Την Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015 στις 12.30 μ.μ στην Αίθουσα Πληροφορικής των Κεντρικών Γραφείων του Δ.Ε.Κ.Α συνεδρίασε η Επιτροπή Επιχειρηματικότητας του Τομέα Υγείας του φορέα με θέμα την "Εγκαινίαση λειτουργίας Επιτροπής - Εναρξη πρωτοβουλιών της ομάδας Υγείας - Bio Deka".

Στη επίσημα πρώτη διευρυμένη συνεδρίαση της επιτροπής συμμετείχαν εκτός του προεδρείου αυτής, εκπρόσωποι του Δ.Σ του Δ.Ε.Κ.Α καθώς και αντιπρόσωποι της επιτροπής του Think Tank και της επιχειρηματικότητας του φορέα.

Η συνεδρίαση η οποία διεξήχθη σε ιδιαίτερα ενθουσιώδη ατμόσφαιρα εξέτασε πέραν των θεσμικών και οργανωτικών ζητημάτων λειτουργίας αυτής και θέματα σχετικά με την υποστήριξη της κλαδικής επιχειρηματικότητας των μελών της.