Η γραμματεία του Δ.Ε.Κ.Α προσκαλεί τα μέλη των Επιτροπών Επιχειρηματικότητας τομέων Παιδείας - Πολιτισμού και Εργασίας για να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις των αντιστοίχων Επιτροπών την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015.

Συγκεκριμένα η επιτροπή Πολιτισμού θα συνεδριάσει στην Κεντρική Αίθουσα Συγκεντρώσεων στις 17.00 μ.μ ενώ η Επιτροπή Εργασίας θα συνεδριάσει στην Αίθουσα Πληροφορικής στις 19.00 μ.μ.