Πρότυπο εκπαιδευτικό παραγωγικό χωριό από το Δ.Ε.Κ.Α

Το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας και Ανάπτυξης [ ... ]

Ειδήσεις
Με μεγάλη επιτυχία γιορτάστηκαν τα γενέθλια του Δ.Ε.Κ.Α

Το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας και Ανάπτυξης [ ... ]

Ειδήσεις
Ένας χρόνος με το Δ.ΕΚ.Α. Ημερίδα για τον σχεδιασμό και την χρηματοδότηση υγιών αναπτυξιακών σχεδίων

  Στην προσπάθεια του να συνεισφέρει με όλες του τις δυνάμεις [ ... ]

Ειδήσεις
Εκδήλωση του Δ.Ε.Κ.Α για την ανάπτυξη και την καινοτομία

Εκδήλωση για την συμπλήρωση ενός χρόνου λειτουργίας του [ ... ]

Ειδήσεις
Ασφαλιστικό: Μια Απλή Μεταβατική Λύση

                              

Το μεγαλύτερο πρόβλημα [ ... ]

Ειδήσεις
Πρώτη στην αύξηση φόρων η Ελλάδα την τελευταία οκταετία σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ

 

 

Το φορολογικό βάρος στην Ελλάδα αυξήθηκε το 2014 κατά [ ... ]

Ειδήσεις
Σύντομα αναμένεται συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ε.Εγια τη δεύτερη λίστα προαπαιτούμενων

    Τη βεβαιότητά του ότι αν συνεχιστεί η υφιστάμενη καλή [ ... ]

Ειδήσεις
Δύο νέα  προγράμματα του ΟΑΕΔ ξεκινούν άμεσα

  Βγήκε η προκήρυξη του ΟΑΕΔ για δύο νέα προγράμματα

Ο Οργανισμός [ ... ]

Ειδήσεις
Διαγωνισμός νεοφυών επιχειρήσεων με ευκαιρίες για τους νικητές

    Η Επιτροπή Νεανικής Επιχειρηματικότητας του Δικτύου [ ... ]

Ειδήσεις
Μυστικό έγγραφο επιβεβαιώνει την σύσταση και εδραίωση του ISIS

 

 

του Πάνου Παναγιώτου

Ποιοι, πότε και πού ίδρυσαν τον [ ... ]

Ειδήσεις
G20: Υιοθέτησαν το σχέδιο κατά της φοροαποφυγής των πολυεθνικών

    Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων (φώτο) της Ομάδας των [ ... ]

Ειδήσεις
Μουζάλας: Οποιαδήποτε χερσαία επέμβαση θα αυξήσει τους πρόσφυγες

 

 

"Δεν υπάρχει κίνδυνος να κατηγορηθεί η Αθήνα από τη στιγμή [ ... ]

Ειδήσεις
Άλλα άρθρα

    14 Business to Business Ideas for 2015

της Jeanette Mulvley Εκδότριας του "Business News Daily"

1. E-commerce warehouse/shipper

 

E-commerce warehouse/shipper

You'll need some extra space at home if you want to run this business out of your house, but with a well-organized basement or garage space, you can do it. E-commerce is a huge business, and it's an especially appealing one for small business owners who can't afford to rent a retail space. The problem, of course, is that packing and shipping all those orders can be a real hassle. Many e-commerce companies would like to outsource this function to a third party who can keep the inventory in stock and ship orders as they come in. There are not many companies that offer this serviceto small retailers, so you could be filling a huge gap in the B2B market.

2. Bookkeeping

 

Bookkeeping
Most small businesses don't have an on-staff accountant, so the task of record keeping often falls to the business owner. A highly organized, trustworthy bookkeeper can really alleviate the stress of sorting through receipts and tax returns. You'll most likely only need to put in one or two days a month for each client, depending on how many sales and e

xpenses they have. Knowledge of QuickBooks is a plus, but not necessarily a requirement for this business.

3. Eco-consulting

 

Eco-consulting
Are you an expert on living green? Help other business owners make their offices more environmentally friendly by starting an eco-consulting service. These consultants evaluate homes and offices, and offer solutions to make them more environmentally friendly. This could mean advising a switch to energy-efficient appliances or simply implementing a recycling program. Become a certified eco-consultant to boost your credibility with potential clients.

4. Web content

 

Web content
Content is king on the web. Businesses use it to engage with customers and it helps their search engine rankings, too. But, what business owner has time to write a new blog post every day? A Web content company need only have one good writer (you) and a few good relationships with local small businesses. If it works out, you can add employees later.

5. Socially responsible public relations

 

Socially responsible public relations
There are lots of PR firms out there, but as businesses become more specialized, so do their public relations needs. Socially responsible, fair trade, organic, local, B Corps and other kinds of businesses with a socially responsible bent need public relations firms that will market their story to a whole different audience and deliver a different kind of message. A PR firm that specializes in that kind of work will attract clients who know they need a specialist.

6. Business plan writer

 

Business plan writer
There are multitudes of budding entrepreneurs out there all struggling to write a business plan. The problem is that many just don't have the experience necessary to put the document together. An entrepreneur with a background in business and good writing skills could start small and attract a few clients at a time.

7. Niche Web design

 

Niche Web design
Every company needs a website, right? But, finding a Web designer that understands their particular business, their customers and their competition isn't as easy as one would think. Building a Web design business that focuses on one niche will help you corner the market in one or two particular industries.

8. Mobile consulting

 

Mobile consulting
Apps, apps and more apps. That's all small businesses hear about. The fact is, though, that most truly small businesses have no idea how to create or deploy an app. There are lots of companies out there willing to do it for them, but most are probably out of their price range. A startup that can afford to offer the service for less would surely find a niche market.

9. Safety consultant

 

Safety consultant

Safety is another area that few small companies can afford to staff full-time. Yet, small businesses are forced to comply with increasingly complex and onerous safety regulations. A workplace safety consultant could provide his or her expertise without being on the payroll on a full-time basis.

10. Residential management company

 

Residential management company
Ask anyone who owns a rental property and they'll tell you it's a lot of work. Unfortunately, the recession has turned a lot of homeowners who couldn't sell their houses into unwitting landlords with no experience dealing with tenants or maintaining a rental property. If you are good with people and can manage difficult situations, a property management company would be a great way to get your feet wet in owning your own business.

11. Trade staffing agency

 

Trade staffing agency
There are all types of staffing agencies out there, but ask any contractor you know and you'll find out it's hard to find skilled trade laborers. While traditional headhunters generally focus on white-collar jobs, an employment agency that focused on building a database of qualified trade candidates would likely have lots of business.

12. Human resources outsourcing

 

Human resources outsourcing
Most smaller companies don't have the funds for a full-time human resources person, nor do they have time to wade through all the rules, regulations and insurance issues themselves. If you've got a background in HR, you could start working as a freelance HR person tomorrow.

13. Cost cutter

Cost cutter
Ever notice how your phone bill seems to creep up ever so slowly and before you know it, you're paying $50 more a month than you agreed to? So does everyone else. The problem is, few people have time to go over their bills with a fine-tooth comb and call and argue with the provider. A cost cutter does this for businesses and can help them save thousands. Cost cutters need an eye for detail and a good sales pitch. Once you've proven your worth to a client, word of mouth will spread quickly.

14. Ghostwriting

 

Ghostwriting
Self-published books are all the rage among businesses trying to promote themselves online. But, really, how many small business owners are qualified to write an engaging book? That's where your ghostwriting business comes in. Downloaded content will only continue to grow and so, therefore, will the need for people to write all those books.