Πρόκειται για μία καινοτόμο υπηρεσία του Δικτύου Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης, μιας και δεν περιορίζεται στις απλές νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τα μέλη, αφού με την βοήθεια εξειδικευμένων νομικών γραφείων της Ελλάδας και του εξωτερικού στοχεύει πέραν της κλασσικής νομικής υποστήριξης να βοηθήσει στην διαμόρφωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος που θα συμβάλλει τόσο στην εξωστρέφεια των Ελληνικών επιχειρήσεων όσο και στην προσέλκυση ξένων επιχειρηματιών/επενδυτών για στέρεες συνεργασίες με τις επιχειρήσεις- μέλη του Δ.Ε.Κ.Α.

Ταυτόχρονα μελετά το θεσμικό πλαίσιο των προτάσεων των κλαδικών επιτροπών του Δ.Ε.Κ.Α που σχετίζονται τόσο με το γενικό καθεστώς της επιχειρηματικότητας της χώρας όσο και με τις εξειδικευμένες συνθήκες για την υλοποίηση της κάθε μιας από αυτές.

Επίσης, κύριο μέλημα της είναι η στήριξη της υλοποίησης των (κυρίως κοινωνικού επιχειρηματικού χαρακτήρα) επενδυτικών προτάσεων των επιτροπών του Δ.Ε.Κ.Α σε όλα τα στάδια της επένδυσης από την αρχική διαμόρφωση των συνεταιρικών σχημάτων μέχρι την ολοκλήρωση αυτής

Η υπηρεσία αυτή του Δ.Ε.Κ.Α προς τα μέλη του εξασφαλίζει επίσης:

 • Βοήθεια στην επίλυση θεμάτων των επιχειρήσεων που σχετίζονται με την δημόσια διοίκηση και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς
 • Στήριξη των επιχειρηματιών και των ελεύθερων επαγγελματιών στις διαπραγματεύσεις με τους δημόσιους, ασφαλιστικούς, τραπεζικούς οργανισμούς κλπ για εξάλειψη, αποπληρωμή ή ρύθμιση των οφειλών τους με τους ευνοϊκότερους όρους
 • Νομική υποστήριξη στις επιχειρήσεις απέναντι στους δημόσιους, τραπεζικούς κλπ φορείς με εξωδικαστικές ή δικαστικές ενέργειες
 • Βελτίωση της ποιότητας των μεταξύ των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών, προς όφελος του επιχειρηματία και του επαγγελματία
 • Βελτίωση του τρόπου με τον οποίο οι δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετούν τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Υποβολή νομοθετικών και άλλων προτάσεων προς την εκάστοτε κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα για την δίκαιη και άμεση αντιμετώπιση των θεμάτων των επιχειρήσεων
 • Υποστήριξη των μελών του Δ.Ε.Κ.Α με εξειδικευμένη βοήθεια σε θέματα εξαγωγών καθώς και άλλες διεθνείς συνεργασίες

ΟΙ ΔΕΚΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Ε.Κ.Α

Ο Συνήγορος του Επιχειρηματία προσφέρει μεταξύ άλλων:

1. Νομική υποστήριξη επιχειρήσεων και επαγγελματιών σε γενικά και ειδικά κλαδικά θέματα

2. Νομική υποστήριξη σε θέματα υπαγωγής επιχειρήσεων σε προγράμματα ΕΣΠΑ ή άλλα κρατικά ή κοινοτικά προγράμματα επιδοτήσεων και πλαίσια στήριξης

3. Υπηρεσίες ενημέρωσης των μελών σχετικά με νέες νομοθετικές ρυθμίσεις

4. Υπηρεσίες εκτίμησης και κατεύθυνσης για την επίλυση εξατομικευμένων θεμάτων των μελών

5. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης

6. Υπηρεσίες εξειδικευμένης πληροφόρησης

7. Υπηρεσίες ενημέρωσης της κοινωνίας για κλαδικά και ειδικά θέματα

8. Συμβουλευτική υποστήριξη για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων

9. Έλεγχος νομικού πλαισίου των υποψηφίων προτάσεων των κλαδικών επιτροπών του Δ.Ε.Κ.Α προς την Κυβέρνηση και τις αρχές γενικότερα.

10. Αρχική ενημέρωση σχετικά με το Ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο και διασύνδεση των μελών του Δ.Ε.Κ.Α με επιλεγμένα νομικά γραφεία των χωρών ενδιαφέροντός τους για στήριξη της εξωστρέφειας των μελών

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ

Οι βασικές κατηγορίες των θεμάτων που αντιμετωπίζει η υπηρεσία είναι:

 • Εργασιακά θέματα
 • Εξαγωγικά θέματα
 • Ζητήματα σχετικά με την ίδρυση νέας επιχείρησης
 • Υποθέσεις λειτουργίας επιχείρησης
 • Ασφαλιστικές υποθέσεις
 • Φορολογικές υποθέσεις
 • Τραπεζικές συνδιαλλαγές
 • Διαμεσολάβηση για θέματα μεταξύ των μελών ή/και τρίτων
 • Διάφορες άλλες δικαστικές/εξωδικαστικές υποθέσεις
 • Διεθνείς συνεργασίες

Εξυπηρέτηση επιχειρήσεων και επαγγελματιών

Οι επιχειρηματίες και επαγγελματίες μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους:

Στο διαδίκτυο, μέσω της ιστοσελίδας:
συμπληρώνοντας μια απλή φόρμα υποβολής ερωτήματος

Στα γραφεία του Δ.Ε.Κ.Α στην Αθήνα και την Περιφέρεια σε προκαθορισμένες συγκεκριμένες ή κατόπιν συνεννοήσεως ημερομηνίες.

Σημειώνεται ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών, η υπηρεσία "Ο Συνήγορος του Επιχειρηματία" θα διατηρεί εξειδικευμένη βάση δεδομένων η οποία θα περιλαμβάνει:

 • Στατιστικά στοιχεία
 • Ηλεκτρονικό μητρώο
 • Σύστημα προτεραιότητας (Ticketing system)
 • Σύστημα καταγραφής κάθε υπόθεσης
 • Αποτέλεσμα κάθε υπόθεσης