Συνεδριάζει σήμερα Πέμπτη 28/05/2015, στις 4.00 μ.μ (Κεντρικά Γραφεία Συνδέσμου, Αίθουσα Πληροφορικής) για πρώτη φορά η Επιτροπή Επιχειρηματικότητας του Τομέα Εργασίας του Δ.Ε.Κ.Α με την συμμετοχή και μελών του Δ.Σ του φορέα. Αν και ο χαρακτήρας της συνεδρίασης είναι αρχικά ενημερωτικός παρόλα αυτά αναμένεται να συζητηθούν και σχετικά θέματα που απασχολούν τον κλάδο και τα μέλη του Συνδέσμου.Παράλληλα καθορίστηκε η Παρασκευή 5η Ιουνίου 2015 σαν ημερομηνία επίσημης εγκαινίασης των επιτροπών επιχειρηματικότητας του Τομέα Πολιτισμου και Παιδείας (14.00 μ.μ) καθώς και της υποεπιτροπής του Τομέα Αθλητισμού (16.30 μ.μ)

Τέλος εγκρίθηκαν από το Δ.Σ οι προτάσεις της Επιτροπής Επιχειρηματικότητας του Τομέα Υγείας που αφορούν τα γενόσημα και άλλα σχετικά θέματα.