγκεκριμένα στις 13 και 14 Ιουνίου 2015 ο φορέας θα συμμετάσχει στο 3ο Διεθνές συνέδριο με θέμα: «Αναπτυξιακές προοπτικές για τη Δυτική Ελλάδα». Πέραν της αντιπροσωπείας του Δ.Ε.ΚΑ. στο συνέδριο θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης (υπουργοί, γενικοί γραμματείς υπουργείων), περιφερειάρχες, βουλευτές, δήμαρχοι, εκπρόσωποι μεγάλων εθνικών φορέων και οργανισμών, εκπρόσωποι επιμελητηρίων και θεσμικών φορέων, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι βασικοί εθνικοί ή τοπικοί επιχειρηματίες που έχουν δράση σε κάθε ενότητα.

Το συνέδριο,όπως ανακοίνωσαν οι οργανωτές, θα ξεκινήσει το Σάββατο 13η Ιουνίου στις 10:00 με μεγάλη συνεδρία, στην κεντρική συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου (χωρητικότητας άνω των 300 ατόμων). Στη συνέχεια της ίδιας μέρας (12:00) θα πραγματοποιηθούν τέσσερις συνεδρίες, κάθεμία ανά θεματικό πεδίο σύμφωνα με το πρόγραμμα του συνεδρίου. Η κάθε επιμέρους συνεδρία ανά αίθουσα θα έχει το δικό της panel, συντονιστή, ομιλητές και κοινό.

Στις 14 Ιουνίου 2015 θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες τέσσερις θεματικές συνεδρίες εδώ παράλληλα θα γίνονται εκδηλώσεις στους λοιπούς χώρους της μονάδας.  Οι εκδηλώσεις του συνεδρίου θα κλείσουν με μία κοινή συνεδρία λήξης με την συμμετοχή όλων των προσκεκλημένων.

Το Δ.Ε.Κ.Α πέραν της επίσημης παρουσίας του ως υποστηρικτού των εκδηλώσεων, συνδιοργανώνει μαζί με τους διοργανωτές την θεματική ενότητα υγείας με τον τίτλο " Αναδιοργάνωση Κοινωνικών Υπηρεσιών Υγείας ".

Επίσης μια σειρά από επιλεγμένα στελέχη του Δ.Ε.Κ.Α θα πλαισιώνουν τους διοργανωτές σε κάθε συνεδρία καθώς και λοιπές εκδηλώσεις του διημέρου.

Κατά την έναρξη του συνεδρίου ο πρόεδρος του Δ.Σ του Δ.Ε.Κ.Α θα απευθύνει χαιρετισμό και θα αναφερθεί στις επιδιώξεις του φορέα.