Από το γραφείο Επιχειρηματικότητας Τομέα Υγείας του Δικτύου Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας και Ανάπτυξης δόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση η οποία αφορά την ιατρική ευθύνη που σχετίζεται με τον εμβολιασμό.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση έχει ώς εξής:

Αθήνα 20η Οκτωβρίου 2015.

Εμβολιασμός και ευθύνες γιατρών στις χώρες τις Ε.Ε. Αλλάζει η επικρατούσα νομοθεσία.

Όχι σε καταδικαστική ποινή ιατρού μετά από από ιατρική πράξη χορήγησης υποχρεωτικού εμβολιασμού και πρόκληση μόνιμης βλάβης λόγω παρενεργειών του εμβολίου.

Η αθώωση ιατρού, από ιταλικό δικαστήριο, ο οποίος βρέθηκε κατηγορούμενος για ''μόνιμη βλάβη νεύρου της περιοχής χορήγησης αντιτυφικού υποχρεωτικού εμβολιασμού'' σηματοδοτεί την απελευθέρωση της υποχρεωτικής ιατρικής πράξης από βλάβες για τις οποίες δεν ευθύνεται η διαγνωστική προσέγγιση του ιατρού.

Επίσης το τριμελές εφετείο της Νάπολης-(Ιταλία)καταδίκασε την ενάγουσα σε υποχρεωτική καταβολή των δικαστικών εξόδων 4000 ευρώ για δικαστικά έξοδα.

Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε ήδη στα τμήματα νομικής προστασίας της ιατρικής πράξης της Ε.Ε και στην Π.Ο.ΥΓΕΙΑΣ και επομένως γρήγορα αναμένεται να υιοθετηθεί και από το Ελληνικό σύστημα υγείας καθώς και το δικαστικό μας σύστημα.