Το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας και Ανάπτυξης (Δ.Ε.Κ.Α.) ξεκίνησε την ανάπτυξη του πρώτου προτύπου ποιοτικού «Εκπαιδευτικού & Πολιτιστικού Χωριού για ευπαθείς ομάδες» στην Ελλάδα.

Το πρότυπο χωριό θα αποτελέσει αρχικά χώρο υποδοχής και διαμονής προσφύγων μαζί με τις οικογένειές τους.

Όλες οι αρχικές λειτουργικές ανάγκες θα καλυφθούν από χορηγείες προερχόμενες από τις εταιρείες-μέλη του Δ.Ε.Κ.Α.

Το δίκτυο εταιρειών του Δ.Ε.Κ.Α. διαθέτει όλη το απαραίτητο εύρος εμπορικών δραστηριοτήτων που χρειάζεται για μια τέτοια προσπάθεια όπως :

Κατασκευαστικές και εταιρείες διαχείρισης για την διαμονή των φιλοξενουμένων προσφύγων, εισαγωγικές εταιρείες καθώς και αντίστοιχες μαζικής εστίασης που θα αναλάβουν την σίτιση τους, Πανεπιστημιακούς οργανισμούς, Κέντρα Επαγγελματικής κατάρτισης και εταιρείες παροχής διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων οι οποίες θα φροντίσουν για την εκπαίδευση και κατάρτιση των προσφύγων και των παιδιών τους στα νέα δεδομένα, Ιδρύματα και πολιτιστικοί φορείς για την ομαλή εναρμόνιση τους με τις πολιτιστικές και άλλες κοινωνικές αντιλήψεις της ηπείρου την οποία διάλεξαν για νέα τους πατρίδα.

Έχει επίσης και την οικονομική επιφάνεια ώστε να επισκευάσει, οργανώσει και στελεχώσει το πρότυπο αυτό χωριό αλλά και να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε επιπλέον ανάγκη παρουσιασθεί κατά την δημιουργία αλλά και κατά τη λειτουργία του χωριού.

Το εγχείρημα αυτό στοχεύει επίσης στο να επαναφέρει την αξιοπρέπεια και την κοινωνική επανένταξη σε ανθρώπους που για διάφορους λόγους εξέλειψε.

Το Δ.Ε.Κ.Α. είναι έτοιμο να υλοποιήσει την παρούσα πρόταση και να διαχειριστεί το Πρότυπο χωριό σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς, συμβουλευτικούς και παραγωγικούς φορείς μέλη του συμμετέχοντας στη συγχρηματοδότηση του έργου.

Οι ποιοτικές υπηρεσίες τις οποίες θα παρέχει προς τους φιλοξενούμενους το πρότυπο εκπαιδευτικό και παραγωγικό χωριό. εστιάζονται:

•Εκμάθηση Γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά κλπ)

•Εκπαίδευση πάνω στην Νομοθεσία και τον πολιτισμό της ΕΕ

•Κατάρτιση σε Τεχνικά Επαγγέλματα μέσω επιδοτήσεων και χορηγιών

•Πιστοποιήσεις Τεχνικών Επαγγελμάτων μέσω επιδοτήσεων και χορηγιών

•Δικτύωση με φορείς διαχείρισης και προώθησης προσωπικού στην ΕΕ (edu job)

•Πολιτιστικά δρώμενα σε συνεργασία με φορείς και Υπουργεία.

Οι ένοικοι του χωριού (400 οικογένειες περίπου) θα παραμένουν για όσο διάστημα απαιτείται σύμφωνα με τις ανάγκες της κεντρικής κυβέρνησης.

Μετά από αυτό το διάστημα και αφού απορροφηθούν από την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, θα αντικαθίστανται με νέους ένοικους.

Σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις θα είναι υψηλού επιπέδου ώστε να παραμείνουν οι υποδομές και να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά και από άλλες κοινωνικές ομάδες (πχ άνεργοι, νέοι επιχειρηματίες κλπ)

.