Η Επιτροπή Εργασίας του Δ.Ε.Κ.Α συνήλθε χθες Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015 με θέματα συνεδρίας την περιγραφή και οριοθέτηση του οργανωτικού και επιχειρηματικού της πλαισίου.

Στην διευρυμένη πρώτη συνεδρία της "Επιτροπής επιχειρηματικότητας του τομέα Εργασίας" συμμετείχαν οι Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας κ. Σ. Λουλάκης, τα μέλη της Επιτροπής κ.κ Β. Ηλιόπουλος, υπεύθυνος περιφερειακής Ανάπτυξης του Δ.Ε.Κ.Α και Γ. Πετρίδης, υπεύθυνος σχεδιασμού και οργάνωσης της υπηρεσίας 'Think Tank' του φορέα ενώ το Δ.Σ του δικτυου εκπροσώπησε ο πρόεδρος αυτού κ. Ν. Παπαδάκος.

Ο καθορισμός του λειτουργικού σχήματος με τις αντιστοιχες διαδικασίες μέσα στα πλαίσια του υπό σύνταξη εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής καθώς και η συμμετοχή στην επιτροπή νέων μελών αποτέλεσαν τα πρωταρχικά θέματα της συζήτησης.

Στην συνέχεια ο κ.Βασίλης Ηλιόπουλος, τακτικό μέλος της Επιτροπής Εργασίας, παρουσίασε μία σειρά από προτάσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων εκ μέρους του φορέα σε τομείς όπως οι πιστοποιήσεις επαγγελματικών περιγραμμάτων, η σύζευξη μέσω πλατφόρμας των ανέργων με την αγορά εργασίας, η ανάπτυξη δικτύου ανθρωπίνων πόρων, η προώθηση της τηλεκατάρτισης, οι κυψέλες επιχειρηματικότητας και το νεανικό επιχειρείν.

Η επιτροπή ενέκρινε τις προτάσεις του κ. Ηλιόπουλου και καθόρισε τις ομάδες εργασίας που θα της παρουσιάσουν τις σχετικές εισηγήσεις και τα πλάνα ενεργειών ανά περίπτωση έργου.

Άλλα θέματα τα οποία ανεπτύχθησαν κατά την διάρκεια της συνεδρίας της επιτροπής ήταν:

  • Διεύρυνση της Επιτροπής και σύνδεσή της με την επιτροπή ' Επιχειρηματικότητας του τομέα Παιδείας και Πολιτισμού"  καθώς και εκείνη της " Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος"  για θέματα κοινού ενδιαφέροντος ( πιστοποίηση χρήσης φυτοφαρμάκων από τους αγρότες κλπ). Αποφασίστηκε επίσης η διερεύνηση της προοπτικής συνεργασίας με κλαδικούς φορείς (ΠΑΣΕΓΕΣ κλπ) για πιθανές κοινές δράσεις. Το συντονισμό των σχετικών επαφών  ανέλαβε ο Πρόεδρος του ΔΕΚΑ.

Οι εισηγήσεις των ομάδων εργασίας θα πρέπει να κατατεθούν στην επιτροπή το αργότερον την 30 Ιουνίου 2015 ώστε να δημοσιευτούν έγκαιρα στον ιστότοπο του φορέα και να επακολουθήσει η επεξεργασία αυτών.

Τέλος η επιτροπή αποφάσισε να συνεδριάζει ανά 15μερο και συγκεκριμένα κάθε πρώτη και τρίτη Πέμπτη εκάστου μηνός και διευκρινίστηκε ότι οι συνεδριάσεις της θα είναι ανοιχτές σε όλα τα μέλη του δικτύου.