Δ. Ε. Κ. Α.

ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  • για την καταπολέμηση της διαπλοκής
  • για την αποκατάσταση των αδικιών της κρίσης
  • για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την κοινωνική συνοχή
  • για την συμμετοχή επιχειρηματιών και εργαζομένων στα αποτελέσματα της ανάπτυξης
  • για τον νέο ρόλο του επιχειρηματία στην κοινωνία του αύριο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

1.1. Με το παρόν καταστατικό (εφεξής και ως «το Καταστατικό») ρυθμίζονται η οργάνωση και η λειτουργία του σωματείου με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» και την συντομογραφία «Δ.Ε.Κ.Α» (εφεξής και ως «ο Σύνδεσμος»), που έχει έδρα στην Αθήνα και περιφέρεια δράσης ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Στις με το εξωτερικό σχέσεις η επωνυμία του Συνδέσμου είναι «Network of Entrepreneurship, Innovation & Development», η δε συντομογραφία του «DEKA».

1.2.1 Σκοπός του Συνδέσμου είναι η, με νόμιμα μέσα, προστασία και προαγωγή των συμφερόντων των μελών του, η μελέτη των ζητημάτων του επιχειρηματικού τομέα της οικονομίας της Χώρας, η ανταλλαγή πληροφοριών επαγγελματικού και επιστημονικού περιεχομένου, ο συντονισμός των μεταξύ των μελών του ενεργειών για την ανάπτυξή τους από τεχνικοοικονομική άποψη καθώς και η προώθηση και προβολή του έργου που επιτελούν προς την επίσημη πολιτεία και την κοινή γνώμη.
1.2.2. Σκοπός του Δ.Ε.Κ.Α είναι, επίσης, η συμμετοχή του σε διεθνείς ή εγχώριους φορείς και οργανισμούς, η εκπροσώπησή του σ’ αυτούς καθώς και η εκπροσώπηση όλων των επιχειρηματικών και επαγγελματικών κλάδων προς την Πολιτεία, η συμμετοχή του σε διαδικασίες για την προώθηση ενιαίας έκφρασης των επιχειρηματιών και ελεύθερων επαγγελματιών, η ανάπτυξη διεθνών σχέσεων και επαφών αφενός με διεθνείς φορείς και οργανισμούς και αφετέρου με άλλες ομοειδείς οργανώσεις του εξωτερικού και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την προώθηση των συμφερόντων των μελών ιδίως στα όργανα και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συμμετοχή του στις διαδικασίες προγραμμάτων χρηματοδοτουμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς ή δημόσιους φορείς καθώς επίσης και η διοργάνωση ενημερωτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων, ημερίδων και συναφών εκδηλώσεων καθώς και η ανάληψη οιασδήποτε άλλης πρωτοβουλίας ή δραστηριότητας για την ενημέρωση και υποστήριξη των μελών του καθώς και οιουδήποτε άλλου ενδιαφερομένου από τον ευρύτερο επιχειρηματικό - επαγγελματικό τομέα της οικονομίας.

1.3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ του Δ.Ε.Κ.Α.

Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται σε δεινή θέση. Η οικονομία της καταρρέει καθώς το ΑΕΠ της μειώθηκε 25% την τελευταία πενταετία κάτι που στον υπόλοιπο κόσμο συμβαίνει μόνο σε περιπτώσεις πολέμου. Η κοινωνία υποδέχτηκε απροετοίμαστη μια σειρά από δυσμενή μέτρα με την μορφή διορθωτικών και διαρθρωτικών μέτρων «εναρμονισμένων» με τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο τα οποία εν τέλει συνετέλεσαν μόνο στην «εξάρθρωση» του δικαιώματος των Ελλήνων στο αύριο.
Μαζί με την απώλεια του εισοδήματος η κοινωνία μας απώλεσε και το ύψιστο και αναφαίρετο δικαίωμα του ανθρωπίνου είδους. Το δικαίωμα στην ελπίδα. Οι Έλληνες έγιναν φτωχότεροι, φοβισμένοι, με την θετική τους διάθεση για ζωή και δημιουργία να έχει υποχωρήσει εμφανώς. Οι εισπρακτικές εταιρείες φροντίζουν να θυμίζουν σε όλους το τι επιφυλάσσει το μέλλον. Ο συνδυασμός των πιέσεων τους μάλιστα με τις μεθοδευμένες άμεσες ή έμμεσες απειλές για την τύχη των κόπων της ζωής μας και του μέλλοντος των παιδιών μας, όπως αυτές εκτοξεύονται από κάθε λογής επαΐοντες, συντηρούν το καθεστώς της ομηρίας στο οποίο έχουν φέρει την κοινωνία μας.
Μέσα στο περιβάλλον της ανασφάλειας και φτώχειας που ζει η χώρα και οι έλληνες, η επιχειρηματικότητα ατονεί και όλο και περισσότεροι υγιείς επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης.
Η ελληνική επιχειρηματικότητα ακροβατεί ανάμεσα στην υποχώρηση της καταναλωτικής δύναμης των Ελλήνων και στην διαρκώς αυξανόμενη πίεση των διαπλεκομένων φορέων που παρόλη την εξαθλίωση της αγοράς εξακολουθούν να κερδοσκοπούν αυξάνοντας μάλιστα σε απόλυτους αριθμούς τα κέρδη τους.

Το ΔΕΚΑ δημιουργήθηκε για να στηρίξει την υγιή επιχειρηματικότητα ώστε και εκείνη με τη σειρά της να στηρίξει την κοινωνία και τους εργαζόμενους. Δημιουργήθηκε για να προσφέρει στα μέλη του όλα τα απαραίτητα εφόδια που του στέρησαν οι συντεχνίες για λόγους αδιαφορίας ή διαπλοκής ώστε να επαναπροσδιορίσουν την θέση τους στην κοινωνία και να επανατοποθετηθούν στην αγορά.
Η αγορά αποτελείται άλλωστε από επιχειρηματίες, εργαζόμενους και καταναλωτές και επομένως μόνο η αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου όλων αυτών μαζί μπορεί να αλλάξει τον κατήφορο της ελληνικής οικονομίας.
Σε αυτήν την προσπάθεια έχουμε ανάγκη την στήριξη ενός σύγχρονου, απαλλαγμένου από στερεότυπα και φοβίες, κράτους.
Ενός κράτους που θα νομοθετήσει με στόχο την εξυγίανση της δημόσιας διοίκησης και την εξάλειψη όλων εκείνων των αγκυλώσεων που έφεραν την χώρα στην κατάσταση που βρίσκεται.
Με μια νομοθεσία που θα θέτει σαφώς τους όρους της επιχειρηματικότητας ορίζοντας κυρίως το τι απαγορεύεται και όχι το τι επιτρέπεται. Με μια νομοθεσία που θα έχει διάρκεια ζωής και δεν θα μεταβάλλεται ανάλογα με τις επιλογές της κάθε επόμενης κυβέρνησης, ώστε να γνωρίζει κανείς εκ των προτέρων το περιβάλλον στο οποίο θα επιλέξει να επενδύσει και να μπορεί να προγραμματίσει για την ανάπτυξη του. Με μια νομοθεσία που θα δίνει κίνητρα σε όλους όσους θέλουν πραγματικά να επιχειρήσουν και θα περιορίζει τις ευκαιριακές προσπάθειες κατασπατάλησης των κοινοτικών και άλλων επιδοτήσεων.

Η υγιής επιχειρηματικότητα έχει ανάγκη από ένα υγιές θεσμικό και λειτουργικό πλαίσιο και μια υγιή και διάφανη δημόσια διοίκηση, χωρίς παρεμβάσεις - πέραν αυτών που οριοθετούνται από το νομικό πλαίσιο - χωρίς την διαπλοκή και την στρέβλωση των όρων ανταγωνισμού. Κατ’ αυτό τον τρόπο, λειτουργώντας σε ένα υγιές ανταγωνιστικό περιβάλλον, η υγιής επιχειρηματικότητα αναπτύσσει την καινοτομία, την εξωστρέφεια και συμβάλει άμεσα στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου. Δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας και συμβάλει στην κοινωνική συνοχή.
Ένας από τους βασικούς συντελεστές σε μια πετυχημένη επιχειρηματική μονάδα είναι τα στελέχη και οι εργαζόμενοι. Συμβάλουν στο μέγιστο βαθμό στην πορεία της επιχείρησης και γι αυτό, η σύγχρονη και υγιής επιχειρηματικότητα τους καθιστά μετόχους στα αποτελέσματα της επιχειρηματικής προσπάθειας.
Οι πετυχημένες επιχειρηματικές μονάδες με προοπτική πρέπει να λειτουργούν σε ένα οικονομικό περιβάλλον με δυνατότητα κατανάλωσης και αγοράς αγαθών και υπηρεσιών. Σε ένα οικονομικό περιβάλλον όπου οι πολίτες έχουν την απαραίτητη οικονομική ευχέρεια για να καταναλώσουν. Αυτό με τη σειρά του αυξάνει την οικονομική δραστηριότητα στον τόπο και κατ’ επέκταση το βιοτικό επίπεδο και την κοινωνική συνοχή.

Αυτή η προσπάθεια μας, που δεν αφορά μόνο την υγιή επιχειρηματική κοινότητα αλλά όλη την κοινωνία, χρειάζεται κοινωνική συνοχή και προσπάθεια από όλους μας, σε ένα κράτος που θα καταλάβει την σημαντικότητα της υγιούς επιχειρηματικότητας όχι μόνο γιατί δημιουργεί πλούτο για την χώρα και τους Έλληνες, όχι μόνο γιατί προσφέρει νέες θέσεις εργασίας και πολεμά την ανεργία, όχι μόνο γιατί συντηρεί την αγορά, τονώνει την οικονομία και φέρνει συνάλλαγμα, όχι μόνο γιατί είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στην προσέλκυση νέων επενδύσεων στη χώρα αλλά κυρίως γιατί είναι ο βασικός άξονας πάνω στον οποίο μπορεί να ξανακερδηθεί η προοπτική και η ελπίδα για τους Έλληνες και κυρίως για τους νέους.

Τα βασικά σημεία που πρέπει να εστιάσει η επόμενη Ελληνική κυβέρνηση είναι :

1. ΣΤΑΘΕΡΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Μία Ελλάδα με σύγχρονο και σταθερό νομοθετικό πλαίσιο για την υγιή επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη (φορολογικό, ασφαλιστικό, τραπεζικό κλπ).

2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νομοθετικές ρυθμίσεις για την στήριξη των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων που περιήλθαν σε δεινή θέση λόγω της οικονομικής κρίσης ( αντίστοιχη μεταχείριση με εκείνη προς τις τράπεζες).

3. ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Υποστήριξη νεοφυών και αδικημένων από την κρίση επιχειρήσεων που έχουν προοπτικές ανάπτυξης.

4. FAST TRACK ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΓΟΥΣ

Ουσιαστική επιτάχυνση των διαδικασιών για την επιχειρηματικότητα και τις αδειοδοτήσεις επιχειρηματικών σχεδίων ανεξαρτήτως ύψους και είδους επένδυσης.

5. ΦΡΕΝΟ ΣΤΗ ΔΙΑΠΛΟΚΗ

Αντιμετώπιση όλων των φαινομένων διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα. Αντικατάσταση του ευάλωτου στη διαπλοκή κράτους από ανεξάρτητες αρχές που θα εξασφαλίζουν διαφάνεια, νομιμότητα, αξιοκρατία.

6. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας με κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων καινοτόμων σχεδίων.

7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Σχεδιασμός και εφαρμογή κινήτρων που συντελούν στην ανάπτυξη συγχρόνων μοντέλων σχέσεων επιχειρήσεων και εργαζομένων και έχουν σαν άμεσο αποτέλεσμα την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσα σε πνεύμα συνεργασίας. Κίνητρα για την αναβάθμιση του εργασιακού και στελεχιακού δυναμικού των επιχειρήσεων για βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας ώστε να μπορούν όλοι από κοινού να συμμετάσχουν στην δημιουργία και τα αποτελέσματα της υπεραξίας.

8. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Διεύρυνση της βάσης ωφελούμενων επιχειρήσεων με δίκαια, αξιοκρατικά κριτήρια για την κατανομή των πόρων ώστε να επιτευχθεί η μεγιστοποίηση απορρόφησης των Ευρωπαϊκών κονδυλίων περιόδου 2014-20. Επικαιροποίηση του Αναπτυξιακού νόμου με γνώμονα μόνο τα πραγματικά ελληνικά δεδομένα.

9. ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Δημιουργία κινήτρων για άμεσες υγιείς επενδύσεις στην Ελλάδα. Επανεξέταση των κριτηρίων και των όρων για την αποκρατικοποίηση και αξιοποίηση του Ελληνικού πλούτου.

10. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τέλος στο εχθρικό κλίμα στην αντιμετώπιση των επιχειρήσεων από τα όργανα του κράτους. Σχέσεις συνεργασίας των επιχειρήσεων με τις υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα χωρίς ανταγωνιστικότητα και καχυποψία για άμεση και δίκαιη επίλυση των θεμάτων των επιχειρήσεων.

Στην προσπάθεια μας να συμβάλλουμε και εμείς στην αλλαγή του επιχειρηματικού κλίματος στην Ελλάδα μεταξύ των άλλων υπηρεσιών μας, αναπτύσσουμε:

• ΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
Εισαγωγή του συνηγόρου του επιχειρηματία μιας ανεξάρτητης υπηρεσίας του φορέα μας ενός εργαλείου υποστήριξης των Ελλήνων επιχειρηματιών απέναντι στη γραφειοκρατία καθώς και στις αδικίες που προέρχονται από στρεβλώσεις του φορολογικού, ασφαλιστικού, τραπεζικού, δικαστικού συστήματος.

• THINK TANK
Δημιουργία Ινστιτούτου Επιχειρηματικής Σκέψης και Καινοτομίας για την παραγωγή σύγχρονης σκέψης με στόχο την ανάπτυξη υγιούς περιβάλλοντος και τον σχεδιασμό, τη στρατηγική και την επιχειρηματική υλοποίηση σύγχρονων προτάσεων σε συνεργασία με Πανεπιστήμια, επιστημονικούς φορείς και άλλους καταξιωμένους ιδιωτικούς και δημοσίους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

• ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
Ανάπτυξη πλατφόρμας προώθησης της Ελληνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους Διοίκησης και Μάρκετινγκ.

ΑΡΘΡΟ 2. ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2.1 Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε ιδρυτικά, τακτικά, έκτακτα, ειδικά, βοηθητικά, αντεπιστέλλοντα, επίτιμα και αρωγά.

2.2.1 Όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δ.Σ. του Σωματείου που ελέγχει αν τηρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο καταστατικό και η εγγραφή του μέλους επιτυγχάνεται με απόφαση πλειοψηφίας του Δ.Σ.
2.2.2 Το νέο μέλος εγγράφεται στο μητρώο Εκτάκτων μελών του Σωματείου με τα πλήρη στοιχεία του εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. Εάν πρόκειται για εγγραφή μέλους νομικού προσώπου, πρέπει να σημειώνεται ο εκπρόσωπος που θα ορίζεται από το νομικό πρόσωπο με τα πλήρη στοιχεία του, και το πλήρες προφίλ του νομικού προσώπου.
2.2.3 Κάθε εγγραφόμενο μέλος καταβάλλει εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής και ετήσια συνδρομή. Η ετήσια συνδρομή και το δικαίωμα εγγραφής που κάθε μέλος καταβάλλει υποχρεωτικά, ορίζονται από το Δ.Σ. με τη νόμιμη πλειοψηφία. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται αμέσως μετά τη καταβολή του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής.
2.2.4 Με την υποβολή της αίτησης τεκμαίρεται η πλήρης γνώση και αποδοχή από την αιτούσα του παρόντος καταστατικού.
2.2.5 Η ιδιότητα του μέλους δεν μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται.

2.3 Ιδρυτικά μέλη είναι τα 21 Μέλη που σύστησαν το Σωματείο. Είναι ισόβια τακτικά μέλη και απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων των τακτικών μελών.

2.4 Ως τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα εγγραφής τα έκτακτα μέλη νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ασκούν εμπορική ή επιχειρηματική δραστηριότητα και οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους δεν είναι υπόδικοι ή έχουν καταδικασθεί για αδικήματα διαπλοκής, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 2.5.2 του παρόντος καταστατικού. Έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου, να συζητούν κάθε θέμα, να ελέγχουν τις αποφάσεις του Δ.Σ, να ασκούν τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και γενικά να ενεργούν ως πλήρη μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

2.5.1 Έκτακτα Μέλη γίνονται υποχρεωτικά όλα τα εγγραφόμενα για πρώτη φορά μέλη του Συνδέσμου. Υποχρεούνται να πληρώνουν τις ετήσιες συνδρομές που τους αντιστοιχούν και απολαμβάνουν μέρος των υπηρεσιών που το Σωματείο παρέχει. Έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκλέγεσθαι.
2.5.2 Μετά τη πάροδο τριετίας και εφόσον είναι οικονομικά ενήμερα έχουν δικαίωμα να αιτηθούν την εγγραφή τους ως Τακτικού Μέλους με αίτηση προς το Δ.Σ. που θα συνοδεύεται και από πρόταση άλλων δύο ήδη Τακτικών ή Ιδρυτικών Μελών. Η απόφαση εγγραφής στο μητρώο Τακτικών Μελών του Σωματείου παίρνεται από το Δ.Σ. με τη νόμιμη πλειοψηφία. Το Έκτακτο Μέλος του οποίου η αίτηση εγγραφής του ως Τακτικού δεν θα γίνει δεκτή από το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να επανέλθει με νέα αίτηση μετά πάροδο δύο ετών.
2.5.3 Το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα σε ειδικές περιπτώσεις να εγγράφει απευθείας ένα νέο μέλος ως Τακτικό με την αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον των 4/5 των μελών του. Ειδικά στο πρώτο έτος λειτουργίας του Σωματείου το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να εγγράψει απευθείας τακτικά μέλη με απλή πλειοψηφία των μελών του (3/5)

2.6.1 Ως ειδικά μέλη του Συνδέσμου εγγράφονται και οι ατομικές επιχειρήσεις - φυσικά πρόσωπα, τα οποία ασκούν οποιαδήποτε επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα.
2.6.2 Τα ειδικά μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και εκλέγεσθαι στη Διοίκηση του Συνδέσμου. Επίσης, τα ειδικά μέλη δύνανται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου μόνο ως ακροατές αυτών.
2.6.3 Τα ειδικά μέλη απολαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες και παροχές του Συνδέσμου που προσφέρονται στα τακτικά μέλη (νομικές, φοροτεχνικές συμβουλές, εξέταση αιτημάτων και παραπόνων και υποβολή τους προς τις Αρχές κλπ).

2.7.1. Ως βοηθητικά μέλη του Συνδέσμου εγγράφονται φυσικά πρόσωπα που είναι στελέχη των εταιρειών – τακτικών μελών του Δ.Ε.Κ.Α- σύμφωνα με τις περί στελέχωσης διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
2.7.2. Τα βοηθητικά μέλη – στελέχη εταιρειών τακτικών μελών του Συνδέσμου-παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου και δύνανται να εκφέρουν τη γνώμη τους, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου και εκλέγεσθαι στη Διοίκηση του Συνδέσμου.

2.8.1. Τα ειδικά και βοηθητικά μέλη δύνανται να οργανώνονται σε Τμήματα Νομικών ή Επαγγελματικών - Φυσικών Προσώπων, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ., βάσει κανονισμών λειτουργίας που συντάσσει προς τούτο το Δ.Σ.
2.8.2. Το Τμήμα Νομικών / Επαγγελματιών - Φυσικών Προσώπων Ειδικών Μελών, εφόσον συσταθεί, έχει αποκλειστικά εσωτερική γνωμοδοτική και ενημερωτική αρμοδιότητα επί των θεμάτων που αφορούν τις ατομικές επιχειρήσεις. Ιδίως, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δ.Ε.Κ.Α, Think Tank και Συνήγορος του Επιχειρηματία που προβλέπεται να συσταθούν, εξετάζει και συζητεί τα ζητήματα που άπτονται του ενδιαφέροντος των ατομικών επιχειρήσεων, ενημερώνει επ’ αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσει και υποβάλλει προτάσεις επί των θεμάτων γνωμοδοτικής αρμοδιότητάς του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και εν γένει φροντίζει ώστε να αναδεικνύει τα θέματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ατομικές επιχειρήσεις. Το τμήμα δεν έχει ίδια νομική προσωπικότητα, δεν είναι όργανο του Συνδέσμου, δεν δεσμεύει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο τα όργανα του Συνδέσμου και δεν εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο προς τα έξω.
2.8.3. Το Τμήμα Φυσικών Προσώπων βοηθητικών Μελών έχει αποκλειστικά τις ίδιες αρμοδιότητες με το Τμήμα Επαγγελματιών Φυσικών Προσώπων Ειδικών μελών επί των θεμάτων που απασχολούν τα στελέχη των επιχειρήσεων – μελών του Δ.Ε.Κ.Α . Ιδίως, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες Think Tank και Συνήγορος του επιχειρηματία εξετάζει και συζητεί τα ζητήματα που άπτονται του ενδιαφέροντος των στελεχών επιχειρήσεων – μελών του Δ.Ε.Κ.Α, ενημερώνει επ’ αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσει και υποβάλλει προτάσεις επί των θεμάτων γνωμοδοτικής αρμοδιότητάς του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και εν γένει φροντίζει ώστε να αναδεικνύει τα θέματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη επιχειρήσεων – μελών του Δ.Ε.Κ.Α. Το τμήμα αυτό δεν έχει ίδια νομική προσωπικότητα, δεν είναι όργανο του Συνδέσμου, δεν δεσμεύει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο τα όργανα του Συνδέσμου και δεν εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο προς τα έξω.
Οι ακολουθούσες ρυθμίσεις του παρόντος, πλην αντιθέτου ρητής προβλέψεως, αναφέρονται πάντοτε στα τακτικά μέλη του Συνδέσμου. Όπου δεν προσδιορίζεται ρητώς η κατηγορία του μέλους, νοείται ότι η ρύθμιση αφορά μόνο τα τακτικά μέλη.

2.9 Αντεπιστέλλοντα Μέλη μπορούν να γίνουν όσοι κατοικοεδρεύουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποχρεούνται να πληρώνουν τις ετήσιες συνδρομές και απολαμβάνουν όλων των υπηρεσιών που το Σωματείο παρέχει εντός Ελλάδος. Έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις ως ακροατές χωρίς δικαίωμα ψήφου, και εκλέγεσθαι.

2.10 Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. όσα μέλη πρόσφεραν ή προσφέρουν σοβαρό και μεγάλο έργο για την εκπλήρωση των σκοπών του Συνδέσμου καθώς επίσης και φυσικά ή νομικά πρόσωπα με αποδεδειγμένη προσφορά και υπηρεσία στο Ελληνικό κράτος. Τα Επίτιμα Μέλη δεν πληρώνουν ετήσια συνδρομή, έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου, να συζητούν κάθε θέμα και δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

2.11 Αρωγά μέλη ανακηρύσσονται όσα μέλη ενισχύουν με σημαντικά ποσά το Σωματείο, τουλάχιστον διπλάσια της ετήσιας συνδρομής Τακτικού Μέλους, για την εκπλήρωση των σκοπών του. Δεν υποχρεούνται στη καταβολή της ετήσια συνδρομής.

2.12 Μέλη τα οποία εγγράφονται στον Σύνδεσμο κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την πρώτη συνεδρίαση της τακτικής εκλογικής Γενικής Συνέλευσης και λήγει με την ολοκλήρωσή της και την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων του Συνδέσμου δεν έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την ως άνω τακτική εκλογική Γενική Συνέλευση και τις διενεργούμενες σ’ αυτήν αρχαιρεσίες.

2.13 Τα μέλη μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε επιθυμούν από τον Σύνδεσμο, αρκεί να το γνωστοποιήσουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.14 Κάθε μέλος έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται πλήρως προς τους νόμους, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Αν χρειαστεί να δράσει κατά την άσκηση του επαγγέλματός του ανταγωνιστικά προς τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Ε.Κ.Α, πάντα να ενεργεί μέσα στα όρια που καθορίζονται από την καλή πίστη, τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και το πνεύμα αλληλεγγύης και συναδελφικότητας. Τέλος να εξοφλεί εμπρόθεσμα όλες τις προς τον Σύνδεσμο οικονομικές του υποχρεώσεις, χορηγώντας άμεσα τα τυχόν ζητούμενα από την Διοίκηση στοιχεία για τον προσδιορισμό τους. Τα τακτικά μέλη δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση των τηρουμένων από τον Σύνδεσμο στοιχείων αναφορικά με την ενημερότητα των υπολοίπων μελών του. Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις. Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται. Εισφορές των οποίων καθυστερείται η καταβολή τους υπέρ το τρίμηνο καθίστανται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές. Για την καταβολή των εισφορών των βοηθητικών μελών είναι εις ολόκληρον υπόχρεα και τα τακτικά μέλη – εταιρείες των οποίων τα βοηθητικά αυτά μέλη αποτελούν στελέχη. Μέλη που καθυστερούν την καταβολή των οφειλόμενων εισφορών στερούνται των δικαιωμάτων τους να ψηφίζουν, να εκλέγουν ή να εκλέγονται, καθώς και των υπηρεσιών του Συνδέσμου που παρέχονται προς τα μέλη του, ενώ ο Σύνδεσμος θα συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του προς τα μέλη αυτά για διάστημα τριών μηνών ακόμη. Κατ εξαίρεση προς τα ειδικά μέλη και σε περίπτωση που αποδείξουν αδυναμία πληρωμής των εισφορών τους η περίοδος καθυστέρησης θα μπορεί να παραταθεί έως έξι μήνες.

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

3.1. Κάθε Ανώνυμη εταιρεία εκπροσωπείται στον Σύνδεσμο και στα διάφορα όργανα αυτού με ένα αντιπρόσωπό της, που ορίζεται με τον τυχόν αναπληρωτή του, με ειδική κάθε φορά απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Ως αντιπρόσωπος και αναπληρωτής του ορίζεται μόνο μέλος του Δ.Σ. ή στέλεχος της εταιρείας από το σύνολο της στελέχωσης αυτής. Η ιδιότητα του αντιπροσώπου ή του αναπληρωτού του είναι ανεπίδεκτες περαιτέρω αντιπροσωπεύσεως. Για την απόδειξη της εκπροσώπησης της εταιρείας κατατίθεται απόσπασμα του αντιστοίχου πρακτικού.

3.2. Κάθε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή Ι.Κ.Ε – μέλος- εκπροσωπείται στον Σύνδεσμο και στα διάφορα όργανα αυτού από τον διαχειριστή της ή τον αναπληρωτή του, τον οποίο ο διαχειριστής ορίζει μεταξύ των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου με ειδική εξουσιοδότησή του και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του από αρμόδιο όργανο. Η ιδιότητα του αντιπροσώπου ή του αναπληρωτού του είναι ανεπίδεκτος περαιτέρω αντιπροσωπεύσεως. Για την απόδειξη της εκπροσώπησης κατατίθεται το καταστατικό ή η ανωτέρω ειδική εξουσιοδότηση.

3.3. Κάθε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία – μέλος εκπροσωπείται στον Σύνδεσμο και στα διάφορα όργανα αυτού από τον διαχειριστή της ή τον αναπληρωτή του, τον οποίο ο διαχειριστής ορίζει από τους ομόρρυθμους ή ετερόρρυθμους εταίρους ή τα μέλη της στελέχωσης της εταιρείας, με ειδική εξουσιοδότησή του και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του από αρμόδιο όργανο. Η ιδιότητα του αντιπροσώπου ή του αναπληρωτού του είναι ανεπίδεκτη περαιτέρω αντιπροσωπεύσεως. Για την απόδειξη της εκπροσώπησης κατατίθεται το καταστατικό ή η ανωτέρω ειδική εξουσιοδότηση.

3.4. Κάθε εταιρεία με νομική προσωπικότητα οιασδήποτε άλλης εταιρικής μορφής που ενδεχομένως πρόκειται να θεσπισθεί στο μέλλον, πέραν των ως άνω ρητώς προσδιοριζομένων εταιρικών μορφών, εκπροσωπείται στον Σύνδεσμο και στα διάφορα όργανα αυτού από το νόμιμο εκπρόσωπό της, όπως αυτός θα ορίζεται στην κατά περίπτωση ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό της, ή από τον αναπληρωτή του, ο οποίος είτε θα είναι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας είτε θα ανήκει στη στελέχωσή της, που θα ορίζεται με ειδική εξουσιοδότηση και βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδιο προς τούτο όργανο. Για την απόδειξη της εκπροσώπησης θα κατατίθενται τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα έγγραφα για κάθε συγκεκριμένη εταιρική μορφή.

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΓΡΑΦΗ (ΑΠΟΒΟΛΗ) ΜΕΛΩΝ

4.1.1. Τα μέλη του Συνδέσμου διαγράφονται από τα μητρώα του Δ.Ε.Κ.Α στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Καθυστέρηση στην καταβολή του συνόλου της εισφοράς τους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών.
β) Αίτημα Διαγραφής της ίδιας της εταιρείας μέλους από το Δ.Ε.Κ.Α.
γ) Λύση του νομικού προσώπου της εταιρείας μέλους ή απορρόφησή της από άλλη εταιρεία λόγω συγχωνεύσεως.
4.1.2. Στην περίπτωση α’ η διαγραφή είναι δυνητική και υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συνεκτιμά κάθε σχετικό στοιχείο, όπως το πρόσκαιρο ή μη της καθυστέρησης πληρωμής, την πρόθεση της εταιρείας να παραμείνει στον Σύνδεσμο κλπ. Τα αποτελέσματα της διαγραφής στην περίπτωση α’ επέρχονται από του χρόνου κατά τον οποίο ελήφθη η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.1.3. Στις περιπτώσεις β’ και γ’ η διαγραφή επέρχεται αυτοδικαίως από του χρόνου κατά τον οποίο έλαβε χώρα το κρίσιμο ανά περίπτωση γεγονός, η δε απόφαση περί διαγραφής έχει απλώς διαπιστωτικό χαρακτήρα.

4.2. Η απόφαση περί διαγραφής μέλους σύμφωνα με τις παραγράφους 1.2 και 1.3 του παρόντος άρθρου δεν συνιστά πειθαρχική ποινή. Διαγραφή μέλους προβλέπεται και ως πειθαρχική ποινή σύμφωνα με το άρθρο 30 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΡΟΙ – ΕΣΟΔΑ

5.1.1. Ο Σύνδεσμος έχει τους εξής πόρους:
α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών (τακτικών και βοηθητικών).
β) Την πάγια ετήσια εισφορά των τακτικών μελών.
γ) Την πάγια ετήσια εισφορά των βοηθητικών μελών.
δ) Την ποσοστιαία εισφορά των μελών, η οποία καθορίζεται σε ποσοστό επί του δημιουργηθέντος εισοδήματος αυτών από συνεργασίες που προκύπτουν με την διαμεσολάβηση του Δ.Ε.Κ.Α , όπως αυτά πιστοποιούνται από τα αντίστοιχα τιμολόγια.
ε) Προαιρετικές συνδρομές ή εισφορές για την προβολή των μελών του συνδέσμου ή/και λοιπών ενδιαφερομένων στο Site του φορέα, στο διαδίκτυο (INTERNET), για την έκδοση και διάθεση των διαφόρων καταλόγων, καθώς και για τη συμμετοχή σε σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια κλπ.
στ) Τις εκούσιες εισφορές μελών και τρίτων.

5.1.2. Το ύψος των ανωτέρω εισφορών και συνδρομών καθώς και ο συντελεστής υπολογισμού της ποσοστιαίας ετήσιας εισφοράς των τακτικών μελών καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.2. Η πάγια ετήσια εισφορά είναι απαιτητή για το μισό αυτής εντός του μηνός Ιανουαρίου και για το υπόλοιπο εντός του μηνός Ιουλίου κάθε έτους. Η ποσοστιαία ετήσια εισφορά είναι απαιτητή κατά τον ίδιο τρόπο το επόμενο από της δημοσιεύσεως του αντιστοίχου Ισολογισμού,έτος.

5.3. Σε περίπτωση αύξησης των ως άνω εισφορών εντός του έτους, οι συμπληρωματικές εισφορές είναι απαιτητές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 6. ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

6.1 Όργανα του Συνδέσμου είναι :
α. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
γ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)
δ. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.) και
ε. Η Εφορευτική Επιτροπή (ΕΦ.Ε.)

6.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει την καθιέρωση Συνεδρίου, καθορίζοντας στην απόφασή του τα ειδικότερα θέματα σύστασης και λειτουργίας του θεσμού αυτού. Το Συνέδριο θα έχει αποκλειστικά συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και καταργείται με αντίστοιχη απόφαση του Δ.Σ., που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

7.1.1. Ο Σύνδεσμος διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγόμενο από τη Γ.Σ. και απαρτιζόμενο από τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα, και τον Ταμία, οι οποίοι αποτελούν το Προεδρείο, και από δύο (2) Συμβούλους.
7.1.2. Ο ειδικότερος τρόπος εκλογής και αναπλήρωσης των μελών του Δ.Σ. ορίζεται στα άρθρα 9 και 28 του Καταστατικού («Λειτουργία Δ.Σ.» και «Αρχαιρεσίες»).
7.1.3 Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής.
7.1.4 Η οριζόμενη στο παρών καταστατικό Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Συνδέσμου όπως περιγράφεται καταρτισμένη σε σώμα στο τέλος του παρόντος καταστατικού, αναλαμβάνει και τα καθήκοντα του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου με την αναγνώριση αυτού από τους αρμόδιους φορείς.

7.2. Ως μέλη του Δ.Σ. μπορούν να εκλεγούν μόνο οι έχοντες την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. (επί ανώνυμης εταιρείας) ή του διαχειριστή (επί ΕΠΕ ή ΙΚY) ή του διαχειριστή ή ομορρύθμου εταίρου (επί ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας), των εταιρειών – μελών του Συνδέσμου, όπως η ιδιότητα αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος. Σε περίπτωση θέσπισης νέας εταιρικής μορφής που δεν υφίσταται σήμερα, δικαίωμα εκλογής κατά τα άνω θα έχουν μόνο όσοι θα έχουν την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου.

7.3.1. Απώλεια για οποιοδήποτε λόγο της ανωτέρω ιδιότητας συνεπάγεται την έκπτωση του μέλους από το άνω αξίωμα. Σε μια τέτοια περίπτωση την απώλεια της ιδιότητας του μέλους την διαπιστώνει το Δ.Σ. με απόφασή του. Η αναπλήρωση του μέλους αυτού γίνεται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 9 και 28 του παρόντος.
7.3.2. Δεν συνιστά λόγο έκπτωσης από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. του Συνδέσμου η μεταπήδηση του μέλους του Δ.Σ. στο διοικητικό συμβούλιο άλλης εταιρείας μέλους του Συνδέσμου.

7.4.1. Οι εκλεγέντες ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούνται από τον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο δια της γραμματείας του Συνδέσμου μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή τους και συγκροτούνται σε σώμα. Κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση του Δ.Σ. εκλέγονται ο Πρόεδρος, οι δύο Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας.
7.4.2. Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. για τη συγκρότησή του σε σώμα απαιτείται για την επίτευξη απαρτίας η παρουσία τουλάχιστον πέντε (5) μελών. Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία, τότε συνέρχεται εκ νέου το Δ.Σ. εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, αφού αποσταλεί εκ νέου πρόσκληση σε όλους του εκλεγέντες συμβούλους. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση απαιτείται και πάλι απαρτία πέντε (5) τουλάχιστον συμβούλων. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία ούτε κατ΄ αυτή τη συνεδρίαση, το Δ.Σ. συνέρχεται εκ νέου εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, τηρουμένης και πάλι της ανωτέρω διαδικασίας, οπότε για την επίτευξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον συμβούλων.

7.5. Αν δεν συγκαλέσει ο πλειοψηφήσας Σύμβουλος τους εκλεγέντες συμβούλους για τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ., την πρωτοβουλία συγκροτήσεως του Δ.Σ. σε σώμα μπορεί να αναλάβει οποιοδήποτε εκ των εκλεγέντων μελών, δια της γραμματείας του Συνδέσμου.

7.6. Οι ιδιότητες του Προέδρου, των Αντιπροέδρων, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο. Τα πρόσωπα αυτά δεν μπορεί να είναι μεταξύ τους συγγενείς πρώτου ή δευτέρου βαθμού ή να προέρχονται από εταιρείες που έχουν σχέση μητρικής προς θυγατρική μεταξύ τους.

7.7. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας, και ο Ταμίας αποτελούν το Προεδρείο του Συνδέσμου. Στο Προεδρείο ή σε μέλος του Δ.Σ. μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του ελευθέρως ανακλητή να μεταβιβάσει ορισμένες αρμοδιότητές του.

7.8. Για την εκλογή στις θέσεις του Προέδρου, Αντιπροέδρων, Γενικού Γραμματέα και Ταμία του Δ.Σ. απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ.. Εάν κατά την πρώτη ψηφοφορία για την εκλογή εκάστης θέσεως του Προεδρείου δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, γίνεται και δεύτερη και αν πάλι δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, γίνεται και τρίτη και εκλέγεται ο σχετικώς πλειοψηφήσας. Στην τρίτη ψηφοφορία μετέχουν ως υποψήφιοι μόνο οι δύο πρώτοι σχετικώς πλειοψηφήσαντες κατά τη δεύτερη ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφησάντων, επιλέγεται, εφόσον απαιτείται, ο ένας από τους ισοψηφήσαντες υποψηφίους δια κληρώσεως. Η ψηφοφορία σε όλες τις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου είναι πάντα μυστική.

7.9. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες από την συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, το απερχόμενο Δ.Σ. οφείλει, καλούμενο προς τούτο, να παραδώσει στη νέα διοίκηση του Συνδέσμου τη διοίκηση, το αρχείο, τα βιβλία, το ταμείο και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο αυτού, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου.

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.

8.1. Με εξαίρεση τα θέματα τα οποία κατά το νόμο και το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλων οργάνων το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου αποφασίζει επί παντός θέματος αναγομένου στην διοίκηση και διαχείριση του Συνδέσμου.

8.2. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει τους εσωτερικούς κανονισμούς των εργασιών του Συνδέσμου, ιδρύει Περιφερειακά Γραφεία κατά τα κατωτέρω οριζόμενα, προβαίνει στην εγγραφή βοηθητικών μελών, εγκρίνει τις εγγραφές των τακτικών μελών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό και προϋπολογισμό του επομένου έτους και υποβάλλει τούτους προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, διορίζει και παύει τους υπαλλήλους, καθορίζει τις αποδοχές των υπαλλήλων, του Διευθυντού του Συνδέσμου και των Συμβούλων, και εν γένει μεριμνά και αποφασίζει επί όλων των ζητημάτων που αφορούν τον Σύνδεσμο.

ΑΡΘΡΟ 9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ.Σ.

9.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτή του τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη, ή το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον τέσσερα (4) εκ των μελών του.

9.2. Στην τελευταία περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, τα αιτούμενα την έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. μέλη πρέπει απαραιτήτως στην έγγραφη αίτησή τους να αναγράφουν και τα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων θέματα.

9.3. Αν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 28 του παρόντος καταστατικού, σε περίπτωση δε ισοψηφίας δια κληρώσεως. Ο αριθμός των εκ των αναπληρωματικών προερχομένων τακτικών μελών του Δ.Σ. ουδέποτε μπορεί να υπερβεί τον αριθμό των εξ αρχής εκλεγέντων ως τακτικών μελών.

9.4. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης ή αδικαιολόγητης απουσίας επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις ή επί οκτώ (8) εντός του αυτού έτους του Προέδρου ή άλλου μέλους του Δ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την αντικατάστασή του κατά τις διατάξεις του παρόντος περί αποχωρήσεως μελών, μέχρι λήξεως της θητείας του.

9.5. Αν ο κατάλογος των αναπληρωματικών μελών εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών σε οποιαδήποτε περίπτωση να μπορεί να υπερβεί τον αριθμό των εξ αρχής εκλεγέντων ως τακτικών μελών, συνέρχεται η Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που ανέκυψε το ανωτέρω γεγονός, με πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του ή 20 τουλάχιστον μελών του Συνδέσμου, που γίνεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης, με θέμα εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Τα ανωτέρω ισχύουν και σε κάθε άλλη περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η ομαλή λειτουργία του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 10. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

10.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το Δ.Σ. μπορεί επί συγκεκριμένου θέματος, ή επί κατηγορίας θεμάτων, να αποφασίσει ότι για τη λήψη αποφάσεως απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, ή και ομοφωνία. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.

10.2. Με εξαίρεση τα προσωπικά θέματα και τα θέματα εκείνα για τα οποία τυχόν απαιτείται από το νόμο ή το Καταστατικό προς λήψη αποφάσεως μυστική ψηφοφορία, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία.

10.3. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ένας από τους δύο Αντιπροέδρους, τον οποίο ορίζει το Δ.Σ.˙ τον Γεν. Γραμματέα, εφόσον απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, τον δε Ταμία, εφόσον απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. οριζόμενο από το ίδιο.

ΑΡΘΡΟ 11. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

11.1Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου τηρούνται από τον Γενικό Γραμματέα πρακτικά των συζητήσεων και των αποφάσεων αυτού.

11.2. Τα πρακτικά καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο επίσης καταχωρούνται και οι γνώμες των διαφωνούντων μελών, εφόσον το ζητήσουν.

11.3. Τα πρακτικά υπογράφονται υποχρεωτικώς από τον Πρόεδρο ή τον Προεδρεύοντα του Διοικητικού Συμβουλίου και από όλα τα τακτικά μέλη που έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση.

11.4. Κανένα τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά εφόσον έλαβε μέρος στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν διαφωνεί, υπογράφει με επιφύλαξη, την οποία συνοδεύει με έγγραφη αιτιολογία καταχωρούμενη στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

12.1 Το Δ.Ε.Κ.Α εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ενώπιον όλων των Ελληνικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώπιον όλων των Διοικητικών και Φορολογικών Δικαστηρίων και Επιτροπών παντός βαθμού, ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης αρχής και έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου.

12.2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου έχει το δικαίωμα του διορισμού για λογαριασμό του ΔΕΚΑ πληρεξουσίων Δικηγόρων και της εν γένει έναντι πάντων εκπροσωπήσεως του Συνδέσμου και της προστασίας των συμφερόντων αυτού δικαστικώς ή και εξωδίκως αναλόγως της περίπτωσης.
Οι ειδικότερες αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. αναφέρονται στο επόμενο άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 13. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

13.1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου και προεδρεύει προσωρινά των Γενικών Συνελεύσεων του Συνδέσμου, μέχρι της εκλογής του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης.

13.2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο υπογράφοντας τις προσκλήσεις, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα και προΐσταται γενικά του Συνδέσμου.

13.3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκτελεί σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και ο ίδιος εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο ενώπιον κάθε αρχής κρατικής, δημοτικής, κοινοτικής, δικαστικής, των τραπεζών και κάθε φύσεως οργανισμών και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου ή φυσικών προσώπων, στις μεταξύ του Συνδέσμου και αυτών πάσης φύσεως σχέσεις.

13.4. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. από κοινού με τον Γεν. Γραμματέα συνάπτει συμβάσεις και συμφωνίες στο όνομα του Συνδέσμου, σε εκτέλεση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, τον οποίο και εκπροσωπεί.

13.5. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αποδέχεται και ασκεί αγωγές, ένδικα μέσα κάθε είδους ή παραιτείται από αυτά, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε υπόθεση ή δίκη που γίνεται στο όνομα του Συνδέσμου, τον οποίο εκπροσωπεί, και διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους.

13.6. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Συνδέσμου. Συνυπογράφει με τον Ταμία κάθε εντολή προς πληρωμή, χρηματικό ένταλμα ή επιταγή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του παρόντος.

13.7. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. επιβλέπει την πιστή τήρηση του Καταστατικού, την οργάνωση και την καλή λειτουργία του Συνδέσμου και ασκεί έλεγχο σε όλα τα υπηρεσιακά όργανα και στον Ταμία κατά τη διαχείρισή του.

13.8. Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης του Προέδρου από το Δ.Σ. για οποιοδήποτε λόγο (παραίτηση, έκπτωση, θάνατος), το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει νέο Πρόεδρο, κατά την προβλεπόμενη διαδικασία για την εκλογή Προέδρου, αφού πρώτα συμπληρωθεί η κενωθείσα θέση του Δ.Σ. από αναπληρωματικό Σύμβουλο, κατά την προβλεπόμενη στο Καταστατικό διαδικασία αναπλήρωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

14.1. Ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου παρακολουθεί και ελέγχει την καλή λειτουργία των γραφείων και υπηρεσιών του Συνδέσμου, την κανονική και απρόσκοπτη αλληλογραφία, την τήρηση των πρακτικών των συλλογικών οργάνων του Συνδέσμου, την ταξινόμηση και διαφύλαξη των εγγράφων, των πρακτικών και εντύπων του Συνδέσμου σε κατάλληλο αρχείο και γενικά προΐσταται των Υπηρεσιών του Συνδέσμου και συμπαρίσταται στον Πρόεδρο του Συνδέσμου στα διαβήματα και παραστάσεις στις Αρχές για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και στις επιδιώξεις του Συνδέσμου.

14.2. Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και συνεργάζεται μαζί του στη μελέτη, τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των υποθέσεων του Συνδέσμου και στη σύνταξη της έκθεσης πεπραγμένων της Διοίκησης, την οποία εισάγει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση και στη συνέχεια εισηγείται την έκθεση αυτή στη Γενική Συνέλευση.

14.3. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνεται από τον ειδικό γραμματέα και εκείνου κωλυομένου από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 15 Ο ΤΑΜΙΑΣ

15.1. Ο Ταμίας φροντίζει τα οικονομικά θέματα του Συνδέσμου, παρακολουθεί την πραγματοποίηση των εσόδων, την είσπραξη των πάσης φύσεως χρηματικών υποχρεώσεων των μελών προς τον Σύνδεσμο και εποπτεύει για την καλή λειτουργία της λογιστικής υπηρεσίας, την ενημερότητα των λογιστικών βιβλίων και εγγράφων και την πληρότητα των παραστατικών εγγράφων και στοιχείων των εισπράξεων και πληρωμών.

15.2. Ειδικότερα ο Ταμίας :
α) Υπογράφει τα γραμμάτια εισπράξεως, ενεργεί κάθε πληρωμή που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με εντολές και εντάλματα που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου.
β) Φροντίζει για την άμεση κατάθεση κάθε ποσού σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως, στο όνομα του Συνδέσμου, σε τράπεζες που έχει αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Φροντίζει και είναι υπεύθυνος για την ανάληψη χρημάτων από λογαριασμούς του Συνδέσμου, με εντολές και επιταγές του Συνδέσμου που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία και εκδίδονται στο όνομα του Ταμία, ο οποίος υποχρεούται να διαθέτει τα εισπραττόμενα ποσά σύμφωνα με τις επιδιδόμενες σ’ αυτόν εντολές από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Ταμίας είναι πάντα υπεύθυνος για οποιαδήποτε διαχειριστική ανωμαλία ή έλλειμμα.
γ) Συντάσσει τακτικά κάθε μήνα κατάσταση εσόδων και εξόδων, υποβάλλει αυτές προς έγκριση ανά τρίμηνο στο Διοικητικό Συμβούλιο και παρακολουθεί την κανονική και εμπρόθεσμη είσπραξη των εσόδων και πόρων του Συνδέσμου.
δ) Επιμελείται, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, της έγκαιρης σύνταξης του προϋπολογισμού κάθε ημερολογιακής χρήσεως.
ε) Παρακολουθεί και ελέγχει την ταμιακή ενημερότητα των μελών του Συνδέσμου και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο πίνακα εκείνων που καθυστερούν τις υποχρεωτικές συνδρομές και άλλες εισφορές προς τον Σύνδεσμο.
στ) Φροντίζει και επιμελείται για την ασφαλή διατήρηση και φύλαξη των λογιστικών βιβλίων και όλων των παραστατικών εγγράφων, αξιών, χρηματογράφων και γενικά παραστατικών αξιών, τίτλων, καθώς και του διαθέσιμου χρηματικού υπολοίπου.

15.3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ορίζεται χρηματικό ποσό δυνάμενο να παραμένει στα χέρια του Ταμία, με σκοπό την αντιμετώπιση επειγόντων και απρόβλεπτων μικροεξόδων και δαπανών του Συνδέσμου.

15.4. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει στα καθήκοντά του ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και προσωρινώς ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 16. ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

16.1. Οι Αντιπρόεδροι είναι δύο.

16.2. Οι δύο Αντιπρόεδροι είναι απολύτως ισότιμοι μεταξύ τους.
Οι Αντιπρόεδροι αντικαθιστούν τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, σε όλες αυτού τις αρμοδιότητες. Εφόσον πρόκειται για πρόσκαιρο κώλυμα, η επιλογή του προσώπου που θα αντικαταστήσει τον Πρόεδρο γίνεται από το Δ.Σ., οπότε το Δ.Σ. ορίζει τον Αντιπρόεδρο που θα αντικαταστήσει τον Πρόεδρο. Σε περιπτώσεις μονιμότερου κωλύματος, το Δ.Σ. αποφασίζει το ίδιο ποιος από τους δύο Αντιπροέδρους θα αντικαθιστά τον Πρόεδρο.

16.3. Το Δ.Σ μετά από εισήγηση του Προέδρου, αναθέτει και επιμερίζει μεταξύ των δύο Αντιπροέδρων αρμοδιότητες αναφορικά με τη διοίκηση, εκπροσώπηση και λειτουργία του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 17. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

17.1. Ο Διευθυντής των Γραφείων του Συνδέσμου ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

17.2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των Γραφείων του Συνδέσμου, συντονίζοντας το προσωπικό, εκτελώντας τις εντολές που του δίνονται από το Δ.Σ., κατά τα λεπτομερέστερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του άρθρου 31 του παρόντος.

17.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να αναθέσει την υπογραφή εγγράφων και δικαιολογητικών τρέχουσας φύσεως ή την υπογραφή ακριβών αντιγράφων και στον Διευθυντή των Γραφείων του Συνδέσμου ή στον τυχόν οριζόμενο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18. ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

18.1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνα για την εκπλήρωση των εκ του Νόμου, του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων υποχρεώσεών τους.

18.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις που λαμβάνονται σε συνεδρίαση στην οποία δεν παρίσταντο εφόσον στην περίπτωση αυτή η απουσία τους βεβαιώνεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 19. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ (από μέλη οργάνων αυτού)

19.1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και τα μέλη των Επιτροπών του Δ.Ε.Κ.Α δεν μπορούν να παρέχουν επ’ αμοιβή εξαρτημένη εργασία στον Σύνδεσμο.

19.2. Στην ανωτέρω απαγόρευση δεν περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως αναγκαία έξοδα των μελών των ανωτέρω οργάνων, που γίνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και αφορούν στην εκπλήρωση αυτών (π.χ. έξοδα μετακινήσεως, διαμονής, ημερησία αποζημίωση κλπ.). Το Δ.Σ μπορεί να εκδίδει ανά έτος σχετικούς καταλόγους όπου καθορίζονται οι ημερήσιες αποζημιώσεις ανά μέλος του Δ.Σ και ιδιότητα αυτού για ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν εντός ή εκτός έδρας του Δ.Ε.Κ.Α, οι αποζημιώσεις για άσκηση καθηκόντων στο εξωτερικό κλπ.

ΑΡΘΡΟ 20. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

20.1. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Συνδέσμου αποτελείται από τρία (3) μέλη, που εκλέγονται ταυτόχρονα με τα υπόλοιπα εκλεγμένα όργανα του Συνδέσμου μεταξύ των αντιπροσώπων των τακτικών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος από την Γενική Συνέλευση για μία πενταετία μαζί με δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Η διάρκεια της θητείας του συμπίπτει με αυτή των υπολοίπων οργάνων του (5 έτη). Συγκροτούμενο σε Σώμα, εκλέγει τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα αυτού. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο επί των μελών του Συνδέσμου.

20.2. Για τη συγκρότηση και λειτουργία του Πειθαρχικού Συμβουλίου εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21.1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή του Συνδέσμου αποτελείται από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος καταστατικού, μαζί με τα υπόλοιπα εκλεγμένα όργανα, με θητεία που συμπίπτει με αυτών, ήτοι για πέντε (5) χρόνια.

21.2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή μόλις εκλεγεί συγκροτείται σε σώμα και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις της καθώς και όλο το έργο της. Για τη συγκρότησή της σε σώμα ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 4 και 5.

21.3. Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο συνεχής, αδιάκοπος και συστηματικός έλεγχος και η παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών του Συνδέσμου.

21.4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της συλλογικά και κατά την εκτέλεση του έργου της έχει απόλυτη πρωτοβουλία έρευνας και ελέγχου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Γενικός Γραμματέας και όλα τα όργανα του Συνδέσμου, θέτουν στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής όλα τα διοικητικά, λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία που τηρούνται σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο που η Εξελεγκτική Επιτροπή κρίνει χρήσιμο για την άσκηση του ελέγχου της.

21.5. Ένα μήνα τουλάχιστον πριν από τη σύνοδο της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνδέσμου, η Εξελεγκτική Επιτροπή επιλαμβάνεται του έργου του καθολικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του χρόνου που έληξε και συντάσσει και υποβάλλει την έκθεσή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

21.6. Η Εξελεγκτική Επιτροπή με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τον ισολογισμό και απολογισμό, που έγκαιρα θέτει στη διάθεσή της το Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσει την έκθεσή της, που πρέπει να είναι αιτιολογημένη, σαφής, με παρατηρήσεις, πορίσματα, συμπεράσματα και προτάσεις, αναφορικά με τα αποτελέσματα της υπό κρίση ετήσιας διαχειριστικής περιόδου. Την έκθεσή της αυτή η Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.

21.7. Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων γίνεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή εντός των Γραφείων του Συνδέσμου και απαγορεύεται η εξαγωγή ή η απομάκρυνση αυτών εκτός των γραφείων αυτού.

21.8. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα, όταν κρίνει αυτό απαραίτητο ο Πρόεδρός της ή δύο από τα μέλη της ή το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.
Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις υποβάλλεται αίτηση στον Πρόεδρο της Εξελεγκτικής Επιτροπής, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα.
Ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής συγκαλεί αυτήν σε συνεδρίαση μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, με θέματα προς συζήτηση τα αναφερόμενα στην αίτηση.
Αν ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει την Εξελεγκτική Επιτροπή στην πιο πάνω προθεσμία, τότε αυτή συγκαλείται από αυτούς που έχουν κάνει την αίτηση.
Σε κάθε έκτακτη σύγκληση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί, όπως και κατά την τακτική σύγκληση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

21.9. Η Εξελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόντα τουλάχιστον δύο (2) μέλη της και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

21.10. Μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής που απουσιάζει αδικαιολόγητα από δύο (2) συνεχείς συνεδριάσεις της κηρύσσεται έκπτωτο και καλείται ο αναπληρωματικός, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 22. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

22.1.1. Με απόφαση του Δ.Σ. δύναται να ιδρύονται Περιφερειακά Γραφεία.
Τα Περιφερειακά Γραφεία έχουν ως σκοπό αφενός την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του Συνδέσμου που δραστηριοποιούνται εντός της περιφέρειάς τους και αφετέρου την πλέον εύρυθμη λειτουργία του Συνδέσμου, ιδίως αναφορικά με τα θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του στην περιφέρεια.
22.1.2. Το Δ.Σ. διαθέτει απόλυτη διακριτική ευχέρεια ως προς τη γεωγραφική κατανομή των περιφερειών, τη χρονική σειρά ίδρυσης των Περιφερειακών Γραφείων και τον αριθμό αυτών.

22.2.1. Τα Περιφερειακά Γραφεία αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Συνδέσμου και δεν έχουν ίδια νομική προσωπικότητα.
22.2.2. Τα Περιφερειακά Γραφεία διευθύνονται από Περιφερειακή Αντιπροσωπεία, η οποία ορίζεται από το Δ.Σ. του Δ.Ε.Κ.Α ύστερα από πρόταση των εταιρειών – μελών που έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια του Περιφερειακού Γραφείου. Η Περιφερειακή Αντιπροσωπεία λειτουργεί ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου στην περιφέρεια εκάστου Περιφερειακού Γραφείου.
22.2.3. Οι Περιφερειακές Αντιπροσωπείες δύναται να είναι είτε τριμελείς είτε πενταμελείς. Ο ακριβής αριθμός των μελών εκάστης Περιφερειακής Αντιπροσωπείας καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., με γνώμονα το συνολικό αριθμό των εταιρειών – μελών που έχουν την έδρα τους εντός της περιφέρειας εκάστου Περιφερειακού Γραφείου.
22.2.4. Δεν υφίσταται κώλυμα ή ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του μέλους Περιφερειακής Αντιπροσωπείας και αυτής του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή οιουδήποτε άλλου συλλογικού οργάνου του Συνδέσμου.
22.2.5. Οι Περιφερειακές Αντιπροσωπείες τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, του οποίου τις αποφάσεις υποχρεούνται να σέβονται και να εφαρμόζουν.
22.2.6. Τα λειτουργικά έξοδα των Περιφερειακών Γραφείων καλύπτονται από τον Σύνδεσμο.

22.3. Στα πλαίσια της υλοποίησης του σκοπού τους, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 1.1 του παρόντος άρθρου, τα Περιφερειακά Γραφεία ασκούν τις ακόλουθες ενδεικτικά αναφερόμενες δραστηριότητες, οι οποίες τελούν υπό την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου:
α) Εισήγηση προς το Δ.Σ. σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπων στις επιτροπές των δημοπρασιών που διεξάγονται στην περιφέρειά τους.
β) Εκπροσώπηση του Συνδέσμου και των μελών του στους περιφερειακούς και τοπικούς φορείς για διάφορα θέματα περιφερειακού και τοπικού ενδιαφέροντος.
γ) Οργάνωση εκδηλώσεων τοπικού χαρακτήρα.
δ) Ενημέρωση του Δ.Σ. επί θεμάτων της περιφέρειάς τους.
ε) Εκπόνηση και προώθηση προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης σε συνεργασία με το Think Tank του συνδέσμου.

22.4.1. Το Δ.Σ. εξουσιοδοτείται να καταρτίσει και να θέσει σε ισχύ κανονισμό λειτουργίας των Περιφερειακών Γραφείων και να ενσωματώσει τις σχετικές διατάξεις στον υφιστάμενο Κανονισμό Λειτουργίας του Συνδέσμου.
22.4.2. Το Δ.Σ. του Συνδέσμου δικαιούται ανά πάσα χρονική στιγμή κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του να καταργεί, να συγχωνεύει ή να διασπά υφιστάμενα Περιφερειακά Τμήματα, να παύει Περιφερειακές Αντιπροσωπείες ή μέλη αυτών και να ορίζει άλλες προς αντικατάστασή τους.

ΑΡΘΡΟ 23. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ -ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

23.1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου. Αποτελείται από το σύνολο των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών του Συνδέσμου.

23.2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

23.3. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση (ενδεικτικές αρμοδιότητες):
α) Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και τα άλλα όργανα που εκλέγονται από αυτήν. Επίσης, παύει το Διοικητικό Συμβούλιο και τα λοιπά εκλεγμένα από αυτήν συλλογικά όργανα του Συνδέσμου πριν από τη λήξη της θητείας τους, με απόφαση που λαμβάνεται με ελάχιστη απαρτία του ημίσεως του συνόλου των ταμειακώς ενήμερων μελών του Συνδέσμου και πλειοψηφία των τριών τετάρτων του συνόλου των παρουσών στη Γενική Συνέλευση σταθμισμένων (πολλαπλών) ψήφων, όπως αυτές υπολογίζονται στο άρθρο 27 του παρόντος Καταστατικού.
β) Ελέγχει τη δράση των οργάνων του Συνδέσμου.
γ) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου και τους ετήσιους ισολογισμούς.
δ) Εγκρίνει, τροποποιεί ή συμπληρώνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς εσόδων και εξόδων.
ε) Αποφασίζει περί αποδοχής δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών υπέρ του Συνδέσμου.
στ) Αποφασίζει περί αγοράς ή εκποίησης ακινήτων και περί όλων των συναφών εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των ακινήτων του Συνδέσμου. Επί αγοράς ακινήτου η επιλογή γίνεται από το Δ.Σ. του Συνδέσμου μέσα στα όρια της σχετικής απόφασης της Γ.Σ.
ζ) Αποφασίζει για την αποβολή μέλους σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού.
η) Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού ή για τη διάλυση του Συνδέσμου, τηρώντας την ορισμένη από το παρόν καταστατικό και τον νόμο διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 24. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

24.1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και συνέρχεται τακτικά μεν μια φορά το χρόνο, εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους, εκτάκτως δε όταν κρίνει τούτο απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, ή όταν ζητήσει εγγράφως τη σύγκλησή της τα δύο πέμπτα (2/5) του όλου αριθμού των εγγεγραμμένων και δικαιουμένων ψήφου τακτικών μελών του Συνδέσμου που είναι ταμιακώς εν τάξει.

24.2. Η αίτηση των δύο πέμπτων (1/5) των μελών του Συνδέσμου για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και πρέπει απαραιτήτως και υποχρεωτικώς να αναγράφει λεπτομερώς τα προς συζήτηση θέματα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της κατά τα άνω αιτήσεως να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της αιτήσεως.

24.3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη με τοιχοκόλληση σε εμφανές μέρος στα Γραφεία του Συνδέσμου δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη Γενική Συνέλευση ημερομηνία. Αντίγραφο της πρόσκλησης αποστέλλεται με οποιοδήποτε μέσο (ταχυδρομικώς, ηλεκτρονικώς, fax κλπ.) εγκαίρως προς όλα τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου. Τυχόν πλημμέλειες της αποστολής δεν δημιουργούν λόγους ακυρότητας, εφόσον εκπληρώθηκε η άνω υποχρέωση τοιχοκόλλησης.

24.4. Στην πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καθορίζονται απαραίτητα και επί ποινή ακυρότητας:
α) Ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της Γενικής Συνέλευσης,
β) Τα προς συζήτηση θέματα.

ΑΡΘΡΟ 25. ΑΠΑΡΤΙΑ

25.1. Η Γενική Συνέλευση κατά την πρώτη αυτής σύγκληση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίσταται σ’ αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του όλου αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συνδέσμου.

25.2. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική Γενική Συνέλευση στον ίδιο τόπο την ίδια ημέρα και ώρα της επομένης εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών.

25.3. Αν δεν υπάρχει απαρτία και κατά τη δεύτερη αυτή σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η Γενική Συνέλευση στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός παρόντων οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών.

25.4. Αλλαγή του τόπου και της ώρας των επαναληπτικών συνεδριάσεων επιτρέπεται εφόσον αναφέρεται στην αρχική πρόσκληση ή και σε μεταγενέστερη τοιχοκολλούμενη στα γραφεία του Δ.Ε.Κ.Α τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

25.5. Η κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γ.Σ. διαπιστούμενη από το προσωρινό Προεδρείο απαρτία, θεωρείται ότι ισχύει και διατηρείται αναλλοίωτη μέχρι το πέρας της συνεδρίασης της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 26. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

26.1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά το Προεδρείο του Δ.Σ. του Συνδέσμου. Τυχόν απόντες ή κωλυόμενοι από το Προεδρείο του Δ.Σ. αναπληρώνονται κατά τις διατάξεις για τη λειτουργία του Δ.Σ., άλλως με απόφαση της Γ.Σ.

26.2. Πρώτο θέμα σε κάθε Γενική Συνέλευση είναι η εκλογή Προέδρου, Γραμματέα και δύο ψηφολεκτών, εκ των μη υποψηφίων για την εκλογή συμβούλων. Για τους ψηφολέκτες ισχύουν αναλόγως τα κωλύματα διορισμού μέλους στην Εφορευτική Επιτροπή. Η εκλογή γίνεται με σχετική πλειοψηφία των.

26.3. Για τις συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση, τις ψηφοφορίες και γενικά τις λαμβανόμενες αποφάσεις, τηρούνται με φροντίδα του Γραμματέα πρακτικά, που καταχωρίζονται σε ειδικά τεύχη και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τους ψηφολέκτες της Γενικής Συνέλευσης. Τα πρακτικά αποτελούν απόδειξη των διαμειφθέντων στη Γενική Συνέλευση και φυλάσσονται στο αρχείο του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 27. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

27.1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων, εφόσον στο παρόν καταστατικό ή στο νόμο δεν ορίζεται διαφορετικά.

27.2. Ως σύνολο των ψήφων για τον υπολογισμό της κατά περίπτωση απαιτούμενης πλειοψηφίας για τη λήψη μιας απόφασης νοείται το άθροισμα ψήφων που λαμβάνονται κατά περίπτωση ως βάση (παρουσών ή εγκύρων).

27.3. Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις γίνονται κατά κανόνα φανερά ή κατ’ εξαίρεση μυστικά. Οι φανερές ψηφοφορίες γίνονται με ανόρθωση των μελών ή με ανύψωση του χεριού, ή με ονομαστική κλήση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Αρχαιρεσιών.
Δεν είναι έγκυρη η λήψη απόφασης δια βοής.

27.4. Η ψηφοφορία διεξάγεται υποχρεωτικώς μυστικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Αρχαιρεσιών, όταν αφορά :
α) Στις εκλογές ή στην παύση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
β) Σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση του Συνδέσμου.
γ) Σε προσωπικά ζητήματα και
δ) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση προβλέπει ειδική διάταξη του καταστατικού ή αποφασισθεί από τη Γ.Σ. με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

27.5. Καμία απόφαση δεν λαμβάνεται εγκύρως επί θέματος που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης. Αλλαγή σειράς θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, από την αναφερόμενη στην πρόσκληση, επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γ.Σ., η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της, αμέσως μετά την εκλογή του Προεδρείου της και πριν από κάθε συζήτηση των επί μέρους θεμάτων αυτής.

27.6. Για την εξαγωγή του αποτελέσματος σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπολογίζονται μόνο οι έγκυρες ψήφοι. Δεν υπολογίζονται οι τυχόν αποχές ούτε οι άκυρες ψήφοι. Οι λευκές ψήφοι θεωρούνται έγκυρες.

ΑΡΘΡΟ 28. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

28.1.1. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε πέντε (5) χρόνια το επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο και τα υπόλοιπα αιρετά όργανα του Συνδέσμου.
28.1.2. Η θητεία όλων των οργάνων είναι πενταετής και συμπίπτουσα μεταξύ τους.
28.1.3. Η θητεία κάθε οργάνου λήγει δια της συγκροτήσεως σε σώμα του νεοεκλεγέντος αντίστοιχου οργάνου.

28.2. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται εγγράφως προς τα κεντρικά γραφεία του Συνδέσμου το αργότερο μέχρι επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν από την πρώτη συνεδρίαση της Γ.Σ. Κάθε αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύεται από απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας – μέλους στην οποία ανήκει ο υποψήφιος, αποκλειόμενης της πρότασης περισσοτέρων του ενός προσώπων ανηκόντων στην ίδια εταιρεία. Επί Ε.Π.Ε. / ΙΚΕ η αίτηση συνοδεύεται από απόφαση σύμφωνη με το καταστατικό της. Επί Ο.Ε. και Ε.Ε., εάν ο υποψήφιος είναι και διαχειριστής της εταιρείας, αρκεί η υποβολή της δήλωσης υποψηφιότητας εάν ο υποψήφιος είναι απλώς ομόρρυθμος εταίρος χωρίς να κατέχει και την ιδιότητα του διαχειριστή, η δήλωση συνοδεύεται και από απόφαση του διαχειριστή.
Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει τη νομιμότητα των υποβληθεισών αιτήσεων και ανακηρύσσει τους υποψήφιους, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό και ανακοινώνοντας το περιεχόμενό του στη Γ.Σ.
Υποψήφιοι που δεν ανακηρύχθηκαν από την Εφορευτική Επιτροπή μπορούν να προσφύγουν με ενστάσεις τους στη Γενική Συνέλευση, αμέσως μετά την ανακοίνωση της προηγούμενης παραγράφου. Η Γ.Σ. αποφασίζει επί των ενστάσεων αυτών οριστικά, με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

28.3. Σε κάθε ψηφοδέλτιο επιτρέπονται τρεις (3) σταυροί προτίμησης κατ’ ανώτατο όριο. Περισσότεροι σταυροί προτίμησης των ανωτέρω καθιστούν το ψηφοδέλτιο αυτοδικαίως άκυρο.

28.4.1. Αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. ανακηρύσσονται όλοι οι μη εκλεγέντες υποψήφιοι κατά σειρά σταυρών προτίμησης.
28.4.2. Τα αναπληρωματικά μέλη καλούνται σε αντικατάσταση τακτικού μέλους σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης αυτού.

28.5.1. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται στα γραφεία του Συνδέσμου ή σε άλλο τόπο που καθορίζεται στην πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου, καθώς και σε όσες έδρες των Περιφερειακών Γραφείων καθορίσει το Δ.Σ. με την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη λήξη των εργασιών αυτής, ή μέσα σε δέκα ημέρες από αυτή και σε ημερομηνία που καθορίζεται από την ίδια τη Γενική Συνέλευση.
28.5.2. Δικαίωμα ψήφου κατά τις αρχαιρεσίες έχουν μόνο τα ταμιακώς ενήμερα τακτικά μέλη. Νέα μέλη που εγγράφονται στον Σύνδεσμο για πρώτη φορά ως τακτικά μέχρι και τριάντα ημέρες πριν από την πρώτη ορισθείσα συνεδρίαση για την αρχαιρεσιακή Γ.Σ. δεν έχουν δικαίωμα ψήφου κατ’ αυτήν.

28.6 Το Δ.Σ. εξουσιοδοτείται, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να ρυθμίσει τα ειδικότερα θέματα των αρχαιρεσιών, ενσωματώνοντας τις σχετικές διατάξεις στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Ε.Κ.Α ή καταρτίζοντας ειδικό κανονισμό αρχαιρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 29. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

29.1. Όταν η Γενική Συνέλευση πρόκειται να εκλέξει τα αιρετά όργανα του Συνδέσμου (Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή, Πειθαρχικό Συμβούλιο), να αποφανθεί για ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, να αποφασίσει για τη διάλυση του Συνδέσμου και για κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ή με απόφαση της Γ.Σ. διενεργείται μυστική ψηφοφορία, τότε η ψηφοφορία διεξάγεται από Εφορευτική Επιτροπή.

29.2. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία πρόσωπα εκ των εκπροσώπων του άρθρου 3 του παρόντος και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία πριν από κάθε ψηφοφορία για θέματα της προηγούμενης παραγράφου. Επιτρέπεται η εκλογή της ίδιας Εφορευτικής Επιτροπής για πολλές ψηφοφορίες. Για την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής εφαρμόζεται ανάλογα η διαδικασία και οι διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού.

29.3. Μαζί με τα τρία (3) τακτικά μέλη εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά, που αντικαθιστούν οποιοδήποτε κωλυόμενο ή αρνούμενο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής.

29.4. Στην Εφορευτική Επιτροπή δεν μπορεί να μετέχει υποψήφιος για τα αξιώματα για τα οποία διενεργούνται οι αρχαιρεσίες, ούτε πρόσωπο στο οποίο αφορά άμεσα η διεξαγόμενη ψηφοφορία (λ.χ. ψηφοφορία επί προσωπικών θεμάτων, πειθαρχικές ευθύνες κλπ.).

29.5. Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας τη γνησιότητα του αντιγράφου του μητρώου μελών του Συνδέσμου, βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία. Το μητρώο αυτό, υπογεγραμμένο από τον Γενικό Γραμματέα ή τον Διευθυντή, υποχρεούται να παραδώσει στην Εφορευτική Επιτροπή το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.

29.6. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του μέλους καθώς και η ιδιότητα του εκπροσώπου σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος.
Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας, στο οποίο αφενός καταχωρείται κατ’ αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο του ψηφοφόρου και το μέλος για το οποίο ψηφίζει και αφετέρου τίθεται η υπογραφή του ψηφίσαντος.
Στο τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική επιτροπή κλείνει το πρωτόκολλο και το υπογράφει. Η ανακοίνωση του αποτελέσματός της γίνεται στη Γ.Σ., άλλως δια τοιχοκολλήσεως στα Γραφεία του Συνδέσμου.

29.7. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης κατά το χρόνο της ψηφοφορίας, ώστε να γίνεται αυτή απρόσκοπτα, κατά τρόπο ελεύθερο και ανεπηρέαστο και να διασφαλίζεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας. Δικαιούται να απομακρύνει εκτός της αιθούσης της ψηφοφορίας οποιονδήποτε ψηφοφόρο και αποφασίζει για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που θα προκύψει κατά την ψηφοφορία και μέχρι την ανακοίνωση του αποτελέσματός της, για τα συναφή με αυτή θέματα. Μπορεί να επιτρέψει την παρουσία υπαλλήλων του Συνδέσμου, για την επιβοήθηση του έργου της. Μέχρι να ανακοινωθεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας από την Εφορευτική Επιτροπή, μπορεί να υποβληθεί ένσταση ενώπιόν της από μετέχοντα στη Γ.Σ.

29.8. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής και μπορεί να αφορά μόνο σε ζήτημα εγκυρότητας της συμμετοχής ψηφοφόρου ή υποψηφίου στις αρχαιρεσίες, καθώς και σε ζήτημα εγκυρότητας της διαδικασίας των αρχαιρεσιών από τη συγκρότηση της Εφορευτικής Επιτροπής μέχρι την ανακοίνωση του αποτελέσματος.
Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Εφορευτική Επιτροπή πριν από την ανακοίνωση του αποτελέσματος με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της. Η σχετική απόφαση καταχωρείται στο πρακτικό των αρχαιρεσιών. Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας το αποτέλεσμα προσβάλλεται μόνο κατά τη διαδικασία του νόμου.

29.9. Η Εφορευτική Επιτροπή για την ψηφοφορία, τη διαλογή των ψήφων, την ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων, τις υποβληθείσες ενστάσεις, τις αποφάσεις της και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τις εκλογές, συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της.
Το πρακτικό αυτό μαζί με το αντίγραφο του μητρώου που χρησιμοποιήθηκε κατά τις εκλογές παραδίδεται από την Ε.Ε. στον Διευθυντή του Συνδέσμου κατά την ανακοίνωση του αποτελέσματος και πάντως όχι αργότερα από τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη των αρχαιρεσιών και φυλάσσονται στο αρχείο του Συνδέσμου. Τα ψηφοδέλτια και όλο εν γένει το υλικό της ψηφοφορίας φυλάσσονται τουλάχιστον για όσο χρόνο διαρκεί η προθεσμία προσβολής της αποφάσεως της Γ.Σ. και σε περίπτωση προσβολής της, μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η σχετική δικαστική απόφαση.

29.10. Στις αρχαιρεσίες που διεξάγονται στις έδρες των κατά τόπους Περιφερειακών Γραφείων καθήκοντα εφορευτικής επιτροπής ασκεί η Περιφερειακή Αντιπροσωπεία. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Περιφερειακή Αντιπροσωπεία προβαίνει στη διαλογή των ψηφοδελτίων και ανακοινώνει αμέσως με κάθε πρόσφορο μέσο το αποτέλεσμα στην κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Το αργότερο μέχρι την επομένη ημέρα των αρχαιρεσιών αποστέλλει μήνυμα τηλεομοιοτυπίας – φαξ με το εκλογικό αποτέλεσμα, υπογεγραμμένο από όλα τα παρόντα μέλη της Περιφερειακής Αντιπροσωπείας, στα κεντρικά γραφεία του Συνδέσμου. Ακολούθως, συσκευάζει τα ψηφοδέλτια, τυχόν κατατεθείσες ενστάσεις και όλο το εκλογικό υλικό σε δέμα, το οποίο και αποστέλλει με ασφαλή τρόπο (ταχυαποστολή, συστημένο ταχυδρομείο, ONLINE κ.λπ.) στα κεντρικά γραφεία τα Συνδέσμου εντός το αργότερο τριών εργασίμων ημερών από την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως και στις αρχαιρεσίες που διεξάγονται στις έδρες των Περιφερειακών Γραφείων οι γενικές διατάξεις περί αρχαιρεσιών του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 30. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

30.1. Κάθε μέλος (τακτικό ή βοηθητικό) που παραβαίνει τις εκ του νόμου και του καταστατικού υποχρεώσεις του ή αντιστρατεύεται τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Συνδέσμου ή παραλείπει την εξόφληση των οικονομικών του υποχρεώσεων προς τον Σύνδεσμο ή ασκεί το επάγγελμά του έναντι των υπολοίπων μελών του Συνδέσμου εκτός των διαγραφομένων υπό του παρόντος ορίων (προσβολή της τιμής ή αξιοπιστίας του κλάδου, διαγωγή ασυμβίβαστη προς τα συναλλακτικά ήθη και τις επαγγελματικές συνήθειες, αθέμιτος ανταγωνισμός κλπ), ή ενεργεί αντίθετα προς τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο εκ μέρους του Πειθαρχικού Συμβουλίου, που ασκείται είτε εσωτερικά, είτε κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε κατόπιν αναφοράς μέλους του Συνδέσμου.

30.2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, ύστερα από ακρόαση του ελεγχόμενου και πάντως μετά από νόμιμη κλήτευσή του και διεξοδικό έλεγχο της υπόθεσης, μπορεί να επιβάλει με αιτιολογημένη απόφασή του, που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, τις ποινές α) της έγγραφης επίπληξης, β) του προστίμου, το ύψος του οποίου καθορίζεται σε ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 50% της ετήσιας συνδρομής του γ) της προσωρινής αποβολής μέχρις ενός (1) έτους και δ) της διαγραφής από το μητρώο των μελών. Η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου καθώς και τα σχετικά πρακτικά των συνεδριάσεών του, καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Η απόφαση υπόκειται σε επικύρωση από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Μετά από την τυχόν επικύρωση απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου, αυτή καθίσταται οριστική και υπόκειται μόνο σε προσβολή κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 88 και 101 Αστικού Κώδικα. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, αμέσως μετά την οριστικοποίηση της ποινής προστίμου, να επιδιώξει δικαστικά ή εξώδικα (π.χ. αρνούμενο στο τιμωρηθέν μέλος την χορήγηση βεβαίωσης περί εξόφλησης των οικονομικών του υποχρεώσεων προς τον Σύνδεσμο) την είσπραξη του ποσού, ελεγχομένου διαφορετικά από την Γενική Συνέλευση, ύστερα από αίτηση τουλάχιστον πέντε (5) μελών του Συνδέσμου. Το προβλεπόμενο ανώτατο όριο του προστίμου μπορεί να αυξάνει κατ’ έτος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 31. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

31.1. Δια την τροποποίηση του καταστατικού του Συνδέσμου (σωματείου) και δια την διάλυση του Συνδέσμου (σωματείου) απαιτείται απόφαση του καταστατικού οργάνου της Γενικής Συνέλευσης η οποία συνεδριάζει εγκύρως για το θέμα αυτό μόνο εάν παρίστανται σε αυτήν τα τρία πέμπτα (3/5) τουλάχιστον του όλου αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συνδέσμου , η δε απόφαση για να είναι έγκυρη απαιτείται να συγκεντρώσει τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του συνόλου των έγκυρων ψήφων.

31.2. Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου, η τύχη της περιουσίας του καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Πάντως η περιουσία του Συνδέσμου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να διανεμηθεί μεταξύ των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 32. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

32.1.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται με το παρόν να συντάσσει και να τροποποιεί το Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας του Συνδέσμου, μέσα στα πλαίσια του παρόντος Καταστατικού και του νόμου.
32.1.2. Με τον Κανονισμό αυτό είναι δυνατόν να ρυθμίζονται, μέσα στα πλαίσια του παρόντος Καταστατικού, ειδικότερα θέματα, όπως ζητήματα προσωπικού και εσωτερικής λειτουργίας του Δ.Ε.Κ.Α, η σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των Περιφερειακών Γραφείων, η διοργάνωση πανελληνίου συνεδρίου του Συνδέσμου και η συμμετοχή σ’ αυτό, καθώς και ειδικά ή λεπτομερειακής φύσης ζητήματα, τα οποία δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό.

32.2.1. Το Δ.Σ. εξουσιοδοτείται επίσης να συντάσσει και να τροποποιεί τον Κανονισμό Αρχαιρεσιών του Συνδέσμου.
32.2.2. Με τον Κανονισμό Αρχαιρεσιών δύναται να ρυθμίζονται τα ειδικότερα και λεπτομερειακής φύσης ζητήματα που αφορούν στη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και των πάσης φύσεως ψηφοφοριών κατά τις Γενικές Συνελεύσεις, τα οποία δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό.

32.3.1. Με το παρόν Καταστατικό εξουσιοδοτούνται επίσης τα συλλογικά όργανα του Συνδέσμου να συντάξουν κανονισμούς λειτουργίας αυτών.
32.3.2. Με τους κατά τα άνω κανονισμούς λειτουργίας δύναται να ρυθμίζονται ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας εκάστου οργάνου, ή άλλα ειδικής ή λεπτομερειακής φύσης θέματα, πάντα εντός των πλαισίων του παρόντος Καταστατικού.
32.3.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει γενική αρμοδιότητα σύνταξης κανονισμών λειτουργίας όλων των συλλογικών οργάνων του Συνδέσμου, η οποία συντρέχει σωρευτικά με την κατά τα άνω ειδική αρμοδιότητα εκάστου συλλογικού οργάνου να καταρτίσει δικό του κανονισμό λειτουργίας. Επίσης, δύναται να ενοποιεί περισσότερους του ενός υφιστάμενους κανονισμούς σε ενιαίο κείμενο, ή να ενσωματώνει τους επιμέρους ειδικούς κανονισμούς στον Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας του Συνδέσμου, κωδικοποιώντας τον.

32.4.1. Όλοι οι κατά τα άνω Κανονισμοί, μετά τη σύνταξή τους από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο, υποβάλλονται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη της σύνταξης αυτών Γ.Σ. Η έγκριση δίδεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία. Εάν το συλλογικό όργανο που έχει συντάξει τον κανονισμό δεν είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο κανονισμός υποβάλλεται πρώτα προς έγκριση στο Δ.Σ. και στη συνέχεια αποστέλλεται στη Γ.Σ. προς ψήφιση.
32.4.2. Μέχρι την έγκριση κάθε νέου Κανονισμού Λειτουργίας ή τροποποίησης αυτού από τη Γ.Σ., ο Κανονισμός θεωρείται εν ισχύ και εφαρμόζεται κανονικά. Εάν ο Κανονισμός δεν τύχει της έγκρισης της Γ.Σ. σύμφωνα με τα ανωτέρω, τότε παύει να ισχύει αυτοδικαίως. Οι εκδοθείσες βάσει αυτού πράξεις παραμένουν ισχυρές, εκτός και αν αντιβαίνουν σε διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού. Σε περιπτώσεις κανονισμών λειτουργίας που πρέπει να τύχουν πρώτα της προέγκρισης του Δ.Σ., ο κανονισμός δεν τίθεται σε ισχύ πριν από τη λήψη της προέγκρισης αυτής.

32.5. Σε περίπτωση σύγκρουσης ή ασυμφωνίας διατάξεων του παρόντος Καταστατικού με διατάξεις οιουδήποτε των Κανονισμών Λειτουργίας, υπερισχύουν αυτοδικαίως και άνευ ετέρου οι διατάξεις του Καταστατικού.

32.6. Η σύνταξη των παραπάνω κανονισμών είναι προαιρετική και η πρωτοβουλία για τη λήψη απόφασης για την κατάρτισή τους ανήκει στο κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο.

ΑΡΘΡΟ 33. ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

33.1. Η σφραγίδα του Συνδέσμου είναι τετράγωνη και φέρει τον τίτλο του Συνδέσμου και στο μέσον τη συντομογραφία Δ.Ε.Κ.Α.

ΑΡΘΡΟ 34. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

34.1 Όλες οι τροποποιήσεις του Καταστατικού ισχύουν από του χρόνου κατά τον οποίο κατά νόμο τίθενται σε ισχύ.

ΑΡΘΡΟ 35. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

35.1. Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από τριάντα πέντε άρθρα και ισχύει όπως εγκρίθηκε σήμερα , 13 Μαρτίου 2015 , ομόφωνα από την ιδρυτική Γενική Συνέλευση των ιδρυτικών μελών του Συνδέσμου, που συνήλθε σήμερα στην Αθήνα για το σκοπό αυτό ορίστηκε και εξουσιοδοτήθηκε η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Συνδέσμου να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την εγγραφή του Συνδέσμου στο δημόσιο βιβλίο Σωματείων που τηρεί το Πρωτοδικείο της Αθήνας και υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος :
Αντιπρόεδρος Α’:
Αντιπρόεδρος Β’:
Γενικός Γραμματέας :
Ταμίας :
Σύμβουλος Α’:
Σύμβουλος Β’:

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ