Το Επιμελητήριο Ημαθίας και το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας και Ανάπτυξης (Δ.Ε.Κ.Α.) συνδιοργανώσαν με μεγάλη επιτυχία συνέδριο με θέμα:
«ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2040»
«PROSPECTS OF CENTRAL MACEDONIA – YEAR 2040 SIMULATION»
Το συνέδριο διεξήχθη στο συνεδριακό κέντρο του Επιμελητηρίου Ημαθίας (φωτογραφία) το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου 2015  στη Βέροια.

Στόχος του Συνεδρίου ήταν η εκ του σύνεγγυς επαφή όσων σχεδιάζουν, υλοποιούν, ενδιαφέρονται ή επηρεάζονται από τις διαμορφούμενες τάσεις στην περιοχή.
Στις εργασίες του συνεδρίου  συμμετείχαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, δήμαρχοι, εκπρόσωποι εθνικών φορέων και οργανισμών, εκπρόσωποι επιμελητηρίων και θεσμικών φορέων, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι βασικοί επιχειρηματίες που έχουν δράση σε όλους τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.
Η πρώτη μέρα του Συνεδρίου περιέλαβε συνεδρίες – ομιλίες, ενώ κατά την διάρκεια της δεύτερης μέρας διεξήχθησαν θεματικές συνεδρίες σε πρόγευμα εργασίας ανά επιχειρηματικό τομέα.