Σε λίγες μόνο εβδομάδες πραγματοποιούνται οι δεύτερες μέσα στο 2015 βουλευτικές εκλογές με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής.

Ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο απασχόλησε και απασχολεί τους πολιτικούς και τον λαό μας είναι αυτό του συστήματος διεξαγωγής των εκλογών.

Πολλές αντικρουόμενες απόψεις υπάρχουν οι οποίες σχετίζονται με θέματα όπως το πόσο αντιπροσωπευτική είναι η σχέση ποσοστού που συγκέντρωσαν τα κόμματα και αντιστοίχων εδρών που κατέλαβαν στη βουλή εδρών ή το πόσο δύσκολη μπορεί να γίνει η δημιουργία κυβερνητικων σχημάτων που να στηρίζεται από την πλαιοψηφία των βουλευτών.

Απλή και ενισχυμένη αναλογική έχουν πολλούς θιασώτες και αντίστοιχους επικριτές.

Για να κάνουμε όμως μια ιστορική αναδρομή στις μετά το 1926 (πρώτη φορά ουσιαστικά που αντικαταστάθηκε το σφαιρίδιο από το ισχύον μέχρι τις μέρες μας ψηφοδέλτιο) εκλογικές αναμετρήσεις στη χώρα εξετάζοντας ανά περίπτωση το σύστημα διεξαγωγής των εκλογών. Εκλογικό σύστημα Εκλογικό σύστημα είναι ο τρόπος κατανομής των βουλευτικών εδρών και εκλογής των υποψηφίων στις εκλογές και οποίο ορίζεται με ειδικό νόμο ή κανονισμό.

Με βάση τις διατάξεις του για την εκπροσώπηση των πολιτικών συνδυασμών, διακρίνεται σε τρεις βασικές κατηγορίες: πλειοψηφικό, αναλογικό, και σύνθετο ή μικτό.

Στην Ελλάδα έχουν εφαρμοστεί συνολικά 14 διαφορετικά εκλογικά συστήματα.

Αυτό οφείλεται στη σημασία που έχει το εκλογικό σύστημα στο αποτέλεσμα των εκλογών αλλά και στη δυνατότητα μεταβολής του που δίνει το Σύνταγμα.

Κατά πάγια ελληνική συνταγματική παράδοση, ο καθορισμός του συστήματος των βουλευτικών εκλογών ανατίθεται καταρχήν στον κοινό νομοθέτη.

Από τα προηγούμενα Συντάγματα, μόνο το Σύνταγμα του 1925 κατοχύρωσε το αναλογικό εκλογικό σύστημα.

Στα Συντάγματα που ακολούθησαν δεν καθιερώθηκε ένα πάγιο εκλογικό σύστημα ή -έστω- περιορισμοί στον κοινό νομοθέτη κατά τη θέσπιση του εκλογικού νόμου.

Δείτε τα εκλογικά συστήματα που εφαρμόστηκαν από το 1926 έως και σήμερα:

1926:Απλή Αναλογική

1928: Πλειοψηφικό με στενή περιφέρεια

1932: Αναλογική : Πλειοψηφικό με στενή περιφέρεια

1935: Πλειοψηφικό με ευρεία περιφέρεια

1936: Αναλογική

1946: Αναλογική

1950: Αναλογική

1951: Ενισχυμένη Αναλογική

1952: Πλειοψηφικό με στενή περιφέρεια

1956: Πλειοψηφικό εκπροσώπηση μειοψηφίας – Αναλογική για μεγάλες περιφέρειες

1958: Ενισχυμένη Αναλογική

1961: Ενισχυμένη Αναλογική

1963: Ασθενώς ενισχυμένη αναλογική

1964: Ασθενώς ενισχυμένη αναλογική

1974: Ενισχυμένη Αναλογική (νδ 65/1974)

1977: Ενισχυμένη Αναλογική (ν. 626/1977)

1981: Ενισχυμένη Αναλογική (ν. 626/1977)

1985: Ενισχυμένη Αναλογική (ν. 1516/1985)

1989: Αναλογική με ρήτρα +1 (ν. 1847/1989)

1989: Αναλογική με ρήτρα +1 (ν. 1847/1989)

1990: Αναλογική με ρήτρα +1 (ν. 1847/1989)

1993: Ενισχυμένη Αναλογική (ν. 1907/1990)

1996: Ενισχυμένη Αναλογική (ν. 1907/1990)

2000: Ενισχυμένη Αναλογική (ν. 1907/1990)

2004: Ενισχυμένη Αναλογική (ν. 1907/1990)

2007: Ενισχυμένη Αναλογική (ν. 3231/2004)

2009: Ενισχυμένη Αναλογική (ν. 3231/2004)

2012: Ενισχυμένη Αναλογική (ν. 3636/2008)

2012: Ενισχυμένη Αναλογική (ν. 3636/2008)

2015: Ενισχυμένη Αναλογική (ν. 3636/2008)