Ο Συνήγορος του Επιχειρηματία

Φορέας παραγωγής ιδεών & δεξαμενής σκέψης (Think Tank)

B2B - Εξωστρέφεια

Ο Συνήγορος του Επιχειρηματία

Πρόκειται για μία καινοτόμο υπηρεσία του Δικτύου Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης, μιας και δεν περιορίζεται στις απλές νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τα μέλη, αφού με την βοήθεια εξειδικευμένων νομικών γραφείων της Ελλάδας και του εξωτερικού στοχεύει πέραν της κλασσικής νομικής υποστήριξης να βοηθήσει στην διαμόρφωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος που θα συμβάλλει τόσο στην εξωστρέφεια των Ελληνικών επιχειρήσεων όσο και στην προσέλκυση ξένων επιχειρηματιών/επενδυτών για στέρεες συνεργασίες με τις επιχειρήσεις- μέλη του Δ.Ε.Κ.Α.

Ταυτόχρονα μελετά το θεσμικό πλαίσιο των προτάσεων των κλαδικών επιτροπών του Δ.Ε.Κ.Α που σχετίζονται τόσο με το γενικό καθεστώς της επιχειρηματικότητας της χώρας όσο και με τις εξειδικευμένες συνθήκες για την υλοποίηση της κάθε μιας από αυτές.

Επίσης, κύριο μέλημα της είναι η στήριξη της υλοποίησης των (κυρίως κοινωνικού επιχειρηματικού χαρακτήρα) επενδυτικών προτάσεων των επιτροπών του Δ.Ε.Κ.Α σε όλα τα στάδια της επένδυσης από την αρχική διαμόρφωση των συνεταιρικών σχημάτων μέχρι την ολοκλήρωση αυτής

Η υπηρεσία αυτή του Δ.Ε.Κ.Α προς τα μέλη του εξασφαλίζει επίσης:

 • Βοήθεια στην επίλυση θεμάτων των επιχειρήσεων που σχετίζονται με την δημόσια διοίκηση και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς
 • Στήριξη των επιχειρηματιών και των ελεύθερων επαγγελματιών στις διαπραγματεύσεις με τους δημόσιους, ασφαλιστικούς, τραπεζικούς οργανισμούς κλπ για εξάλειψη, αποπληρωμή ή ρύθμιση των οφειλών τους με τους ευνοϊκότερους όρους
 • Νομική υποστήριξη στις επιχειρήσεις απέναντι στους δημόσιους, τραπεζικούς κλπ φορείς με εξωδικαστικές ή δικαστικές ενέργειες
 • Βελτίωση της ποιότητας των μεταξύ των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών, προς όφελος του επιχειρηματία και του επαγγελματία
 • Βελτίωση του τρόπου με τον οποίο οι δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετούν τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Υποβολή νομοθετικών και άλλων προτάσεων προς την εκάστοτε κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα για την δίκαιη και άμεση αντιμετώπιση των θεμάτων των επιχειρήσεων
 • Υποστήριξη των μελών του Δ.Ε.Κ.Α με εξειδικευμένη βοήθεια σε θέματα εξαγωγών καθώς και άλλες διεθνείς συνεργασίες

ΟΙ ΔΕΚΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Ε.Κ.Α

Ο Συνήγορος του Επιχειρηματία προσφέρει μεταξύ άλλων:

1. Νομική υποστήριξη επιχειρήσεων και επαγγελματιών σε γενικά και ειδικά κλαδικά θέματα

2. Νομική υποστήριξη σε θέματα υπαγωγής επιχειρήσεων σε προγράμματα ΕΣΠΑ ή άλλα κρατικά ή κοινοτικά προγράμματα επιδοτήσεων και πλαίσια στήριξης

3. Υπηρεσίες ενημέρωσης των μελών σχετικά με νέες νομοθετικές ρυθμίσεις

4. Υπηρεσίες εκτίμησης και κατεύθυνσης για την επίλυση εξατομικευμένων θεμάτων των μελών

5. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης

6. Υπηρεσίες εξειδικευμένης πληροφόρησης

7. Υπηρεσίες ενημέρωσης της κοινωνίας για κλαδικά και ειδικά θέματα

8. Συμβουλευτική υποστήριξη για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων

9. Έλεγχος νομικού πλαισίου των υποψηφίων προτάσεων των κλαδικών επιτροπών του Δ.Ε.Κ.Α προς την Κυβέρνηση και τις αρχές γενικότερα.

10. Αρχική ενημέρωση σχετικά με το Ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο και διασύνδεση των μελών του Δ.Ε.Κ.Α με επιλεγμένα νομικά γραφεία των χωρών ενδιαφέροντός τους για στήριξη της εξωστρέφειας των μελών

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ

Οι βασικές κατηγορίες των θεμάτων που αντιμετωπίζει η υπηρεσία είναι:

 • Εργασιακά θέματα
 • Εξαγωγικά θέματα
 • Ζητήματα σχετικά με την ίδρυση νέας επιχείρησης
 • Υποθέσεις λειτουργίας επιχείρησης
 • Ασφαλιστικές υποθέσεις
 • Φορολογικές υποθέσεις
 • Τραπεζικές συνδιαλλαγές
 • Διαμεσολάβηση για θέματα μεταξύ των μελών ή/και τρίτων
 • Διάφορες άλλες δικαστικές/εξωδικαστικές υποθέσεις
 • Διεθνείς συνεργασίες

Εξυπηρέτηση επιχειρήσεων και επαγγελματιών

Οι επιχειρηματίες και επαγγελματίες μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους:

Στο διαδίκτυο, μέσω της ιστοσελίδας:
συμπληρώνοντας μια απλή φόρμα υποβολής ερωτήματος

Στα γραφεία του Δ.Ε.Κ.Α στην Αθήνα και την Περιφέρεια σε προκαθορισμένες συγκεκριμένες ή κατόπιν συνεννοήσεως ημερομηνίες.

Σημειώνεται ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών, η υπηρεσία "Ο Συνήγορος του Επιχειρηματία" θα διατηρεί εξειδικευμένη βάση δεδομένων η οποία θα περιλαμβάνει:

 • Στατιστικά στοιχεία
 • Ηλεκτρονικό μητρώο
 • Σύστημα προτεραιότητας (Ticketing system)
 • Σύστημα καταγραφής κάθε υπόθεσης
 • Αποτέλεσμα κάθε υπόθεσης

Φορέας παραγωγής ιδεών & δεξαμενής σκέψης (Think Tank)

Η διεθνής οικονομία έχει εισέλθει στην χειρότερη κατάσταση από την αρχή της οικονομικής κρίσης το 2008, με την Ευρωζώνη να έχει εισέλθει σε αποπληθωρισμό, ενώ ήδη αντιμετωπίζει την κρίση χρέους, και τις αναδυόμενες αγορές (Ρωσία, Κίνα κα) να αντιμετωπίζουν επιβράδυνση της ανάπτυξης και οικονομική ύφεση (Ρωσία).

Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει επιπρόσθετα προβλήματα όπως το τεράστιο δημόσιο χρέος, την πολύ υψηλή ανεργία, την μείωση εισοδημάτων και κατανάλωσης όπως και τα προβλήματα με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπες οι ελληνικές επιχειρήσεις όπως η μείωση της ζήτησης, η ανυπαρξία χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα κα.
Ο φορέας παραγωγής ιδεών και λύσεων του Δ.Ε.Κ.Α. έχει σαν στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις & τους ελεύθερους επαγγελματίες μέλη του.

 

ΟΙ ΔΕΚΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ Δ.Ε.Κ.Α

 1. Η επιστημονική παρουσίαση απόψεων σχετικά με επιχειρησιακά θέματα που αποσκοπούν στην εξεύρεση διεξόδων στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον
 2. Η ανταλλαγή ιδεών μέσα από το επιχειρηματικό forum
 3. Η συνεργασία με επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς με στόχο την διαμόρφωση προτάσεων για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα μέλη της Δ.Ε.Κ.Α.
 4. Η διερεύνηση της πορείας της ελληνικής αλλά και της διεθνούς αγοράς – σε συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα - με σκοπό την προσφορά οδηγών για την διαμόρφωση προτάσεων ανάπτυξης των επιχειρήσεων μελών της Δ.Ε.Κ.Α.
 5. Η διαμόρφωση προτάσεων προς Δημόσιους φορείς για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 6. Η Αξιολόγηση και εγκυροποίηση των προτάσεων των κλαδικών επιτροπών του Δ.Ε.Κ.Α. (βιομηχανία, τουρισμός κλπ)
 7. Η προεπιλογή και εισήγηση προς το σχετικό Χρηματοδοτικό οργανισμό (Fund) καινοτόμων επιχειρηματικών προτάσεων με κοινωνικές διαστάσεις οι οποίες συνάδουν με τις εκάστοτε προτεραιότητες της χώρας
 8. Η ανάπτυξη περιφερειακών συνδέσμων με σκοπό την αξιοποίηση των νέων στην παραγωγή προτάσεων για κοινωνικά, κλαδικά και τοπικά θέματα, αλλά και την διασύνδεσή τους με την υπηρεσία Β2Β-Εξωστρέφεια (επιχειρήσεις μέλη) του Δ.Ε.Κ.Α. και την ευρύτερη αγορά εργασίας
 9. Η διασύνδεση με τους νέους Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού ώστε να αξιοποιηθεί η εμπειρία τους και οι νέες γνώσεις και ταυτόχρονα να διατηρηθεί η σχέση τους με το κοινωνικό και επιχειρηματικόπεριβάλλον της Ελλάδας
 10. Η ανάπτυξη περιφερειακών Ινστιτούτων Ερευνών & Μελετών, τα οποία αφ’ ενός σε συνεργασία με τοπικούς φορείς θα προωθούν την έρευνα ώστε να παρέχουν συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυση τοπικών επιχειρηματικών και κοινωνικών προβλημάτων αλλά και αφετέρου την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης & Κατάρτισης

 

B2B - Εξωστρέφεια

Η υπηρεσία B2B (Βusiness to  Business)  - εξωστρέφεια είναι ένα  μοναδικό εργαλείο για τους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες του δικτύου Δ.Ε.Κ.Α. Η λειτουργία της υπηρεσίας στοχεύει στο άνοιγμα νέων προοπτικών για όσους συμμετέχουν στο δίκτυο,  συνδέοντας τα ενδιαφερόμενα μέλη του φορέα τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλους πιθανούς  συνεργάτες από όλες τις αγορές εντός και εκτός της χώρας. 

Η αποτελεσματικότητα των συνεργασιών των μελών του Δ.Ε.Κ.Α βελτιώνεται από τις επιμέρους υποστηρικτικές ενέργειες της υπηρεσίας:

 

ΟΙ ΔΕΚΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Ε.Κ.Α


1. Εξειδικευμένη δικτύωση αρχικά με άλλα μέλη του Δ.Ε.Κ.Α με σχετική επιχειρηματικότητα  και στην συνέχεια  προσέγγιση άλλων ενδιαφερομένων της τοπικής κοινωνίας, της περιφέρειας ή και της χώρας.
Οι επαφές πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία τόσο κατά την διάρκεια ατομικών συναντήσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων όσο και κατά την διάρκεια ημερίδων, συγκεντρώσεων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων που οργανώνει σε τακτά και έκτακτα χρονικά διαστήματα ο φορέας και που αποσκοπούν αποκλειστικά στην αύξηση της εξωστρέφειας των μελών του.
Επίσης η ψηφιακή πλατφόρμα του οργανισμού υπό την καθοδήγηση έμπειρων ειδικά καταρτισμένων στελεχών προωθεί σε συνεχή βάση τις εταιρικές παρουσιάσεις και τα ενδιαφέροντα των μελών στην Ελλάδα και το εξωτερικό ανοίγοντας με προσεκτικά βήματα νέες αγορές και καινούργιες συνεργασίες. 
2. Εκπαιδευτική υποστήριξη κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις σχετικά με το μάρκετινγκ, την προώθηση των προϊόντων κλπ καθώς και επιμόρφωση τους σε σύγχρονες καινοτόμες διεργασίες
3. Επιχειρηματικές αποστολές σε επιλεγμένους προορισμούς του εξωτερικού για προώθηση της Ελληνικής επιχειρηματικότητας σε κλαδικό και ατομικό επίπεδο.
Η εξωστρέφεια περιλαμβάνει επίσης την οργάνωση διακρατικών forum σε κάθε περιφέρεια της χώρας με την συμμετοχή πέραν των ελλήνων και ξένων επιχειρηματιών παραγόντων της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και άλλων φορέων σχετικών με το πρόγραμμα της εκδήλωσης (επιμελητήρια, συνεταιρισμούς, ενώσεις κλπ). Ανάπτυξη ειδικών επιδοτούμενων δράσεων με την συμμετοχή επιχειρήσεων, κλαδικών σχημάτων κλπ
4. Προώθηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και ειδική υποστήριξη σε νέους επιχειρηματίες μέσω ειδικών εκδηλώσεων.
5. Δημιουργία και ανάπτυξη συνεταιρισμών μεταξύ των μελών για την ολοκλήρωση νέων επιχειρηματικών κινήσεων με προτεραιότητα σε εκείνες με κοινωνικό χαρακτήρα.
6. Άμεση και έμμεση υποστήριξη εξαγωγικών δραστηριοτήτων των μελών με χρηματοδοτικά εργαλεία και με παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών προγραμμάτων.
7. Επιβράβευση της ανάπτυξης σύγχρονων επιχειρηματικών δράσεων με την καθιέρωση ετήσιων βραβείων υγιούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας.
8. Καθιέρωση ειδικού ταμείου στήριξης για μια δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δεν άντεξαν το βάρος της κρίσης.
9. Γνωριμία και σύνδεση της επιχειρηματικότητας των Ελλήνων της διασποράς με τα μέλη του Δ.Ε.Κ.Α
10. Χρηματοδότηση μέσω Fund επιλεγμένων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών είτε κατά το σύνολό τους είτε κατά το κομμάτι της ιδίας συμμετοχής στην περίπτωση επιδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος κλπ)