Ελλάς Γαλλία Συμμαχία. Τώρα και τότε. Μία  φωτογραφία όπως χίλιες λέξεις. Τα συμπεράσματα δικά σας...