Από το γραφείο τύπου του Δ.Ε.Κ.Α ανακοινώθηκε η σύγκλιση τακτικού διοκητικού συμβουλίου του συνδέσμου την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στην συνεδρίαση καλούνται να συμμετάσχουν και οι πρόεδροι των Επιχειρηματικών Επιτροπών του φορέα καθώς και οι επικεφαλής των υπηρεσιών του Δ.Ε.Κ.Α, Δεξαμενή Σκέψης (Think Tank), Συνήγορος του Επιχειρηματία και Εξωστρέφεια (B2B).

ΠΡΟΣ: Μέλη ΔΣ και Επικεφαλής Επιτροπών

ΘΕΜΑ: Τακτική Συνεδρίαση ΔΣ

Παρακαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι επικεφαλής των επιτροπών του σωματείου ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, να προσέλθουν σε Τακτική Συνεδρίαση, την Δευτέρα 27/07/2015 και ώρα 17:00 στα γραφεία του σωματείου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  1. Έγκριση προϋπολογισμού
  2. Εγγραφή νέων μελών
  3. Συμμετοχή σε επιχειρηματικό συνέδριο