Πρότυπο εκπαιδευτικό παραγωγικό χωριό από το Δ.Ε.Κ.Α

Το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας και Ανάπτυξης [ ... ]

Ειδήσεις
Με μεγάλη επιτυχία γιορτάστηκαν τα γενέθλια του Δ.Ε.Κ.Α

Το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας και Ανάπτυξης [ ... ]

Ειδήσεις
Ένας χρόνος με το Δ.ΕΚ.Α. Ημερίδα για τον σχεδιασμό και την χρηματοδότηση υγιών αναπτυξιακών σχεδίων

  Στην προσπάθεια του να συνεισφέρει με όλες του τις δυνάμεις [ ... ]

Ειδήσεις
Εκδήλωση του Δ.Ε.Κ.Α για την ανάπτυξη και την καινοτομία

Εκδήλωση για την συμπλήρωση ενός χρόνου λειτουργίας του [ ... ]

Ειδήσεις
Ασφαλιστικό: Μια Απλή Μεταβατική Λύση

                              

Το μεγαλύτερο πρόβλημα [ ... ]

Ειδήσεις
Πρώτη στην αύξηση φόρων η Ελλάδα την τελευταία οκταετία σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ

 

 

Το φορολογικό βάρος στην Ελλάδα αυξήθηκε το 2014 κατά [ ... ]

Ειδήσεις
Σύντομα αναμένεται συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ε.Εγια τη δεύτερη λίστα προαπαιτούμενων

    Τη βεβαιότητά του ότι αν συνεχιστεί η υφιστάμενη καλή [ ... ]

Ειδήσεις
Δύο νέα  προγράμματα του ΟΑΕΔ ξεκινούν άμεσα

  Βγήκε η προκήρυξη του ΟΑΕΔ για δύο νέα προγράμματα

Ο Οργανισμός [ ... ]

Ειδήσεις
Διαγωνισμός νεοφυών επιχειρήσεων με ευκαιρίες για τους νικητές

    Η Επιτροπή Νεανικής Επιχειρηματικότητας του Δικτύου [ ... ]

Ειδήσεις
Μυστικό έγγραφο επιβεβαιώνει την σύσταση και εδραίωση του ISIS

 

 

του Πάνου Παναγιώτου

Ποιοι, πότε και πού ίδρυσαν τον [ ... ]

Ειδήσεις
G20: Υιοθέτησαν το σχέδιο κατά της φοροαποφυγής των πολυεθνικών

    Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων (φώτο) της Ομάδας των [ ... ]

Ειδήσεις
Μουζάλας: Οποιαδήποτε χερσαία επέμβαση θα αυξήσει τους πρόσφυγες

 

 

"Δεν υπάρχει κίνδυνος να κατηγορηθεί η Αθήνα από τη στιγμή [ ... ]

Ειδήσεις
Άλλα άρθρα
 

 

Το Εργαστήριο Παραγωγής Γνώσης (ThinkTank) και η Επιτροπή Τομέα Οικονομίας του Δικτύου Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας και Ανάπτυξης παρουσιάζει, στο πλαίσιο της πληροφόρησης των μελών της, μια σειρά από Επιδοτούμενα Προγράμματα και άλλα Χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία μπορούν να στηρίξουν άμεσα την επιχειρηματική πρωτοβουλία’

Σας πληροφορούμε επίσης ότι η Επιτροπή Τομέα Ανάπτυξης του Δ.Ε.Κ.Α στην προσπάθεια της να παρέχει στα μέλη του φορέα κάθε δυνατή βοήθεια και υποστήριξη, οργανώνει κάθε Παρασκευή μεταξύ 14.00 και 17.00 μ.μ δωρεάν ενημερωτικά σεμινάρια με την συμμετοχή εξειδικευμένων συμβούλων – μελών του Δ.Ε.Κ.Α (Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, νομικά γραφεία, Επενδυτικοί σύμβουλοι, Λογιστικά γραφεία κλπ).

Δηλώσεις συμμετοχής καθημερινά στην γραμματεία της Επιτροπής Ανάπτυξης, στα κεντρικά γραφεία του Δ.Ε.Κ.Α στην Αθήνα.

1.Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Δικαιούχοι

Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές τουριστικές επιχειρήσεις

Προϋπολογισμός & επιδότηση

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός θα ανέρχεται από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ με το ποσοστό ενίσχυσης να αφορά στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Εκσυγχρονισμός/αναβάθμιση κτιριακών και λοιπών υποδομών,

Εξοικονόμηση ενέργειας/ύδατος,

Εμπλουτισμό υπηρεσιών,

Πιστοποιήσεις υποδομών-υπηρεσιών,

Προβολή- προώθηση,

Αμοιβές συμβούλων και

Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ σε δύο κύκλους των 25 εκατ. ευρώ ο καθένας. Ο εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων υπολογίζεται σε 600 με 700 τουριστικές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ανάλογα με τους προϋπολογισμούς των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων).

Τον Σεπτέμβριο θα γίνει η προδημοσίευση της προκήρυξης για τον Ενδιάμεσο Φορέα και τον Δεκέμβριο θα δημοσιευθεί η προκήρυξη για την υποβολή των προτάσεων με καταληκτική προθεσμία τον Μάρτιο 2016.

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ – ΤΕΙ), άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δικαιούχοι

Aφορά πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άνω των 25 ετών, ανέργους ή ελεύθερους επαγγελματίες (χωρίς μισθωτή εργασία) για την άσκηση επαγγέλματος συναφούς με την ειδικότητά τους.

Προϋπολογισμός & επιδότηση

Επιχορηγούνται στο 100% δράσεις από 5.000 ως 25.000 ευρώ

Επιλέξιμες Δραστηριότητες

Επιχορηγούνται δραστηριότητες ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Το πρόγραμμα ενισχύει τα σχέδια για την ένταξη ή/ και την υποστήριξη των πτυχιούχων στην άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος για δύο έτη. Για αυτά τα δύο έτη το πρόγραμμα καλύπτει συγκεκριμένες δαπάνες όπως :

Αγορά Απαραίτητου επαγγελματικού εξοπλισμού·

Λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.α)·

Δαπάνες προβολής και δικτύωσης·

Κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)·

Αμοιβές τρίτων, γενικό εξοπλισμό (γραφεία , καθιστικά κ.α.)·

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ σε δύο κύκλους των 25 εκατ. ευρώ.

Οι διαδικασίες της προκήρυξης ξεκινούν τον Σεπτέμβριο με την προκήρυξη του πρώτου κύκλου τον Δεκέμβριο 2015

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου.

Δικαιούχοι

Αφορά φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών, ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ ή που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς σχέση μισθωτής εργασίας

Προϋπολογισμός & επιδότηση

Επιχορηγεί δράσεις ως 50.000 ευρώ στο 100%

Επιλέξιμες Δραστηριότητες

Η δράση στοχεύει στην δημιουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας (πλην του Τουρισμού) με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου. Προτεραιότητα εστιάζεται στους Τομείς:

Αγροδιατροφής

Ενέργειας

Εφοδιαστική Αλυσίδας

Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας

Περιβάλλοντος

Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Υγείας - Φαρμάκων

Υλικών – Κατασκευές

Επιλέξιμες Δαπάνες

Μέσω της δράσης αυτής ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια για την ίδρυση και λειτουργία νέας επιχείρησης για τα επόμενα δύο έτη. Για την διετία αυτή καλύπτονται οι παρακάτω δαπάνες:

O επαγγελματικός παραγωγικός εξοπλισμός (έως 40% συνολικού προϋπολογισμού έργου),·

Το λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών, ΔΕΗ, ΟΤΕ ,ΕΥΔΑΠ κ.α. )·

Οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης·

Το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)·

Οι αμοιβές τρίτων·

Ο Γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.)·

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 120 εκατ. ευρώ, σε δύο κύκλους.

Οι διαδικασίες της προκήρυξης ξεκινούν τον Σεπτέμβριο με την προκήρυξη του πρώτου κύκλου τον Δεκέμβριο 2015.

4. 13 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Τα νέα προγράμματα απασχόλησης, που έχουν σχεδιαστεί να υλοποιηθούν από τον ΟΑΕΔ, παρουσιάστηκαν από την διοικητή του οργανισμού, Μαρία Καραμεσίνη. Η κυρία Καραμεσίνη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που δόθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 80ης ΔΕΘ, είπε ότι από τα νέα προγράμματα θα ωφεληθούν περισσότεροι από 86.000 άνεργοι. Ανακοίνωσε ότι η υλοποίησή τους έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Τα προγράμματα απασχόλησης που έχουν σχεδιασθεί να υλοποιηθούν από τον ΟΑΕΔ στο προσεχές διάστημα είναι τα εξής:

1. Ειδικό Πρόγραμμα «Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης» με αριθμό ωφελουμένων έως 10.000 άτομα και επιχειρήσεις, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

2. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων, 12μηνης διάρκειας, με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και ανέργους άνω των 50 ετών.

3. Πρόγραμμα επιδότησης μισθολογικού κόστους για την ενίσχυση της πλήρους ασφαλισμένης εργασίας σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) για 1575 ωφελουμένους.

4. Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για Α.Μ.Ε.Α. σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)

Παράλληλα, ο ΟΑΕΔ, και σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, θα συμμετέχει στην υλοποίηση των εξής προγραμμάτων του Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5. Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης με εγγυημένη απασχόληση» για τις ηλικίες 29-64 ετών. Το πρόγραμμα είχε ανακληθεί ως οικονομικά ασύμφορο και μικρής ωφέλειας για τους ανέργους. Το νέο πρόγραμμα αφορά πλέον όχι 16.000 ανέργους αλλά 26.000 και προβλέπεται εγγυημένη απασχόληση έξι μηνών με βασικό μισθό και εργασιακά δικαιώματα και για τους 26.000 ανέργους.

6. Πρόγραμμα Δράσεις Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 8.000 νέους ανέργους έως 24 ετών, για την προώθησή τους εναλλακτικά σε προγράμματα κατάρτισης με εγγυημένη 12μηνη απασχόληση ή προγράμματα προώθησης στην αυτοαπασχόληση, μέσω της επιδότησης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και λειτουργικών δαπανών, για την ίδρυση και λειτουργία νέας επιχείρησης για 18 μήνες.

7. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και ένταξης σε θέσεις απασχόλησης για 10.000 άνεργους νέους ηλικίας 18-24 ετών σε επιχειρήσεις, με επίβλεψη στο χώρο εργασίας και, στη συνέχεια, ένταξη σε νέες θέσεις εργασίας στις ίδιες ή άλλες επιχειρήσεις για επιδοτούμενη απασχόληση (διάρκεια 12 μήνες). 8. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και ένταξης σε θέσεις απασχόλησης για 3.000 άνεργους νέους ηλικίας 25-29 ετών σε επιχειρήσεις, με επίβλεψη στον χώρο εργασίας και, στη συνέχεια, ένταξη σε νέες θέσεις εργασίας στις ίδιες ή άλλες επιχειρήσεις για επιδοτούμενη απασχόληση (διάρκεια 12 μήνες).

9. Πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης 5.000 νέων ανέργων έως 18-24 ετών, με επιδότηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως 12 μήνες από την έναρξη της δραστηριότητάς τους.

10. Πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης 5.000 ανέργων νέων 25-29 ετών με επιδότηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως 12 μήνες από την έναρξη της δραστηριότητάς τους.

11. Πρόγραμμα προώθησης της νεανικής επιχειρηματικότητας για 1.000 ανέργους για τη δημιουργία startups από νέους 18-29 ετών.

12. Πρόγραμμα προώθησης της νεανικής επιχειρηματικότητας για 3.000 ανέργους άνω των 29 ετών για τη δημιουργία startups.

13. Πρόγραμμα μαθητείας 4.000 νέων 15-24 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Αναμένονται οι Προσκλήσεις των Προγραμμάτων

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HORIZON 2020

Το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" (Horizon 2020) είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για τη Έρευνα και τη Καινοτομία που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. Ευρώ. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη στρατηγική "Ευρώπη 2020" που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων.

Οι τρεις κύριοι βασικοί άξονες του προγράμματος είναι:

Επιστημονική ΑριστείαxcellentScience): Επιστημονική έρευνα παγκόσμιου επιπέδου με στόχο την προσέλκυση στην ΕΕ των καλύτερων επιστημόνων.

Οι Δράσεις που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον άξονα είναι:

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας.

Δράσεις MarieSkłodowskaCurie.

Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες (FET).

Ευρωπαϊκές Ερευνητικές Υποδομές (συμπεριλαμβανομένων των e-Υποδομών).

Βιομηχανική ΥπεροχήndustrialLeadership): Στρατηγική επένδυση σε τεχνολογίες-κλειδιά, όπως νανοτεχνολογία - μικροηλεκτρονική, συμμετοχή ιδιωτικού τομέα, δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων.

Οι Δράσεις που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον άξονα είναι:

Υπεροχή σε βιομηχανικές εφαρμογές (LEITs -Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ICT), Νανοτεχνολογίες, Προηγμένα υλικά, Βιοτεχνολογία και Τεχνολογίες Παραγωγής, Διάστημα)

Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου

Καινοτομία στις ΜΜΕ.

Κοινωνικές Προκλήσεις (SocietalChallenges): Αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων, όπως η γήρανση πληθυσμού, εξάντληση ενεργειακών πόρων, αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής.

Οι Δράσεις που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον άξονα είναι:

Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευημερία.

Ασφάλεια των τροφίμων / βιώσιμη γεωργία και τη δασοκομία / θαλάσσια, ναυτιλιακή και χερσαίων υδατικών πόρων έρευνα και βιο-οικονομία.

Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια.

Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές.

Δράση για το κλίμα, το περιβάλλον, η αποδοτικότητα των πόρων και οι πρώτες ύλες.

Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο - κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, καινοτόμες και σκεπτόμενες.

Ασφαλείς κοινωνίες.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα προϋποθέτει εταιρικό σχήμα τουλάχιστον τριών (3) φορέων από τρεις (3) επιλέξιμες χώρες.

Στην παρούσα φάση είναι αρκετές προσκλήσεις ανοικτές στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα

6.

Το πρόγραμμα COSME αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ, στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και στην προαγωγή της δημιουργίας και ανάπτυξης ΜΜΕ. Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για χρηματοδότηση της εταιρείας τους, σε πολίτες που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν μια επιχείρηση, αλλά και σε κρατικές αρχές που διαμορφώνουν ή εφαρμόζουν σχετικές πολιτικές. Το πρόγραμμα αποτελεί τη συνέχεια του Προγράμματος Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) και διασφαλίζει τη συνέχεια των πρωτοβουλιών και δράσεων που έχουν υιοθετηθεί κάτω από το πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα και καινοτομία (EIP), όπως το EnterpriseEuropeNetwork.

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει στην:

Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση.

Δημιουργία ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των ΜΜΕ.

Ενθάρρυνση επιχειρηματικής κουλτούρας στην Ευρώπη.

Ενδυνάμωση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Υποστήριξη της διεθνοποίησης των ΜΜΕ και βελτίωση της πρόσβασης τους στις αγορές.

Το πρόγραμμα COSME θα υποστηρίζει, θα συμπληρώνει και θα συντονίζει δράσεις των κρατών μελών. Το πρόγραμμα θα αγγίξει ιδιαίτερα προβλήματα διακρατικού χαρακτήρα τα οποία, λόγω των οικονομιών κλίμακας ή ως αποτέλεσμα της επίδειξης τους, μπορούν να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως:

Η αντιμετώπιση του κατακερματισμού της αγοράς στην ενιαία αγορά.

Η διευκόλυνση της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα κράτη μέλη.

Κύριες δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος:

Η πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, μέσω εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων.

EnterpriseEuropeNetwork: Δίκτυο Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων.

Επιχειρηματικότητα.

Βελτίωση του πλαισίου των συνθηκών για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και πολιτικής ανάπτυξης τους.

Διεθνοποίηση των ΜΜΕ.

Το πρόγραμμα COSME θα παράσχει στις ΜΜΕ υποστήριξη για διευκόλυνση της επέκτασης επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά της ΕΕ και στις αγορές εκτός της ΕΕ. Διεθνείς επιχειρηματικές συνεργασίες θα ενισχυθούν, ιδίως, για μείωση των διαφορών στο κανονιστικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, μεταξύ της ΕΕ και των κυριότερων εμπορικών εταίρων της.

Συνολικός Προϋπολογισμός: €2,300,000,000

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 50%-60%

Θεματικές Κατηγορίες:

Βιομηχανία

Εμπόριο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά

Πληροφορική

Τουρισμός

Δικαιούχοι:

Ιδιωτικοί Φορείς

Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΩΣ ΤΟ 2020 ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΔΙΑΡΚΩΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BALKAN MED

Στόχος του Προγράμματος:

Το «Balkan-MeditteraneanProgramme 2014-2020» είναι ένα νέο Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας, που απορρέει από τη διάσπαση του Προγράμματος «SouthEast 2007-2013» καθώς και της ισχυρής θέλησης των συμμετεχουσών χωρών του Προγράμματος «Balkan-Meditteranean» για την προώθηση της συνεργασίας στην περιοχή. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν πέντε (5) χώρες, τρία (3) κράτη μέλη της Ε.Ε. (Βουλγαρία, Κύπρος και Ελλάδα) και δύο (2) υποψήφιες προς ένταξη στην Ε.Ε. χώρες, η Αλβανία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος BalkanMed είναι η προώθηση ολοκληρωμένης εδαφικής ανάπτυξης και συνεργασίας για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και αειφορίας της επιλέξιμης περιοχής.

Άξονες Προτεραιότητας /Ειδικοί Στόχοι:

Άξονας Προτεραιότητας 1: Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία:

Εξασφαλίζει μια ολοκληρωμένη, δομημένη και περιεκτική προσέγγιση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του θέματος του διαχωρισμού/τμηματοποίησης των αγορών (fragmentationofmarkets) και της ενίσχυσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν περαιτέρω δυνατότητες συνεργασίας, μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης.

Ειδικός Στόχος 1.1/ Ανταγωνιστικές περιοχές: τόνωση της επιχειρηματικής απόδοσης και εξωστρέφειας μέσω διακρατικών διασυνδέσεων, συμπλεγμάτων και δικτύων

Στόχος είναι η παροχή ευκαιριών στήριξης προκειμένου να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον στην περιοχή συνεργασίας του προγράμματος, μέσω μιας διακρατικής προσέγγισης με την εμπλοκή νέων τύπων επιχειρηματικών μοντέλων, με τη στήριξη/ ανταλλαγή ιδεών και την ενθάρρυνση της καινοτομίας. Στοχεύει επίσης στην ενίσχυση ικανοτήτων των ΜΜΕ για μεταφορά τεχνολογίας ώστε να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα τους. Επίσης ο συγκεκριμένος ειδικός στόχος θα ενισχύσει την επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω συμπλεγμάτων/συστάδων.

Ειδικός Στόχος 1.2: Καινοτόμες περιοχές: Βελτίωση σε διακρατικό επίπεδο της ικανότητας για καινοτομία του επιχειρηματικού τομέα.

Ο ειδικός αυτός στόχος σκοπό έχει την παροχή επαρκούς στήριξης προς τις ΜΜΕ ώστε να βελτιώσουν την ικανότητα προσαρμογής τους στις μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές συνθήκες, με την υποστήριξη/διευκόλυνση καινοτόμων μοντέλων επιχειρήσεων.

Ειδικός Στόχος 1.3: Περιοχές με γνώση: επιχειρηματική μάθηση και μεταφορά γνώσεων για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ

Σκοπός του στόχου αυτού είναι η στήριξη της επιχειρηματικής μάθησης και η βελτίωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των ΜΜΕ και της ανταγωνιστικότητας τους μέσω της εκπαίδευσης, κατάρτισης,και καθοδήγησης, ώστε οι ΜΜΕ να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες/εργαλεία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους, να αναπτυχθούν προς άλλες αγορές και να εισάξουν την καινοτομία σε όλες τις φάσεις του επιχειρηματικού τους κύκλου.   Απώτερος στόχος είναι οι ΜΜΕ να προσαρμόσουν τις ικανότητες τους και να προετοιμάσουν τις νέες γενεές για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Άξονας Προτεραιότητας 2: Περιβάλλον: Στοχεύει σε μια ολοκληρωμένη, ολιστική προσέγγιση για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία αειφόρου ανάπτυξης και απασχόλησης

Ειδικός Στόχος 2.1: Βιοποικιλότητα: Προώθηση της οικολογικής συνοχής και της διακρατικής ολοκλήρωσης των οικοσυστημάτων

Ο ειδικός αυτός στόχος αποσκοπεί στη διατήρηση και προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των αρμόδιων φορέων για ανάπτυξη οικοσυστημικής προσέγγισης που να προωθεί την αποδοτική χρήση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Έμφαση θα δοθεί σε πολιτικές και στρατηγικές καθώς και στη διαχείριση και το συντονισμό για τη μείωση της πίεσης που ασκείται στο περιβάλλον σε περιοχές φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς που επηρεάζονται είτε από τοπικούς παράγοντες είτε από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ειδικός Στόχος 2.2.: Βιώσιμες περιοχές: Προώθηση της διακρατικής συνεργασίας για την αποδοτικότερη χρήση των πόρων και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή

Ο ειδικός αυτός στόχος αποσκοπεί στην προώθηση της μεταφοράς τεχνολογίας και δοκιμαστικών εφαρμογών για την αποδοτικότερη χρήση των πόρων (νερού, αποβλήτων, εδάφους, αέρα και ενέργειας) και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή.

Ειδικός Στόχος 2.3.: Ανάπτυξη θεσμικού περιβαλλοντικού πλαισίου: βελτίωση των ικανοτήτων της διακυβέρνησης σε διακρατικό επίπεδο

Ο ειδικός αυτός στόχος αποσκοπεί στην ενίσχυση των ικανοτήτων των δημοσίων αρχών και άλλων εμπλεκομένων φορέων, προκειμένου να βελτιωθεί η εφαρμογή της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και να ενισχυθεί η περιβαλλοντική παρακολούθηση και διακυβέρνηση.

Επιλέξιμες περιοχές

Ελλάδα: ολόκληρη η χώρα

Κύπρος: ολόκληρη η χώρα

Βουλγαρία: ολόκληρη η χώρα

Αλβανία: ολόκληρη η χώρα

ΠΓΔΜ: ολόκληρη η χώρα

Επιλέξιμοι εταίροι

Δημόσιοι φορείς (Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές)

Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου

Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί

Τα ΝΠΔΔ και οι ΜΚΟ πρέπει να δραστηριοποιούνται για τουλάχιστον 24 μήνες προκειμένου να υποβάλουν πρόταση ως Επικεφαλής Εταίρος και τουλάχιστον 12 μήνες προκειμένου να συμμετάσχουν ως απλοί Εταίροι.

Στα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να συμμετέχουν εταίροι από τουλάχιστον 3 επιλέξιμες χώρες και τουλάχιστον ένας από χώρα της ΕΕ.

Το εταιρικό σχήμα μπορεί να αποτελείται από 3 έως 8 εταίρους.

Χρηματοδότηση

Επιδότηση ΕΕ: 85%

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την 1η Πρόσκληση είναι 20.132.788 €Προϋπολογισμοί έργων:

1 Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

Ελάχιστος προϋπολογισμός έργου: 500.000,00€

Μέγιστος προϋπολογισμός έργου: 1.000.000,00€

2 Περιβάλλον

Ελάχιστος προϋπολογισμός έργου: 500.000,00€

Μέγιστος προϋπολογισμός έργου: 1.500.000,00€

Αναμένεται η 1η Πρόσκληση

8. ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Γ.Δ.Μ

Οι κάτοικοι 5 παραμεθόριων περιφερειών της Ελλάδας και 4 περιφερειών της ΠΓΔΜ θα ωφεληθούν από το νέο διασυνοριακό πρόγραμμα που στηρίζεται από την ΕΕ και εγκρίθηκε από την ευρωπαία επίτροπο κ. CorinaCrețu, αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική. Η αξία του προγράμματος υπερβαίνει τα 45 εκατ. ευρώ, και η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) φθάνει περίπου τα 39 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα θα συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στη βελτίωση των δημόσιων μεταφορών και της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος και της φυσικής κληρονομιάς. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για πτυχιούχους, μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που προσφέρει η διασυνοριακή περιοχή. Οι επενδύσεις θα στηρίξουν την παροχή βελτιωμένης προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικών υπηρεσιών σε παιδιά και ηλικιωμένους. Επίσης, το πρόγραμμα θα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ περιφερειών για την προώθηση του τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον εν λόγω τομέα. Οι επενδύσεις θα επικεντρώνονται επίσης στην αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών ώστε να συντομευτεί ο χρόνος ταξιδίου. Τα περιβαλλοντικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο του προγράμματος θα στηρίξουν τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων καθώς και την προστασία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας. Το πρόγραμμα θα συμβάλει επίσης στην πρόληψη, στο μετριασμό και στη διαχείριση του κινδύνου φυσικών καταστροφών.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις ακόλουθες δύο προτεραιότητες:

1. Ανάπτυξη και στήριξη της τοπικής οικονομίας·

2. Προστασία του περιβάλλοντος — μεταφορές.

Ορισμένα αναμενόμενα αποτελέσματα:

Βελτίωση των διασυνοριακών υποδομών (δηλαδή τελωνειακές υποδομές ή άλλες σχετικές με την ασφάλεια των συνόρων και τις μεταφορές).

Συστήματα πληροφοριών και επικοινωνιών που σχετίζονται με τις μεταφορές με στόχο τη στήριξη της προσβασιμότητας στη διασυνοριακή περιοχή και των διασυνοριακών υπηρεσιών.

Αποτελεσματική ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των βιολογικών αποβλήτων και κοινές ενέργειες για τη μείωση του όγκου των αποβλήτων.

Βελτίωση της προστασίας και της βιώσιμης διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στη διασυνοριακή περιοχή.

Αποκατάσταση και ανάπλαση των υποβαθμισμένων εδαφών και των υδάτινων πόρων.

Βελτίωση στον τομέα της πρόληψης, της αντιμετώπισης και της ανθεκτικότητας σε φυσικές καταστροφές και κινδύνους , ιδίως όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές και τις πλημμύρες, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις τους στο φυσικό και στο ανθρώπινο περιβάλλον.

Κινητοποίηση και ενίσχυση των ικανοτήτων των πολιτών και των εθελοντών που συμμετέχουν στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών και στο μετριασμό των συνεπειών τους.

Αναμένεται η 1η Πρόσκληση

9. ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Ένα νέο διασυνοριακό πρόγραμμα «InterregIPA», που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις παραμεθόριες περιφέρειες Ελλάδας- Αλβανίας μέσω της προώθησης της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα καλύπτει έντεκα (11) παραμεθόριες περιφερειακές ενότητες στην Ελλάδα και τέσσερις (4) αλβανικές περιφέρειες και είναι αξίας άνω των 42 εκατ. ευρώ, ενώ η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε σχεδόν 36 εκατ. ευρώ και προέρχεται από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ).

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις ακόλουθες δύο προτεραιότητες:

1. Προώθηση του περιβάλλοντος, των βιώσιμων μεταφορών και των δημόσιων υποδομών·

2. Ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Οι επενδύσεις αποσκοπούν στην προώθηση βιώσιμων μεταφορών και τη βελτίωση της διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτινων πόρων, των αποβλήτων και των ενεργειακών υπηρεσιών. Εστιάζεται επίσης σημαντικά στον μετριασμό και την αντιστροφή των αρνητικών επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος με μέτρα για τη στήριξη της οικονομίας χαμηλών εκπομπών. Επιπλέον, θα τονώσει την τοπική οικονομία με την ενθάρρυνση του τουρισμού και με τη διαφύλαξη των πολιτισμικών και φυσικών πόρων. Το πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα:

Βιώσιμη διαχείριση περισσότερων υδατικών πόρων.

Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας στον δημόσιο τομέα.

Βελτιωμένη διασυνοριακή ετοιμότητα για τη διαχείριση φυσικών καταστροφών.

Συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη του τομέα του τουρισμού.

Βελτίωση της διασυνοριακής δυναμικότητας για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας.

Αναμένεται η 1η Πρόσκληση

10. ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Χάρη σε ένα νέο πρόγραμμα με την υποστήριξη της ΕΕ ύψους άνω των 54 εκατ. ευρώ που εγκρίθηκε , 9 παραμεθόριες περιφέρειες στην Ελλάδα και την Κύπρο θα λάβουν σημαντική ώθηση για τις τοπικές οικονομίες τους με μέτρα που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, θα βελτιώσουν τις υποδομές και θα συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η στήριξη από το πρόγραμμα INTERREG υπερβαίνει τα 54 εκατ. ευρώ, ενώ η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε σχεδόν 46 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις ακόλουθες τρεις προτεραιότητες:

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας

2. Αποδοτική χρήση της ενέργειας και των βιώσιμων μεταφορών

3. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Το νέο πρόγραμμα INTERREG έχει ως στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας με την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται επίσης στους τρόπους με τους οποίους οι περιφέρειες μπορούν να συνεργάζονται για τον περιορισμό και την αντιστροφή των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής μέσω επενδύσεων σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος: μέσω της πρόληψης των κινδύνων ή με την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των περιοχών.

Ορισμένα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα:

Αύξηση της χρήσης των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών στις επιχειρήσεις και στον δημόσιο τομέα.

Μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων σε αστικές περιοχές.

Ενίσχυση της προσβασιμότητας στις παραμεθόριες περιοχές παράλληλα με τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών.

Βελτίωση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών.

Κατάρτιση κοινών στρατηγικών ανάπτυξης του τουρισμού και σχεδιασμός κοινών εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων και προορισμών.

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υδάτινων πόρων. Προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης του νερού.

Αναμένεται η 1η Πρόσκληση

11.ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Το πρόγραμμα θα έχει προϋπολογισμό ύψους 129 εκατ. ευρώ, με συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης περίπου 110 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα θα εστιάζεται στις εξής τέσσερις προτεραιότητες:

1. ανταγωνιστική και καινοτόμο διασυνοριακή περιοχή·

2. βιώσιμη και κλιματικά προσαρμόσιμη διασυνοριακή περιοχή·

3. καλύτερα διασυνδεδεμένη διασυνοριακή περιοχή·

4. διασυνοριακή περιοχή χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.

Το πρόγραμμα, θα βελτιώσει επίσης τη διασυνοριακή συνεργασία σε 11 νομούς στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία με στόχο την καλύτερη προστασία του τοπικού πληθυσμού από τον κίνδυνο πλημμυρών.

Θα αναπτύξει και θα προωθήσει την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της διασυνοριακής περιοχής.

Επιπλέον, οι επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG θα βελτιώσουν τη διαχείριση των υδατικών πόρων και τη διασυνοριακή συνδεσιμότητα. Αυτό συνεπάγεται μείωση του χρόνου μετακίνησης και βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Τέλος, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην επέκταση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η απασχόληση στις κοινωνικές επιχειρήσεις και να αυξηθεί η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στις ευάλωτες κοινότητες.

Ορισμένα αναμενόμενα αποτελέσματα:

Βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος

Καλύτερη πρόσβαση σε βασικές αγορές και ευρύτερη πελατειακή βάση για τις ΜΜΕ

Αυξημένη ανθεκτικότητα στις διασυνοριακές φυσικές καταστροφές (πλημμύρες)

Αύξηση της τουριστικής κίνησης στην παραμεθόρια περιοχή

Μείωση του χρόνου μετακίνησης και βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Αναμένεται η 1η Πρόσκληση

12. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE

Στόχοι Προγράμματος:

Συνεισφορά στην αποδοτική χρήση των πόρων, φιλική προς το κλίμα, χαμηλών εκπομπών άνθρακα οικονομία - προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, διατηρώντας και βελτιώνοντας τη βιοποικιλότητα, τα οικοσυστήματα και ειδικότερα το δίκτυο Natura 2000

Βελτίωση της ανάπτυξης, της εφαρμογής και της επιβολής της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης

Ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων σε άλλες πολιτικές της Ένωσης

Βελτίωση της περιβαλλοντικής και κλιματικής διακυβέρνησης

Εφαρμογή του 7ου Προγράμματος Περιβαλλοντικής Δράσης για το Περιβάλλον

Υποπρογράμματα:

1.Περιβάλλον

2.Δράση για το Κλίμα

Τομείς Προτεραιότητας:

Υποπρόγραμμα Περιβάλλον

Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων (ENV)

Θεματικοί τομείς:

Ύδατα, συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Απόβλητα

Αποδοτικότητα πόρων, συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και των δασών, και της πράσινης και κυκλικής οικονομίας

Περιβάλλον και Υγεία

Ποιότητα του Αέρα

Φύση & Βιοποικιλότητα (NAT, BIO)

Θεματικές Προτεραιότητες:

Η Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα της Ένωσης για το 2020

Οι Οδηγίες για τα Πτηνά και τους Οικοτόπους

Έργα που στηρίζουν τη διαχείριση του δικτύου NATURA 2000

Ανάπτυξη, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της ευρωπαϊκής πολιτικής και νομοθεσίας για τη φύση και τη βιοποικιλότητα

Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση (GIE)

Στόχοι έργων:

Ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά ζητήματα

Επικοινωνία και διάδοση πληροφοριών, ανταλλαγή επιτυχημένων περιβαλλοντικών πρακτικών, εκπαίδευση, ανάπτυξη συνεργασίας ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη

Συνεισφορά στην καλύτερη εφαρμογή της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Προώθηση καλύτερης περιβαλλοντικής διακυβέρνησης

Υπό-πρόγραμμα Δράση για το Κλίμα

Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής (CMM)

Προτεραιότητες για το 2015:

Ενεργοβόρες βιομηχανίες

Αντικατάσταση των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος

Χρήσεις γης, αλλαγή χρήσεων γης και δασοκομία (=2014 πολιτική προτεραιότητα)

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (CCA)

Προτεραιότητες για το 2015:

Ευάλωτες περιοχές που υποδεικνύονται στην Στρατηγική Προσαρμογής της ΕΕ

Πράσινες υποδομές και προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα

Εκτιμήσεις ευπάθειας και στρατηγικές προσαρμογής, συμπεριλαμβανομένων αυτών διασυνοριακής φύσης

Ενθαρρύνονται προτάσεις στην αστική προσαρμογή

Κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση (GIC)

Στα έργα Κλιματικής διακυβέρνησης και οικοδόμησης δυναμικού ενθαρρύνονται ιδιαίτερα όχι αποκλειστικές δραστηριότητες ευαισθητοποίησης. Τα έργα LIFE θα πρέπει:

Να οικοδομούν εθνικές στρατηγικές για το κλίμα και την ενέργεια ως το 2030 και να σχεδιάζουν αποτελεσματικά προγράμματα επενδύσεων, π.χ. μέσω ανταλλαγής καλών πρακτικών

Να βελτιώνουν την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, π.χ. ένα στέρεο σύστημα παρακολούθησης της προόδου (αντίκτυπος του ETS κτλ.)

Εστίαση στην εκπαίδευση της βιομηχανίας για την εφαρμογή της νέας κλιματικής νομοθεσίας («εκπαίδευση του εκπαιδευτή»)

Οικοδόμηση από πλατφόρμες συντονισμού για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, και την ex-post αξιολόγηση κλιματικών πολιτικών (για την προσαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών προσαρμογής, τη διαχείριση και επικοινωνία ρίσκου)

Εστίαση στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την ευπάθεια στην κλιματική αλλαγή και τις επιλογές προσαρμογής

Δικαιούχοι

Δημόσιοι φορείς

Ιδιωτικές εταιρείες

Μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ

Ο συντονιστής δικαιούχος πρέπει να εδρεύει στην ΕΕ, οι συνδικαιούχοι μπορούν να βρίσκονται και σε χώρες εκτός ΕΕ

Είδη έργων:

Παραδοσιακά (Traditional)

Ολοκληρωμένα (Integrated)

Τεχνικής βοήθειας (Technicalassistance)

Οικοδόμησης δυναμικού (CapacityBuilding)

Προπαρασκευαστικά έργα (Preparatory)

Τα προτεινόμενα έργα μπορούν να έχουν τις παρακάτω μορφές:

Έργα βέλτιστων πρακτικών με την εφαρμογή κατάλληλων, οικονομικά αποδοτικών (cost-effective) και καινοτόμων τεχνολογιών, μεθόδων και προσεγγίσεων

Έργα επίδειξης τα οποία θέτουν σε πρακτική εφαρμογή, ελέγχουν, αξιολογούν και διαδίδουν δράσεις, μεθοδολογίες ή προσεγγίσεις, οι οποίες είναι νέες ή άγνωστες σε σχέση με συγκεκριμένο αντικείμενο του έργου (π.χ. γεωγραφικό, οικολογικό, κοινωνικοοικονομικό)

Πιλοτικά έργα τα οποία εφαρμόζουν καινοτόμες τεχνικές και μεθόδους οι οποίες δεν έχουν δοκιμαστεί ξανά στο παρελθόν ή σε άλλη περιοχή, οι οποίες προσφέρουν πιθανά περιβαλλοντικά ή κλιματικά πλεονεκτήματα, σε σύγκριση με υφιστάμενες πρακτικές

Έργα πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης τα οποία στοχεύουν στην υποστήριξη της επικοινωνίας, της διάδοσης της πληροφορίας και την ευαισθητοποίησης στους τομείς των 2 υπο-προγραμμάτων Περιβάλλον & Δράση για το κλίμα

Επιδότηση

Για τα περισσότερα έργα, η μέγιστη συμμετοχή της ΕΕ είναι 60% από τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες (για την περίοδο 2014-2017).

Για τα έργα φύσης που εστιάζονται σε οικοτόπους ή είδη προτεραιότητας των Οδηγιών για τα Πτηνά και τους Οικοτόπους και που κατανέμουν τουλάχιστον το 50% των εξόδων σε συγκεκριμένες δράσεις διατήρησης μπορεί να φτάσει μέχρι 75%

Για τα έργα Οικοδόμησης δυναμικού – 100%

Για Λειτουργικές Επιχορηγήσεις ΜΚΟ – 100%

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων

               Τύπος έργου- Έναρξη υποβολής - Καταληκτική ημερομηνία

Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής          01/06/2015         15/09/2015

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή         01/06/2015         15/09/2015                            

Κλιματική διακυβ. και πληροφόρηση       01/06/2015         15/09/2015

Περιβάλλον & αποδοτικότητα πόρων       01/06/2015          1/10/2015                                  

Φύση & Βιοποικιλότητα                           01/06/2015           7/10/2015                                

Περιβαλ/ική Διακυβ.& Πληροφόρηση      01/06/2015           7/10/2015                                

13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREGMEDΕιδικές περιοχές εστίασης του Προγράμματος:

Παράκτιες περιοχές με υψηλό δείκτη επισκεψιμότητας, σημαντική συγκέντρωση δραστηριοτήτων και ευαίσθητους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους.

Αστικές περιοχές που είναι κέντρα καινοτομίας και κοινωνικοοικονομικών δράσεων και οι οποίες αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις με τη μόλυνση του περιβάλλοντος

Νησιά που καλύπτουν το 4% της Μεσογείου και αποτελούν έναν κύριο οικονομικό, περιβαλλοντικό και πολιτιστικό παράγοντα της περιοχής της του MED.

Αγροτικές περιοχές που χαρακτηρίζονται από αγροτικές δραστηριότητες και χαμηλό δείκτη μόλυνσης.

Άξονες Προτεραιότητας/Ειδικοί Στόχοι:

ΑΠ 1 - Προώθηση των καινοτόμων δυνατοτήτων της Μεσογείου για σχεδιασμό έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης

Ειδικός Στόχος 1.1: Ανάπτυξη διακρατικών δράσεων καινοτόμων ομάδων και δικτύων μεταξύ σημαντικών παραγόντων της περιοχής MED.

ΑΠ 2 - Ενίσχυση στρατηγικών χαμηλής εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα και βιώσιμης ενέργειας σε ειδικές περιοχές: πόλεις, νησιά

Ειδικός Στόχος 2.1: Βελτίωση ικανότητας για καλύτερη διαχείριση της ενέργειας σε δημόσια κτίρια σε διακρατικό επίπεδο

Ειδικός Στόχος 2.2: Αύξηση της διάθεσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Ειδικός Στόχος 2.3: Βελτίωση ικανότητας χρήσης συστημάτων μεταφορών με χαμηλή εκπομπή CO2 και διασύνδεση αυτών.

ΑΠ 3 - Προστασία και προώθηση των μεσογειακών φυσικών και πολιτιστικών πόρων

Ειδικός Στόχος 3.1: Βελτίωση της ανάπτυξης του βιώσιμου και υπεύθυνου παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού

Ειδικός Στόχος 3.2: Διατήρηση της βιοποικιλότητας και των φυσικόν οικολογικών συστημάτων μέσω της ενίσχυσης της διαχείρισης και της διασύνδεσης προστατευόμενων περιοχών.

Επιλέξιμες Περιοχές

Κύπρος: Όλη η χώρα

Γαλλία: 5 περιφέρειες – Corse, Languedoc-Roussillon, ProvenceAlpesCôtedAzur, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées

Ελλάδα : Όλη η χώρα

Ιταλία : 19 περιφέρειες : Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-VeneziaGiulia, Lazio, Liguria, Lombardy, Marche, Molise, Umbria, Piedmonte, Sardinia, Sicily, Tuscany, Veneto, ValledAoste.

Μάλτα: Όλη η χώρα

Πορτογαλία : 3 περιφέρειες – Algarve, Alentejo, Lisbon

Σλοβενία: Όλη η χώρα

Ισπανία: Andalusia, Aragon, Catalonia, Balearic islands, Murcia, Valencia, Ceuta and Melilla

Ηνωμένο Βασίλειο: Gibraltar

Επιλέξιμοι φορείς

Δημόσιοι φορείς,

ΝΠΔΔ,

Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί

Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

ΜΜΕ

Επιδότηση

Διαθέσιμη δαπάνη από ΕΕ: 224.000.000 €

Διαθέσιμη δαπάνη IPA: 9.000.000 €

Επιδότηση: από 50% έως 85%

Υποβολές προτάσεων από 01/09/2015 έως 02/11/2015

14. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΠΙΞ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Η Δράση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) που βρίσκονται σε οποιαδήποτε στάδιο λειτουργίας (υπό σύσταση, νεοσύστατες ή και υφιστάμενες) και οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Είναι και θα παραμείνουν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οιονδήποτε τύπο λειτουργίας και εάν ακολουθούν (ανεξάρτητη, συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση).

- απασχολούν έως 250 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.)

- εμφανίζουν έως Ευρώ 50 εκατ. ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό Ευρώ 43 εκατ.

Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας

Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας»

Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες

Επιχειρήσεις που έχουν λάβει την εγγύηση του Ε.Τ.Ε.ΑΝ σε προγράμματα που έληξαν ή ευρίσκονται σε ισχύ και τηρούν ενήμερες οφειλές εγγυημένων δανείων

Δραστηριοποιούνται σε όλους τους οικονομικούς κλάδους της Ελληνικής επικράτειας - πλην εξαιρέσεων- εφόσον διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Η Δράση έχει σαν στόχο την προώθησης της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση των επενδύσεων, καθώς και το γενικότερο δημόσιο συμφέρον, ενόψει της υφιστάμενης οικονομικής συγκυρίας, μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

Υποπρόγραμμα 1 :

Δαπάνες που έχουν εγκριθεί και έχουν υπαχθεί:

1. στον αναπτυξιακό Ν. 3299/2004 ή

2. σε άλλο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ή

3. σε εγκριτική απόφαση της τράπεζας, εφόσον το δάνειο αφορά στην χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου

Υποπρόγραμμα 2 :

Οι δαπάνες που θα εξοφληθούν από το χορηγούμενο δάνειο κεφαλαίου κίνησης στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης, σύμφωνα με επιχειρηματικό σχέδιο. Για τις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις κάθε δαπάνη νοείται ότι στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχείρησης.

Ως επιλέξιμες νοούνται οι δαπάνες που χρηματοδοτούν υποχρεώσεις σχετιζόμενες με τον εμπορικό/συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης, ως μέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ιδιαιτέρως δε δαπάνες που σχετίζονται με την δημιουργία ή την επέκταση μιας επιχείρησης ή την ίδρυση. Μεταξύ άλλων επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αγορά πρώτων υλών, μισθολογικό κόστος, αποθεμάτων, γενικών εξόδων κ.λπ.

ΎΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ:

Ο συνολικός δανεισμός μέσω της Δράσης, ανά επιχείρηση, ανέρχεται:

1. Για δάνειο Επενδυτικών Σχεδίων, έως €800.000

2. Για δάνειο Κεφαλαίου Κινήσεως , έως €300.000

ΕΠΙΤΟΚΙΟ:

Το δάνειο είναι έντοκο από την ημερομηνία εκταμίευσης. Το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης είναι σταθερό ή κυμαινόμενο για όλη της διάρκειά της. Το επιτόκιο αυτό είναι το μεσοσταθμικό επιτόκιο που προκύπτει από το επιτόκιο δανεισμού για τα κεφάλαια με τα οποία συγχρηματοδοτεί τη Δράση η κάθε συνεργαζόμενη Τράπεζα – με αναλογία συμμετοχής της 50% και από το επιτόκιο για τα κεφάλαια με τα οποία συγχρηματοδοτεί το Ταμείο Επιχειρηματικότητας , που είναι μηδενικό (0%).

Το επιτόκιο εκτοκισμού επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν. 128/75 που σήμερα ανέρχεται σε 0,60% και η οποία βαρύνει την επιχείρηση. Η εισφορά επιβαρύνει μόνο το μέρος των κεφαλαίων της Τράπεζας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ:

1. Επενδυτικό Δάνειο: από 5 έως 12 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος κεφαλαίου έως 24 μήνες.

2. Κεφάλαιο Κινήσεως: έως 48 μήνες.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Όλη η Ελληνική Επικράτεια