Η υπηρεσία B2B (Βusiness to  Business)  - εξωστρέφεια είναι ένα  μοναδικό εργαλείο για τους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες του δικτύου Δ.Ε.Κ.Α. Η λειτουργία της υπηρεσίας στοχεύει στο άνοιγμα νέων προοπτικών για όσους συμμετέχουν στο δίκτυο,  συνδέοντας τα ενδιαφερόμενα μέλη του φορέα τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλους πιθανούς  συνεργάτες από όλες τις αγορές εντός και εκτός της χώρας. 

Η αποτελεσματικότητα των συνεργασιών των μελών του Δ.Ε.Κ.Α βελτιώνεται από τις επιμέρους υποστηρικτικές ενέργειες της υπηρεσίας:

ΟΙ ΔΕΚΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Ε.Κ.Α


1. Εξειδικευμένη δικτύωση αρχικά με άλλα μέλη του Δ.Ε.Κ.Α με σχετική επιχειρηματικότητα  και στην συνέχεια  προσέγγιση άλλων ενδιαφερομένων της τοπικής κοινωνίας, της περιφέρειας ή και της χώρας.
Οι επαφές πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία τόσο κατά την διάρκεια ατομικών συναντήσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων όσο και κατά την διάρκεια ημερίδων, συγκεντρώσεων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων που οργανώνει σε τακτά και έκτακτα χρονικά διαστήματα ο φορέας και που αποσκοπούν αποκλειστικά στην αύξηση της εξωστρέφειας των μελών του.
Επίσης η ψηφιακή πλατφόρμα του οργανισμού υπό την καθοδήγηση έμπειρων ειδικά καταρτισμένων στελεχών προωθεί σε συνεχή βάση τις εταιρικές παρουσιάσεις και τα ενδιαφέροντα των μελών στην Ελλάδα και το εξωτερικό ανοίγοντας με προσεκτικά βήματα νέες αγορές και καινούργιες συνεργασίες.
2. Εκπαιδευτική υποστήριξη κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις σχετικά με το μάρκετινγκ, την προώθηση των προϊόντων κλπ καθώς και επιμόρφωση τους σε σύγχρονες καινοτόμες διεργασίες
3. Επιχειρηματικές αποστολές σε επιλεγμένους προορισμούς του εξωτερικού για προώθηση της Ελληνικής επιχειρηματικότητας σε κλαδικό και ατομικό επίπεδο.
Η εξωστρέφεια περιλαμβάνει επίσης την οργάνωση διακρατικών forum σε κάθε περιφέρεια της χώρας με την συμμετοχή πέραν των ελλήνων και ξένων επιχειρηματιών παραγόντων της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και άλλων φορέων σχετικών με το πρόγραμμα της εκδήλωσης (επιμελητήρια, συνεταιρισμούς, ενώσεις κλπ). Ανάπτυξη ειδικών επιδοτούμενων δράσεων με την συμμετοχή επιχειρήσεων, κλαδικών σχημάτων κλπ
4. Προώθηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και ειδική υποστήριξη σε νέους επιχειρηματίες μέσω ειδικών εκδηλώσεων.
5. Δημιουργία και ανάπτυξη συνεταιρισμών μεταξύ των μελών για την ολοκλήρωση νέων επιχειρηματικών κινήσεων με προτεραιότητα σε εκείνες με κοινωνικό χαρακτήρα.
6. Άμεση και έμμεση υποστήριξη εξαγωγικών δραστηριοτήτων των μελών με χρηματοδοτικά εργαλεία και με παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών προγραμμάτων.
7. Επιβράβευση της ανάπτυξης σύγχρονων επιχειρηματικών δράσεων με την καθιέρωση ετήσιων βραβείων υγιούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας.
8. Καθιέρωση ειδικού ταμείου στήριξης για μια δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δεν άντεξαν το βάρος της κρίσης.
9. Γνωριμία και σύνδεση της επιχειρηματικότητας των Ελλήνων της διασποράς με τα μέλη του Δ.Ε.Κ.Α
10. Χρηματοδότηση μέσω Fund επιλεγμένων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών είτε κατά το σύνολό τους είτε κατά το κομμάτι της ιδίας συμμετοχής στην περίπτωση επιδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος κλπ)