Τα δημοσιευόμενα άρθρα απηχούν τις απόψεις του γράφοντος και δεν υφίστανται καμία επεξεργασία.