Το γραφείο Τύπου του Δ.Ε.Κ.Α παρουσιάζει τις ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (Πάτρα 13-14/06/2015) όπου συμμετέχει ενεργά ως υποστηρικτής και συνδιοργανωτής. (Φωτογραφία από το περσινό 2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο)

 Έναρξη- Χαιρετισμοί επισήμων- "Ετήσια έκθεση της DATA RC."

 1.Με την συνδιοργάνωση του: Δίκτυο Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας Και Ανάπτυξης, "ΔΕΚΑ":

"Αναδιοργάνωση Κοινωνικών Υπηρεσιών Υγείας."

2.Με την συνδιοργάνωση του ΟΛΠΑ:

"Σχεδιασμοί και προοπτικές του Λιμανιού της Πάτρας."

3.  "Η γεωργία στην Π.Δ.Ε.: Νέα πραγματικότητα και στρατηγικές επιλογές".

4.Με την συνδιοργάνωση του  ΠΡΟΜΗΘΕΑ:

"Οι αθλητικές υποδομές της Αχαΐας."

5.Με την συνδιοργάνωση του ΕΑΠ:

"Ενέργεια, Επεξεργασία και Διαχείριση αποβλήτων  στη Δυτική Ελλάδα - Περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση ποιότητας ζωής".

6.Με την συνδιοργάνωση του Επιμελητήριου Αχαΐας:

"Πολιτικές για την περιφερειακή ανάπτυξη και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας (Policies of Regional Integration - Entrepreneurship)."

7. Με την συνδιοργάνωση του ΠΕΔΕ:

"Οι προοπτικές ανάπτυξης των Δήμων."

8. Με την συνδιοργάνωση του ΤΕΕ Δυτική Ελλάδας

"Τα μεγάλα έργα υποδομών στην Π.Δ.Ε."